Liikenne Liikennepolitiikka Liikenteen verotus Uutinen 7.10.2022

Autojen päästöjen pienentyminen on alentanut merkittävästi valtion verotuloja

Valtion kerääminen autoveron, ajoneuvoverojen sekä polttoaineverojen osuus on pienentynyt kun autot ovat muuttuneet päästöttömiksi.

Tieliikenteestä kerättiin vuonna 2021 verotuloja erillisveroina noin 4,1 miljardia euroa sekä arvonlisäveroina ja vakuutusmaksuveroina noin 3,5 miljardia euroa, yhteensä siis noin 7,6 miljardia euroa. Valtion autoilusta keräämiin erillisveroihin kuuluvat autovero, ajoneuvoverot sekä polttoaineverot. Erillisverojen kertymä pieneni merkittävästi, noin 8 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna. Siihen on selkeä syy.

– Verokertymän alenemisen taustalla on autokannan päästöjen väheneminen, sillä uusien autojen päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Vaikka uusien autojen ensirekisteröintien määrä on viime vuosina vähentynyt, valtion vuodelle 2030 asettama 700 000 ladattavan auton tavoite on vielä saavutettavissa, jos määrätietoisia toimia liikenteen sähköistymisen edistämiseksi jatketaan, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Uusien autojen päästöt pienentyneet merkittävästi

Kaikkein eniten valtion keräämistä erillisveroista aleni uuden auton hankinnan yhteydessä kerättävän autoveron kertymä. Ladattavien autojen yleistyminen ja uusien autojen keskipäästöjen aleneminen on pienentänyt keskimääräistä autoveroa. Kaiken kaikkiaan autoverokertymä pieneni noin 200 miljoonalla eurolla, josta noin puolet johtuu uusien autojen keskipäästöjen alenemisesta.

Vuonna 2020 uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat vielä 123 grammaa per kilometri, kun viime vuonna keskipäästöt alenivat viime vuonna 103 grammaan kilometriltä. Valtion autoverokertymää pienensi käytettynä maahantuotujen autojen autoveropäätösten ruuhkautuminen, joka siirsi arviolta 100 miljoonan euron verosumman perittäväksi vasta vuoden 2022 puolella.

Polttoaineveron kertymä väheni myös

Uusiutuvat polttoaineet vähentävät myös valtion verotuloja, sillä niiden verotaso on fossiilisia polttoaineita alempi. Bensiinin kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia ja dieselin 3,8 prosenttia vuoden 2020 lukemista, sillä viime vuonna koronarajoitukset eivät vaikuttaneet enää yhtä paljon liikenteen kysyntään kuin vuonna 2020. Uusiutuvien polttoaineiden kasvanut jakeluvelvoite alensi kuitenkin 4,5 prosenttia verokertymää.

Liikennepolttoaineista kerätty arvonlisäverokertymä sen sijaan kasvoi viime vuonna noin 280 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 nähden. Arvonlisäverokertymää nosti polttoaineiden hintojen nousu. Bensiinin keskihinta oli vuonna 2021 keskimäärin 27 sentillä litralta kalliimpaa kuin vuonna 2020.

– Tänä vuonna polttoaineiden hinta on käynyt ennätyslukemissa, joten arvonlisäverokertymäkin on kasvanut. Tieliikenteen polttoaineiden arvonlisäverokertymän odotetaan tänä vuonna kasvavan lähes 500 miljoonalla eurolla viime vuoteen nähden, mikäli polttoaineiden hintakehitys tasaantuu nykytasolleen. Arvonlisäverotuloja tulisi ohjata uusiutuvien polttoaineiden verotuksen alentamiseen ja autokannan nopeampaan uudistamiseen, jotta vuodelle 2030 asetetut päästövähennystavoitteet voitaisiin saavuttaa, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Valtio kerää vuosittain noin 1,1 miljardia euroa ajoneuvoverona, josta noin 700 miljoonaa kerätään perusverona ja noin 400 miljoonaa käyttövoimaverona diesel-, kaasu- ja sähkökäyttöisiltä autoilta. Ajoneuvoveron kertymä on viime vuosina ollut melko vakaa, viime vuonna ajoneuvoveron kertymä aleni noin 3 prosentilla.

Ajoneuvoveron perusveron kertymä alenee vuosittain samassa suhteessa kuin autokannan keskipäästöt, sillä sen määrä riippuu auton hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautokannan keskipäästöt olivat viime vuonna noin 147 grammaa kilometrille, kun vuonna 2020 keskipäästö oli 151 grammaa.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

Jaa artikkeli