biopolttoaineita liikenteeseen

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 1.11.2022

Uusien autojen tiukkenevat päästörajat lukittu – sopu EU:ssa

Henkilö- ja pakettiautojen päästörajoihin tiukennuksia vuosina 2030 ja 2035. Tiukennukset tarkoittavat käytännössä uusien diesel-, bensiini-, kaasu- ja lataushybridiautojen valmistuksen loppumista vuonna 2035.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet yhteisymmärrykseen ajoneuvovalmistajia velvoittavista uusien henkilö- ja pakettiautojen päästörajojen kiristämisestä. Päätös vaatii vielä vahvistuksen ministerineuvoston kokouksessa. Asetusehdotus ohjaa autonvalmistajia tuomaan markkinoille sähkö- ja vetyautoja.

EU:n jäsenmaat ja parlamentti hyväksyivät Euroopan komission ehdotuksen mukaiset EU-tason tavoitteet, jotka koskevat uusien ajoneuvojen hiilidioksidiraja-arvoja. EU:n ilmastopaketti sisältää lukuisia lakialoitteita. Niistä autojen päästöraja-arvoasetus on ensimmäinen, jonka neuvottelut saadaan päätökseen.

Päästörajat tiukkenevat 2030 ja 2035

Päästötalkoot käyvät yhä kunnianhimoisemmiksi: EU:ssa ajoneuvovalmistajien olisi vähennettävä valmistamiensa uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 55 prosenttia vuonna 2030 verrattuna vuoden 2021 tasoon. Nykyinen tavoite on 37,5 prosenttia.

Pakettiautojen päästöraja kiristyisi 31 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2030.

Nollapäästöt vuodesta 2035

Vuosi 2035 tarkoittaa käytännössä uusien diesel-, bensiini-, kaasu- ja lataushybridiautojen valmistuksen loppumista.

Vuonna 2035 sekä henkilö- että pakettiautoille asetettaisiin nollapäästöraja, joka ohjaisi päästöttömien autojen eli täyssähkö- ja vetyautojen valmistukseen ja myyntiin.

Suomi on kannattanut kunnianhimoisia toimia, jotta EU saavuttaisi tavoitteensa ja olisi ilmastoneutraali vuonna 2050. Suomi on tukenut neuvotteluissa komission ehdottamia päästöraja-arvoja ja nollapäästörajaa vuodelle 2035.

Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli EU:n ilmastopaketin eli 55-valmiuspaketin (Fit for 55), jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi asetusehdotusta käsitellään jäsenmaiden pysyvien edustajien komiteassa (Coreper). Sen jälkeen asetusehdotus on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja se tarvitsee myös parlamentin virallisen hyväksynnän.

Asetus astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Raskas liikenne mukaan

Euroopan komissio valmistelee myös raskaan liikenteen päästöraja-arvojen kiristämistä. Ennakkotietojen mukaan komissio aikoo alkuvuodesta 2023 julkaista ehdotuksen raskaan kaluston päästöraja-arvoasetuksen muuttamisesta.

Jaa artikkeli