Liikenne Ajokortit Autoilu Liikenneturvallisuus Uutinen 30.5.2023

Näin poliisi valvoo ja arvioi kuljettajien ajoterveyttä

Poliisi: valvontailmoitus ajoterveyshaasteiden takia autoilijan kotipaikan poliisilaitoksen lupavalvontaan lähtee alhaisella kynnyksellä.

Tieliikennelain 17. § linjaa, että ajoneuvoa ei saa ajaa se, jolta sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvittavat edellytykset.

Ajokorttilaissa puolestaan määrätään ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevista terveysvaatimuksista.

Poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta tuo esiin, että poliisi tekee kuljettajan ajokykyä ja ajoterveydentilaa koskeva arviointia ja valvontaa niin liikennevalvonnan kuin moninaisten muiden hälytystehtävien ja tutkintatehtävien yhteydessä.

Poliisi

Jos on syytä epäillä…

Katajisto siteeraa ajokorttilakia (20 § 1 mom), jonka mukaan ”Jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä kuljettajan määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta.”

Liikenteeseen jalkautuvan poliisityön arjessa tämä lain kirjaus tarkoittaa Katajiston mukaan sitä, että poliisi tekee alhaisella kynnyksellä valvontailmoituksen henkilön kotipaikan poliisilaitoksen lupavalvontaan, joka harkitsee ajoterveyden selvittämisen kannalta sopivat toimenpiteet.

– Kuulemisen määräajan päättymisen jälkeen päätetään mahdollisista lisätoimenpiteistä. Käytännössä yleensä vaaditaan lääkärin tai erikoislääkärin lausunto. Lääkäri saattaa katsoa ajokokeen tarpeelliseksi, jolloin poliisi määrää siihen, Katajisto taustoittaa.

Väliaikaista ajokieltoa

Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin pois. Näin toimitaan, jos on ilmeistä, että ”ajo-oikeuden haltijan ajokyky on sairauden tai vian vuoksi tai muusta syystä siinä määrin heikentynyt, että siitä aiheutuu ajon jatkuessa olennaista vaaraa muulle liikenteelle, eikä terveydentilan selvittämistä 20 §:n 1 momentin mukaisesti voida tästä syystä pitää yksinään riittävänä.”

– Selkeissä tilanteissa poliisi ei määrää esittämään lääkärinlausuntoa vaan määrää henkilön suoraan väliaikaiseen ajokieltoon, jolloin asian selvittely jatkuu henkilön kotipaikan poliisin lupavalvonnassa, Katajisto kertoo.

Jaa artikkeli