2.3.2022

Autoliitto: työmatkavähennyksen korotus kohdistuu kehnosti

Talviautoilua

”Henkilöautolla kulkevista vähennykseen oikeutetuista suuri osa on oikeutettu vähennykseen vain julkisen liikenteen matkalippujen mukaisilla taksoilla. Heidän tosiasialliset oman autonsa käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat merkittävästi tätä suuremmat.”

Hallitus on linjannut useita määräaikaisia täsmätoimia, jotka helpottaisivat kansalaisten elämää nykytilanteessa, jossa energian hinnat ovat kohonneet merkittävästi.

Toimet painottuvat erityisesti liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin. Toimet sisältävät sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin toimia. Selvitettäväksi jää vielä liityntäpysäköinnin kustannusten vähennyskelpoisuus kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta.

Liikennepolttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin liikkua omassa arjessaan. Hallitus on esittänyt muutoksia työmatkavähennyksiin keinona helpottaa polttoaineiden hinnannousun vaikutuksia autonkäyttäjiin.

Autoliiton näkemyksen mukaan työmatkavähennyksen muutokset kohdistuvat kuitenkin huonosti monien omalla autolla työmatkaa tekevien kustannusnousuun.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Tosiasialliset autoilukulut suurempia

Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö tuo esiin, että Suomessa on 2,2 miljoonaa palkansaajaa, joista työmatkavähennystä on saanut viime vuosina noin 700 000 veronmaksajaa.

Autoliitto huomauttaa, että merkittävä osa näistä vähennykseen oikeutetuista kulkee julkisella liikenteellä ja saa korvauksen sen taksojen mukaisesti.

Myös henkilöautolla kulkevista vähennykseen oikeutetuista suuri osa on oikeutettu vähennykseen vain julkisen liikenteen matkalippujen mukaisilla taksoilla. Heidän tosiasialliset oman autonsa käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat merkittävästi tätä suuremmat, Autoliitto toteaa tiedotteessaan.

Kiteytyksenä Autoliitto summaa, että sinänsä hyvä toimenpide nostaa vähennykseen oikeutettujen ajokilometrien arvoa 0,25 eurosta 0,30 euroon tavoittaa vain osan omalla autolla työmatkaa tekevistä.

Etuuden saajien määrä pieni

Hallituksen linjaus tarkoittaa myös sitä, että asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan määräaikaisesti vuoden 2022 verotuksessa 7 000 eurosta 8 400 euroon.

Autoliiton mukaan sinänsä tarpeellisessa työmatkavähennyksen maksimin korottamisessa etuuden saajien määrä jää erittäin pieneksi.

Vuonna 2020 vähennyksen maksimäärään eli 7000 euroon oikeutettuja veronmaksajia oli 26 000. Myös näistä henkilöistä merkittävä osa oli julkisen liikenteen käyttäjiä tai olivat oman auton käyttäjinä oikeutettuja vähennykseen vain julkisen liikenteen taksojen perusteella, Autoliitto toteaa.

Epäkohtana Autoliitto pitää myös sitä, että työssään omaa autoa käyttävien kilometrikorvausta ei olla muuttamassa, joten heidän osaltaan kustannusten nousu jää omasta kukkarosta maksettavaksi.

Moni arjessaan autoa tarvitseva myös jää linjattujen helpotusten ulkopuolelle. Nyt tehty ratkaisu ei Autoliiton mukaan huomioi esimerkiksi opiskelijoita, eläkeläisiä tai pienituloisia osa-aikatyöntekijöitä, joilla monilla on kuitenkin tarve autonkäytölle, ja joihin kustannustennousu vaikuttaa erityisen voimakkaasti.

Miksei puututa polttoaineiden hintoihin?

Autoliitto kummastelee, miksei käytetä sen mukaan oikeudenmukaisinta ja parhaiten kohdentuvaa helpotuskeinoa, jolla voitaisiin vaikuttaa polttoaineiden hintoihin. Tämä keino olisi polttoaineveron tai arvonlisäveron alentaminen.

Autoliitto huomauttaa, että viimeisin polttoaineveronkorotus tuli voimaan elokuussa 2020, jolloin bensiinin verotus kiristyi 5,7 snt/l ja dieselin 6,46 snt/l.

Arvonlisäveroineen korotukset olivat noin seitsemän ja kahdeksan senttiä litraa kohden. Tämä oli samalla 2000-luvun kovin korotus lukuun ottamatta dieselin polttoaineveron korotusta 2012, jolloin samalla alennettiin käyttövoimaveroa 18 prosentilla.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Veronmaksajat: pikapaikkauksia

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen linjaamia energian hinnan nousun kompensaatioita työmatkavähennyksessä positiivisina pikapaikkauksina.

-  Autojen kilometrikohtaisen vähennyksen korottaminen ja vähennyksen enimmäismäärän nostaminen vuonna 2022 helpottavat monen autoa työssäkäyntiin tarvitsevan matkakustannuksia.

Veronmaksajien mukaan samalla kuitenkin suuri osa työssäkäyvien kasvaneista kustannuksista jää kokonaan kompensoimatta vähennyksen tiukkojen rajausten ja korkean omavastuun takia. Työmatkavähennyksen omavastuu on 750 euroa. Tämä rajaus tarkoittaa, että suurin osa suomalaisista palkansaajista ei saa lainkaan työmatkavähennystä.

Veronmaksajat huomauttavat, että tuloverotusjärjestelmämme huolellisesti vaalittu yleinen periaate on verottaa vain tuloa, josta on ensin vähennetty sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

-  Nykyinen työmatkakustannusten korkea omavastuu on kyseenalainen poikkeama työssäkäynnin kustannusten täysimääräisen vähentämisen periaatteesta, Lehtinen kiteyttää.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Autoliitto, Veronmaksajain Keskusliitto, valtiovarainministeriö 

Luetuimmat