13.10.2021

Ajokortti jo 17-vuotiaille – näin ajokorttilakia ollaan rukkaamassa

ajo-opetus

17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta – ja ajokieltoa viikonloppuöisin.

Ajokorttilakia ollaan muuttamassa, jota varten liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja eri tahoilta. Ajokorttilain muutoksilla pyritään vastaamaan erityisesti nuoria kuljettajia koskeviin huolenaiheisiin. Lakimuutoksen tavoitteena on siis erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen. Samalla tarkoituksena on joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaisten toimintaa.

Yksi keskeisimmistä kaavailuista uudistuksista olisi se, että ajokortin voisi saada jo 17-vuotiaana. Tämä tarkoittaa nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luopumista. Jos kaavailut toteutuvat, jatkossa B-luokan ajokortin (B-luokan rajoitettu ajo-oikeus) suorittaminen 17-vuotiaana olisi mahdollista huoltajan suostumuksella.

Parran pärinää aiheuttanee lakikaavailu, että 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta käyttää autoon kiinnitettävää alaikäisen kuljettajan tunnusta, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta. Seuraamukseksi velvoitteen rikkomisesta tulisi liikennevirhemaksu.

Edellä kerrottu käy ilmi liikenne- ja viestintäministeriössä laaditun arviomuistion saaman palautteen pohjalta tehdystä luonnoksesta ajokorttilain muuttamiseksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajokieltoa öisin viikonloppuisin

Lausuntokierroksella nyt olevassa lakiluonnoksessa ehdotetaan, että 17-vuotiaiden B-luokan ajo-oikeuden omaavien kuljettajien autoilua rajoitettaisiin kieltämällä ajaminen lauantaisin kello 00.00–05.00 ja sunnuntaisin kello 00.00–05.00 välisenä aikana.

Rajoitus päättyisi kuljettajan täyttäessä 18 vuotta. Ehdotetaan myös, että seuraamuksena rajoituksen vastaisesti ajamisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon.

Taustana tälle ehdotukselle on, että nuorten liikenneonnettomuuksissa korostuvat yöaikaiset ja viikonloppuisin tapahtuneet kolarit.

Lakiluonnoksen mukaan yöaikaisen ajamisen rajoituksen kohdistaminen vain 17-vuotiaisiin henkilöauton kuljettajiin on perusteltua sillä "näin rajoituksen kielteiset vaikutukset nuorten työllisyyteen jäisivät mahdollisimman vähäisiksi." Mikäli rajoitus koskisi myös uusia täysi-ikäisiä kuljettajia, olisi se ongelmallinen esimerkiksi yötyötä tekevien liikkumisen kannalta, lakiluonnoksessa arvioidaan.

Autoliitto: valtaosa nuorista vastuullisia

Autoliitto on ajokorttilakiuudistukseen liittyen tyrmännyt alaikäisten ajo-oikeuden rajoittamisen. Autoliiton kesäkuisen lausunnon mukaan ”valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden.”

Ajokortin poikkeusluvan kriteerien keventäminen on johtanut alle 18-vuotiaiden ajokortillisten määrän voimakkaaseen kasvuun. Autoliitto ei näe kehityksessä merkittäviä uhkia. ”Nuorten liikenneturvallisuus on kuitenkin jatkanut parantumistaan ja ajokorttimääriin suhteutettuna liikennerikoksia tapahtuu aiempaa vähemmän”, kiteyttää Autoliitto, jonka mukaan on myös hyvä huomioida, että 17-vuotiaana ajokortin suorittanut on jo huomattavasti kokeneempi kuljettaja 18-vuotiaana ja siten riski joutua vaaratilanteisiin on tuolloin pienempi.

Autoliiton mukaan nykyisestä poikkeuslupamenettelystä luopuminen mahdollistaisi kaikille halukkaille nuorille ajokortin suorittamisen jo EU:n ajokorttidirektiivin minimi-iässä eli 17-vuotiaana.

