4.7.2018

Pääkirjoitus: Luottamuksen säilymisen puolesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta antoi juhannuksen alla lausuntonsa uudesta tieliikennelaista. Valiokunta ei tehnyt itse lakiesitykseen suuria muutosehdotuksia, mutta huomiota kannattaakin kiinnittää tällä kertaa erityisesti valiokunnan yleisperusteluihin, joita se kirjasi mietintöönsä.

Uuden tieliikennelain on tarkoitus koota yhteen liikenteessä käyttäytymisen säännöt: esimerkiksi yleiset periaatteet, liikennesäännöt ja ajoneuvojen käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjaus ja siihen käytettävät laitteet ja merkit sisältyvät lakiehdotukseen. Samoin ehdotukseen sisältyvät säännökset lain rikkomisesta määrättävästä liikennevirhemaksusta.

Valiokunta korostaa mietinnössään sääntöjä noudattavan, mutta myös muita tienkäyttäjiä kunnioittavan liikennekulttuurin tärkeyttä. Valiokunta myös painottaa liikennekasvatuksen merkitystä liikenneosaamisen ja liikenteeseen liittyvien asenteiden muokkaamisessa. Mietinnössä mainitaan tärkeä luottamusperiaate, johon toimiva ja turvallinen tieliikenne perustuu. Lähtökohta on, että kaikki tienkäyttäjät noudattavat liikennesääntöjä ja muut voivat siihen luottaa. Todellisuudessa sujuva ja turvallinen liikenne edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta ennen kaikkea ennakointia ja varovaisuutta sekä toisten huomioonottamista ja joustavuutta.

Pelkästään Moottorin kuukausittain julkaisemat tiivistelmät kaikista kyseisen kuukauden aikana vuotta aiemmin sattuneista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista osoittavat, että merkittävä osa vakavistakin onnettomuuksista olisi vältettävissä entistä suuremmalla huolellisuudella ja varovaisuudella, joko ennen liikenteeseen lähtöä tai liikenteessä ollessa.

Samaisista tiivistelmistä nousee toistuvasti esiin myös selkeitä, puhdasta piittaamattomuutta osoittavia syitä. Raju ylinopeus, ajokortittomuus, rattijuoppous, huumeet, tahallisuus… Näihin syihin ei säännöillä voida vaikuttaa, jos taustalla on tietoinen välinpitämättömyys.

Liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittikin huomiota myös liikennevalvonnan rooliin.

Poliisin riittävällä läsnäololla ja näkymisellä liikenteessä on olennainen merkitys, ja enimmäisnopeuksien valvonnan sijasta olisi tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota esimerkiksi suojateiden turvallisuuteen, riittävien turvavälien pitämiseen ja oikeanlaisten tilannenopeuksien käyttöön liikenteessä, valiokunta lausui.

Poliisin entistä suurempi näkyvyys ja läsnäolo liikenteessä helpottaisi myös räikeällä tavalla sääntöjä rikkovien liikkujien liikenteestä poistamista ennen kuin vakavia vahinkoja syntyy. Myös näkyvän valvonnan ennalta ehkäisevä vaikutus yhdessä riittävän varhaisessa vaiheessa aloitetun liikennekasvatuksen kanssa olisivat omiaan edistämään turvallisempaa liikennettä. Luottamus syntyy ja pysyy yllä vain niin kauan kuin sitä ei rikota.

Luetuimmat