Liikenne Uutinen 24.5.2017

Uusi auto huimasti vanhaa turvallisempi

Yli 250 000 henkilöautojen kolaria paljastavat: uusi auto tarjoaa keskimäärin 10–20 prosenttia paremman suojan kuljettajalleen kymmenen vuotta vanhempiin autoihin verrattuna.

Ajoneuvon iällä on merkittävä vaikutus turvallisuuteen, paljastaa tuore ja kattava tutkimus. Uusimmat autot tarjoavan kuljettajalleen keskimäärin 10–20 prosenttia paremman suojan kymmenen vuotta vanhempiin autoihin verrattuna.

Onnettomuustietoinstituutti OTIn ja Trafin rahoittamassa tutkimuksessa arvioitiin henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitystä tarkastelemalla eri automallien onnettomuusmääriä sekä kuljettajien loukkaantumisia. Aineisto oli kattava, sillä sen ohjana on 254 943 liikennevakuutuksesta korvattua kahden henkilöauton välistä yhteenajo-onnettomuutta vuosilta 2005–2014. Näissä onnettomuuksissa loukkaantui 35 511 henkilöauton kuljettajaa.

”Autokannan uudistaminen tärkeää”

Suomessa henkilöautojen keski-ikä on lähes 12 vuotta. Tässä suhteessa olemme Euroopan takapajula. Tuore tutkimus luo paineita autokannan uudistamiselle myös turvallisuuden näkökulmasta.

– Tulokset omalta osaltaan vahvistavat näkemystä autokannan uudistamisen tärkeydestä ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa arvioitiin, että ajoneuvokannan keski-iän nuorentaminen yhdellä vuodella voisi vähentää pelkästään henkilöautojen yhteenajoissa loukkaantuneiden kuljettajien määrää kahdella prosentilla, tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Trafista kertoo.

– Kaikki onnettomuustyypit huomioiden vaikutus olisi vieläkin suurempi, esimerkiksi ajonvakausjärjestelmä vähentää suistumisonnettomuuksia tehokkaasti.

Huimaa kehitystä

Henkilöautojen kolariturvallisuus on kohentunut merkittävästi 2000-luvulla.

Vakiovarusteiksi tulleiden passiivisten turvavarusteiden, kuten turvatyynyjen, hätäjarrutustehostimen sekä ajonvakausjärjestelmän rinnalla yhä useammasta autosta löytyy myös edistyneempää aktiivista turvatekniikkaa.

Trafin Sillanpään mukaan olisi jatkotutkimisen arvoista, paljonko henkilöautojen turvavarusteilla on merkitystä sen suhteen, aiheutuuko onnettomuuksissa autossa matkustaville vakavia vai lieviä loukkaantumisia.

Koko luo turvaa

Mitä pienempi auto on kooltaan, sen suurempi riski kuljettajalla on loukkaantua kolarissa.

Keskeinen tutkimustulos siis on, että kahden henkilöauton välisissä yhteenajo-onnettomuuksissa kuljettajan loukkaantumisriski vähenee auton koon kasvaessa.

Suurempien kokoluokkien uusimmat autot osoittautuivat tutkimuksessa merkittävästi autokannan keskivertoautoa turvallisemmiksi.

Tutkimuksen perusteella painavammat autot ovat yleisesti ottaen kuljettajalleen turvallisempia. Automallien painon kasvu on kuitenkin viime aikoina hidastunut esimerkiksi materiaalien kehittymisen ja ympäristövaatimusten seurauksena.

Myös pienempien autoluokkien painoero suurempiin perheautoihin on kaventunut.

Kuljettajalla suuri vastuu

Auton tekniikan ja turvavarusteiden kehitys ei poista vastuuta etuistuimen selkänojan ja ratin välistä.

– Kuljettaja on ajoturvallisuuden tärkein tekijä. Kuljettaja voi vaikuttaa turvallisuuteen paitsi ajotavoillaan ja ajokunnollaan, myös autoon liittyvillä valinnoilla ja huolenpidolla, OTIn liikenneturvallisuustutkija Esa Räty tähdentää.

Nyt julkistetun tutkimuksen laaja aineisto paljastaa senkin, että eritoten nuoret miehet ajavat pienillä ja vanhoilla autoilla. Tällaisissa autoissa kuljettajilla – ja myös matkustajilla – on tavallista suurempi riski loukkaantua tai kuolla verrattuna uudempiin ja kookkaampiin autoihin.

Yhtälö on erityisen hankala, kun tiedetään, että nuoret autoilijat ovat liikenteessä kokemattomia ja eritoten nuoret miehet ottavat tyypillisesti enemmän riskejä kuin naiset ja kokeneemmat kuljettajat.

Tutustu törmäystesteihin!

Räty patistelee autoa valitessa ostajia tutustumaan törmäystestien tuloksiin sekä penäämään auton myyjältä seikkaperäistä selvitystä kyseisen automallin kaikista turvavarusteista.

– Uutta autoa ostaessa kannattaa selvittää myös lisävarusteena saatavat turvavarusteet, Räty vinkkaa.

Parempaan päin

Autojen kolariturvallisuus on kohentunut vuosien kuluessa. Autojen ajosuoritteeseen suhteutettu kuljettajan loukkaantumisriski on pienentynyt kaikissa autojen kokoluokissa.

Suhteellisesti eniten on kehittynyt pienten autojen turvallisuus.

Uusimpien pienten autojen turvallisuus on lähellä koko autokannan keskivertoautoa. Kuljettajan laskennallinen loukkaantumisriski oli 1.0 autossa, jonka käyttöönottovuosi oli vuosien 2010–14 välillä. Jos auton käyttöönottovuosi oli 1990–94, nousi riski arvoon 1.8.

Tutkimuksessa käytetty laskennallinen loukkaantumisriski määritellään näin: loukkaantuneiden kuljettajien laskennallinen määrä / 10 miljoonaa ajokilometriä.

Tuloksista näkyy myös autojen kolariturvallisuuden kehityksen tasoittuminen, joka on alkanut ensin suuremmissa kokoluokissa ja myöhemmin myös pienemmissä autoissa.

Kuinka turvallinen on oma autoni?

Hyvä kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta – tähänkään pätevään tutkimukseen pohjautuen.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ja Trafin tuoreeseen tutkimustietoon perustuva automalliliite on tietopaketti eri automallien turvallisuudesta. Tilastolistaus kertoo eri automallien kuljettajien laskennallisesta loukkaantumisriskistä, mutta on tuloksiltaan kuitenkin vain viitteellinen. Tuloksia tarkastelevan on huomioitava, että: ”Automallilista ei sovellu johtopäätöksien tekemiseen yksittäisten automallien välillä, koska kaikkia automalleista riippumattomia tekijöitä ei ole voitu huomioida tutkimusta tehdessä. Lista soveltuu paremmin autosukupolvien tai autokokoluokkien välisen turvallisuuskehityksen tarkasteluun.”

www.oti.fi/automallitutkimus

Lähde: OTI, Trafi, Räty, E., & Kari, T. 2017, Henkilöautojen kolariturvallisuuden kehitys 2017

Jaa artikkeli