Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 19.11.2023

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon laski – heikot päällystysmäärät näkyvät

Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kesäkauden tulokset heikkenivät suhteessa kesään 2022.

Väyläviraston tuoreen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kesäkauden tulokset heikkenivät suhteessa kesään 2022. Sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella 2023 laski hieman vuoteen 2022 verrattuna.

Kokonaistyytyväisyyden lasku selittyy pitkälti teiden ja erityisesti tiepäällysteiden heikentyneellä kunnolla.

– Tämä tulos oli ennakoitavissa, kun muistetaan kahden edellisen kesän alhaisiksi jääneet päällystyskilometrit, maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta arvioi.

Pirinen kertoo, että tyypillisesti päällystysmäärät näkyvät tyytyväisyydessä vuoden viiveellä.

– Kustannustason nousu suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin näkyy ylipäätään melko suoraan tienkäyttäjien tyytyväisyydessä, kun hoitotoimenpiteitä joudutaan priorisoimaan.

Vilkkaita teitä 14 %

Vilkkaiksi teiksi lasketaan koko tieverkosta vain 14 prosenttia eli reilut 10 000 kilometriä, mutta niillä kulkee lähes kaksi kolmasosaa kaikesta liikennesuoritteesta. Hoitotoimenpiteitä on Väyläviraston mukaan priorisoitava sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

routa

Priorisointi myös näkyy vahvasti tutkimuksen tuloksissa. Pääteiden hoitoon ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muiden teiden hoitoon sekä yksityishenkilöiden että ammattiautoilijoiden parissa.

Väylävirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat alueellisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Jaa artikkeli