12.1.2023

Autoliitto: katujen talvikunnossapidon merkitys korostuu sähköautojen yleistyessä

sähköautovertailu

Sähköautojen akuston vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata ja vaurio akun koteloinnissa voi johtaa hylkäykseen katsastuksessa.

Viime vuoden marraskuun alussa Suomessa on astunut voimaan uusi katsastusmääräys, jonka perusteella pienikin painauma sähköauton akkukotelossa on hylkäämisperuste auton määräaikaiskatsastuksessa. Syy hylkäämisperusteeseen on se, että vähäinenkin lommo sähköauton akkukotelossa voi tukkia esimerkiksi auton ajoakun jäähdytyskanavia, jolloin auton tulipalon riski kasvaa. Monissa sähköautoissa maavaraa on myös vähän ja autossa alhaalla sijaitseva akusto on erityisen altis kolhuille.

Runsasluminen talvi on myös aiheuttanut ympäri Suomen sitä, että lumi pääsee kerrostumaan ja pakkautumaan tien pintaan monilla kaduilla. Sään muuttuessa plussakeliksi tien pintaan jäänyt lumikerros sohjoontuu ja muodostaa tielle syviä ajouria. Pakkasessa nämä ajourat ja niiden väliin jäävä sohjo puolestaan jäätyvät ja muodostavat selkeän vaurioriskin auton alustan osille sekä sähköautojen akkukoteloille sekä ajoakustolle.

– Katujen talvikunnossapidon merkitys korostuu sähköautojen yleistyessä. Akuston vauriot voivat olla erittäin kalliita korjata, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuka korvaa vahingon?

Kadulle kerrostunut tai pakkautunut lumi voi vaurioittaa auton akkukoteloa. Vahingon sattuessa korjausvelvollisuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Kuntien ja valtion ylläpitämillä teillä tien pitäjän korjausvastuuseen saaminen edellyttää, että tie ei ole ollut tieluokan edellyttämässä kunnossa. Laiminlyönti tällaisessa tapauksessa syntyy vasta, jos voidaan katsoa, että tienpitäjä ei ole hoitanut tietä ajettavaan kuntoon kohtuullisessa ajassa.

Tienpitäjän vastuuta arvioidessa otettaan myös huomioon se, että onko tienkäyttäjä omalta osaltaan noudattanut kelin ja muiden olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, toisin sanoen, onko autoilija ajanut esimerkiksi riittävän alhaista nopeutta tai tilanteeseen nähden järkevää ajolinjaa. Joskus oikeudessa asioita arvioidessa on myös katsottu, että jo huonokuntoiselle tielle lähtö matalamaavaraisella autolla merkitsee rikkoutumisriskin siirtymistä autoilijalle. Tienpitäjän saaminen vastuuseen voi tällaisissa tapauksissa, joissa auton akkukotelo vaurioituu, voi olla hyvin vaikeaa.

– Katu- ja tieverkko tulisi pitää myös sähköautoilla liikennöitävässä kunnossa ilman, että niiden käyttäjien pitää pelätä kohtuuttomia korjauskustannuksia, Teppo Vesalainen sanoo.

Lähde: Autoliitto Kuva: Moottorin arkisto

Luetuimmat