Moottoripyörien koeajopäivä

Liikenne Uutinen 24.10.2016

Suomen Motoristit ry selvitti aiotun mp-ajoneuvoveron kerrannaisvaikutukset – tulokset lohduttomia

Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) selvityksen perusteella moottoripyörille esitetyn ajoneuvoveron kerrannaisvaikutukset vähentävät moottoripyöräalan elinkeinojen tuloja ja valtion verotuloja sekä lisäävät työttömyyttä.

Ajoneuvoveron toteutuva kertymä motoristien veroreaktioiden jälkeen jää noin 10 milj. euroon tavoitellun 30 milj. euron sijaan. Veron arvioitu negatiivinen vaikutus MP-alan elinkeinoihin voi olla jopa 100 miljoonaa euroa ja matkailuun noin 20–30 milj. euroa sekä polttoainemyyntiin noin 5 milj. euroa. Yhteensä se merkitsee sitä, että moottoripyöräilyyn liittyvä kotimainen kulutus pienenee noin 130 miljoonaa euroa.

Valtio voi menettää tästä johtuen arvonlisävero- sekä auto- ja polttoaineverotuloja yhteensä noin 32 milj €. Jos mp-ajoneuvoveron kertymä on noin 10 miljoonaa euroa, valtiolle arvioidaan koituvan noin 22 miljoonan euron verotappio mp-ajoneuvoveron toteuttamisen johdosta.

Käytettyjen pyörien joukossa myynnissä mm. 30 HD -mallia.

Lisäksi valtion tuloja supistavat jopa usean sadan työpaikan menetys moottoripyöräilyyn liittyviltä aloilta sekä vakuutusmaksuverotulon pieneneminen. Mp-ajoneuvoveron vaikutukset tuntuvat suoraan muillakin aloilla, esimerkiksi autokoulualalla mp-koulutusmyynnin vähenemisenä.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) perustaa näkemyksensä laatimaansa vaikutusarvioselvitykseen sekä syyskuussa toteuttamaansa Motoristitutkimukseen, jolla selvitettiin suomalaisten moottoripyöräilijöiden suhtautumista aiottuun veroon.
Vastaajista 79 % vähentäisi moottoripyöräilyyn, 78 % mp-matkailuun ja 65 % polttoaineisiin käyttämiensä varojen määrää.
Veron myötä liikennekäytössä oleva mp-kanta supistuisi huomattavasti. Lisäksi uusien moottoripyörien myynti vähentyisi edelleen. Myynnin lasku alalla on ollut jatkuvaa vuodesta 2007 lähtien, ja nykyään liikutaan jo hälyttävän alhaisissa myyntilukemissa.

SMOTO vaatii, että veron käyttöönottoa arvioidaan uudestaan ja valmistelusta luovutaan. SMOTO jätti arvionsa 17.10. mm. eduskunnan liikennevaliokunnan sekä valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön edustajille.

Millainen on keskiverto motoristi?

Moottoripyörien koeajopäivä

Tehdyn selvityksen perusteella keskimääräinen suomalainen motoristi on 46-vuotias mies. Hän on keski- tai pienituloinen. Moni motoristi omistaa enemmän kuin yhden moottoripyörän, mikä korostaa vielä suunnitellun ajoneuvoveron vaikutusta. Keskiarvona suomalaisella motoristilla on 1,68 moottoripyörää, joiden arvo on keskimäärin 6109 euroa. Keskimääräinen ajosuorite on 6400 kilometriä ajokaudessa. Jopa 70 prosenttia käyttää moottoripyörää työmatka-ajoon, jota kertyy kaudessa keskimäärin 1700 kilometriä. Alan palveluihin keskiverto motoristi käyttää vuodessa 1000 euroa ja mp-matkailuun 1300 euroa.

Jos moottoripyörille suunniteltu ajoneuvovero tulee voimaan, niin 48 prosenttia motoristeista harkitsee myyvänsä vähintään yhden moottoripyörän tai luopuvansa harrastuksesta kokonaan. Vastaavasti 80 prosenttia ilmoittaa vähentävänsä alan palveluiden hankintaa ja matkailua. Ajoeuvoveron suurimmat vaikutukset kohdistuisivatkin tulovirran pienenemisenä elinkeinoelämälle: mp- ja varustekaupalle, palveluille ja matkailulle.

Lähde: SMOTO Kuvituskuvat: Janne Huhtala, Antti Hentinen

Jaa artikkeli