Nuorten onnettomuudet vähenivät

Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Tässä yhteydessä eduskunta edellytti, että lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista tehdään seurantatutkimus. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin maaliskuussa 2021.

Selvityksen mukaan nuorten kuljettajien onnettomuudet ovat vähentyneet vuosina 2019 ja 2020. Sen sijaan 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020, ja 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksi kertaa useammin ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat.

– Haluamme mahdollistaa nuorten liikkumisen myös jatkossa. Se edellyttää, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) toteaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lisää koulutusta

Muita muutosaikeita ovat kuljettajaopetuksen kehittäminen siten, että lisätään riskientunnistamiskoulutuksen vaatimuksia. Riskientunnistamiskoulutukseen kuuluvaa ajo-opetusta ehdotetaan kehitettävän liukkaalla ajamisen osalta. Liukkaalla ajamisen ajo-opetus ehdotetaan jatkossa toteutettavan järjestettyinä ajamisen näyttöinä ja harjoituksina siten, että opetus tapahtuisi ensisijaisesti ajoharjoitteluradalla, ja toissijaisesti opetus voitaisiin antaa simulaattorilla.

Ajoharjoitteluradalla annettavan ajo-opetuksen vaadittu määrä B-luokan ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa olisi yksi tunti (50 minuuttia).

Ajoharjoitteluratoja ei kuitenkaan ole kaikkialla. Tästä syystä lakiluonnoksessa ehdotetaan, että liukkaalla ajamisen harjoittelu tulisi toteuttaa ajoharjoitteluradalla silloin kun rata sijaitsee enintään 80 kilometrin päässä sen kaupungin tai kunnan keskustasta, jossa ajokorttia suorittava pääsääntöisesti saa riskientunnistamiskoulutuksen ajo-opetusta. Autolla kuljettaessa 80 kilometrin ajomatkaan menisi arviolta yksi tunti.

"Mikäli kohtuulliseksi katsottu 80 kilometrin ajomatka ajoharjoitteluradalle ylittyisi, voitaisiin liukkaalla ajamisen ajo-opetus antaa simulaattoriopetuksena", lakiluonnoksessa linjataan.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että uuden kuljettajan ajokieltoon määräämiseen liittyvä koulutus ulotettaisiin koskemaan nykyisten A- ja B-luokan ajo-oikeuksien lisäksi AM/120-, AM/121- ja T-luokan ajo-oikeuksia sekä väliaikaiseen ajokieltoon poliisin määräämiä kuljettajia.

Lakiluonnoksessa todetaan, että ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistuneiden tulosten mukaan voidaan alustavasti todeta, että ajokieltokoulutuksella on voitu vaikuttaa nuorten, riskialttiisti käyttäytyneiden kuljettajien liikennekäyttäytymiseen. Tulosten mukaan 92 prosenttia ajokieltoon määrätyistä ja ajokieltokoulutuksen suorittaneista uusista kuljettajista ei syyllistynyt uudestaan ajokieltorikokseen tarkasteluajankohtana.

Koevilpistä puolen vuoden karenssi

Yleisempänä liikenneturvallisuutta edistävänä toimenpiteenä lakiluonnoksessa esitetään, että kuljettajantutkinnon teoriakokeessa vilppiin syyllistymisestä säädettäisiin seuraamus: kuuden kuukauden mittainen kielto osallistua kokeeseen, ja kokeessa käytetylle tulkille kuuden kuukauden mittainen kielto tulkata teoriakokeessa.

Taustalla vuoden 2018 uudistus

Kun ajokorttilakia uudistettiin 2018, lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää seurantatutkimuksen lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa kesällä 2020.

Lain maaliskuussa alkanut valmistelu jatkuu virkamiestyönä lausuntokierroksen jälkeen, joka jatkuu 17. marraskuuta asti. Ajokorttilain muutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Liikenne- ja viestintäministeriö, Autoliitto

a:1:{i:0;s:5:"96809";}

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy