24.10.2022

83 polkupyöräilijää kuoli onnettomuuksissa vuosina 2016–2020

Talvipyöräily_2019_AH

Suomessa kuolee liikenteessä vuosittain parikymmentä pyöräilijää. Valtaosa vuosina 2016–2020 menehtyneistä oli yli 54-vuotiaita.

Liikenteessä kuolee vuosittain parikymmentä pyöräilijää. Valtaosa menehtyneistä on yli 54-vuotiaita.

Vuosina 2016–2020 tapahtui 83 polkupyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Vuosina 2016–2020 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleista pyöräilijöistä joka viides oli päihtynyt (alkoholia väh. 0,5 ‰).

Tiedot käyvät ilmi Onnettomuustietoinstituutin (OTI) keräämistä tiedoista. Onnettomuustietoinstituutti tutkii tarkoin kaikki liikenteen kuolonkolarit.

OTI-pyöräilyraportti 2022 käy lävitse liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2016–2020 tutkimat polkupyöräilijän kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä liikennevakuutuksesta korvatut polkupyörävahingot. Raportti ei sisällä sairauskohtausonnettomuuksia.

Kuolleista pyöräilijöistä 86 % oli yli 44-vuotiaita. Hieman yli joka neljäs (28 %) kuolleista oli yli 74-vuotias.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Joka viides alkoholin vaikutuksen alaisena

OTIn keräämien tietojen mukaan kaikista vuosina 2016–2020 onnettomuuksissa mukana olleista 85 pyöräilijästä joka viides (18 %) liikkui alkoholin vaikutuksen alaisena (0,5 ‰ tai enemmän).

Yhdeksässä tapauksessa pyöräilijän veren alkoholipitoisuutta ei ole lainkaan mitattu tai mittaustulos ei ole tiedossa.

Yhdellä alkoholin vaikutuksen alaisena liikkuneella pyöräilijällä oli veressään lisäksi huumausainetta. Hänen lisäkseen onnettomuuksissa oli mukana yksi pyöräilijä, jolla oli veressään huumausainetta, mutta ei alkoholia tai muita päihteitä.

Yksittäisonnettomuuksissa olleista 15 pyöräilijästä seitsemän ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Veren alkoholipitoisuus ylitti kaikilla törkeän rattijuopumuksen rajan eli 1,2 promillea.

Yhteenajoissa/-törmäyksissä mukana olleista 68 pyöräilijästä seitsemän ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Pyöräilyonnettomuuksissa mukana olleista moottoriajoneuvon kuljettajista yksi ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena. Kolme kuljettajaa ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena (ei alkoholia).

Talvipyöräily_2019_AH

Usein moottoriajoneuvo osallisena

OTIn raportin mukaan 65 polkupyöräonnettomuudessa (78 %) toisena osapuolena oli jokin moottoriajoneuvo.

Yhteenajoista/-törmäyksistä 47 % oli tutkijalautakuntien arvioiden mukaan polkupyöräilijän aiheuttamia. Moottoriajoneuvon kuljettaja oli aiheuttajana 53 prosentissa tapauksista.

Onnettomuuksissa mukana olleista moottoriajoneuvoista 66 % (n=43) oli henkilö- tai pakettiautoja. Raskaiden ajoneuvojen osuus oli 23 %.

Näiden onnettomuuksien lisäksi kaksi onnettomuutta oli polkupyöräilijöiden välisiä yhteenajoja, kun taas yksi oli pyöräilijän ja jalankulkijan välinen yhteentörmäys. Polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksia oli 15 (18 %).

Taajamissa tapahtuu

Pyöräily on tyypillistä taajamaliikkumista, mikä näkyy myös onnettomuustilastoista: yli puolet (61 %) pyöräilyonnettomuuksista tapahtui taajamissa. Onnettomuuksista 45 % tapahtui erilaisilla kaduilla. Maanteillä pyöräilyonnettomuudet tapahtuivat puolestaan tyypillisimmin alemman tieverkon seutu- ja yhdysteillä (17 % ja 11 %).

Yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräilyväylillä tapahtuneista 11 onnettomuudesta viisi oli pyöräilijän yksittäisonnettomuuksia, yksi jalankulkijan ja pyöräilijän välinen yhteentörmäys ja kaksi pyöräilijöiden välisiä yhteenajoja.

Kolmessa jalankulku- ja pyöräilyväylillä tapahtuneessa onnettomuudessa yhtenä osallisena oli puolestaan jokin moottoriajoneuvo. Viimeksi mainituista tapauksista yhdessä moottoriajoneuvo käytti jalankulku- ja pyöräilyväylää sääntöjen vastaisesti.

Onnettomuuksista 47 % sattui liittymässä ja yhtä moni tien tai kadun linjaosuudella. Liittymissä tapahtuneista onnettomuuksista yksi tapahtui liikenneympyrässä. Kyseisessä onnettomuudessa moottoriajoneuvon kuljettaja ei havainnut omaan kulkusuuntaansa nähden vasemmalta katua ylittämään lähtenyttä pyöräilijää, koska pyöräilijä jäi muiden ajoneuvojen katveeseen. Myös hämärä ja sateinen sää vaikeuttivat havainnointia. Polkupyörässä ei ollut valoja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Valo-ohjatuissa paikoissakin sattuu

Valo-ohjatussa liittymässä liikennevalojen ollessa toiminnassa sattui viisi onnettomuutta. Kolmessa näistä moottoriajoneuvon kuljettaja kääntyi pyöräilijän eteen pyörätien jatkeelle havaitsematta pyöräilijää. Kaikissa tapauksissa molemmille osallisille paloi vihreä valo.

Tutkijalautakuntien mukaan pyöräilijän havaitsemista vaikeuttivat muun muassa ajoneuvon rakenteiden sekä liikenneympäristön aiheuttamat näkemäesteet, kuten pylväät.

Yhdessä onnettomuudessa polkupyöräilijä ajoi pyörätien jatkeelle punaisia päin törmäten moottoriajoneuvoon, kun taas yhdessä pyöräilijä ajoi jalkakäytävällä ja lähti ylittämään katua suojatietä pitkin ajaen kääntyvän moottoriajoneuvon eteen. Jalankulkijoille paloi vihreä valo. Moottoriajoneuvon kuljettaja ei havainnut takaviistosta lähestynyttä pyöräilijää.

Korvauksia voidaan evätä

OTIn raportin mukaan vakuutusyhtiöt korvasivat vuosina 2016–2020 kaikkiaan 88 010 henkilövahinkoa. Näistä 7 % oli moottoriajoneuvon ja polkupyöräilijän välisiä.

Henkilövahinko korvataan moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta, vaikka moottoriajoneuvon kuljettaja ei olisi aiheuttanut vahinkoa huolimattomuudellaan (ankara vastuu).

Jos pyöräilijä on kuitenkin törkeällä huolimattomuudellaan myötävaikuttanut vahinkotapahtuman syntyyn, voidaan hänelle maksettavia korvauksia alentaa tai evätä.

Pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tavoin liikennevakuutuksesta korvattujen polkupyöräilijöiden henkilövahinkojen määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana: jos verrataan vuosien 2011–2015 ja 2016–2020 keskiarvoja, on henkilövahinkojen määrä vähentynyt kymmenessä vuodessa reilun kymmeneksen (12 %)

Kaikki ei tule tietoon

Liikennevahinkotilasto ei sisällä pyöräilijöiden yksittäisvahinkoja, pyöräilijöiden keskinäisiä yhteenajoja eikä pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välisiä yhteentörmäyksiä, joten se ei anna täyttä kuvaa kulkutavan turvallisuustilanteesta.

Tapaturmavakuutuskeskuksen aineiston mukaan polkupyörällä tapahtuneita työmatkatapaturmia korvattiin vuosina 2016–2020 noin 23 400 kpl, joista valtaosa (78 %) oli yksittäisiä kaatumisia.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto Lähde: OTI-pyöräilyraportti 2022

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat