2.5.2023

Autonominen ajaminen – tulevaisuuden liikkumistavat muuttuvat

Tärkeä osa autonomisen ajamisen toimintaa ja kehitystä ovat kuljettajaa avustavat järjestelmät, joista moni löytyykin jo nykyautoista. Autonominen ajaminen voi tulevaisuudessa tehdä autolla kulkemisesta helpompaa ja turvallisempaa.

Autonominen ajaminen tarkoittaa auton kykyä liikkua ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. Kyseisellä teknologialla pyritään parantamaan liikkumisen helppoutta, turvallisuutta ja mukavuutta. Muutokset kohdistuvat tulevaisuudessa sekä autojen käyttöön että liikenneturvallisuuteen, ja ne vaikuttavat myös alalla toimivien yritysten investointi- ja muuntautumiskykyyn.

Kotimaiselle vauriokorjaamoyritys InCarille autonominen ajaminen on ollut jo pitkään kiinnostava aihe, sillä se vaikuttaa myös vauriokorjaamisen alaan monin tavoin.

– Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä tulee entisestään vähenemään. Tämä muuttaa alaa jo melko aikaisessa vaiheessa, sillä jo nyt kehittyneempien autojen myötä olemme nähneet, miten suuremmat onnettomuudet vähenevät ja pienemmät lisääntyvät suhteessa toisiinsa. Kun autojen korjaamiseen liittyvät tekniset vaatimukset monimutkistuvat, tulee mukaan myös lisää alansisäistä säätelyä ja suurempiakin investointitarpeita – kaikki toimijat eivät kykene näihin investointeihin, se on selvää, InCarin kehityspäällikkö Mika Saastamoinen kertoo.

Autoteollisuuden kehittyessä ajoneuvojen valmistajien ja korjaamojen vastuut kasvavat entisestään.

– Korjaamon täytyy pystyä luotettavasti arvioimaan korjausten tarve sekä tietenkin suorittamaan ne. Sen lisäksi, että korjaamon tulee tunnistaa esimerkiksi keulavaurion kohdalla tarvittavat toimet, tulee ymmärryksen ulottua myös ajoneuvon muiden järjestelmien toimintaan, Saastamoinen selventää.

Kehittyvä teknologia vaatii myös uudenlaista osaamista ja tekniikkaa korjaamoilla.

– Järjestelmät ovat keskenään verkostoituneita ja korjaamoilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän kokonaisvaltaista käsitystä eri järjestelmien toiminnasta – eli mikä vaikutta mihinkin. Yksittäisen keulavaurion korjauksen yhteydessä voi tulla tarpeeseen suorittaa jopa kaikkien ADAS-järjestelmien toiminnan tarkastus ja kalibrointi.

– Tämä luo luonnollisesti korjaamoille tarvetta investointeihin paitsi tarvittavien laitteiden, myös ennen kaikkea osaamisen suhteen. Samalla uusi tekniikka ja osaamisen tarve luo uusia toimenkuvia autoalalle, Saastamoinen pohtii.

– Autonomisen ajamisen tekniikka on monimutkaista. Auton omistajat ovat näin ollen vahvasti riippuvaisia ​​teknologiasta, joka tarvitsee jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa. Vauriokorjaamisen infrastruktuurista tarvitaan myös tätä kehitystä tukevaa osaamista. Tässä tarvitaan laajaa yhteistyötä vaurioalan ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mitä tarkoittaa ADAS?

Autonomisen ajamisen perustana ovat ADAS-järjestelmät, joka tulee sanoista Advanced Driver Assistance Systems – eli suomeksi kuljettajaa avustavat järjestelmät. Monet näistä järjestelmistä tarkkailevat ajotapahtumia ja ympäristöä sekä auttavat kuljettajaa havainnoimaan tapahtumia. Osa järjestelmistä on pidemmälle kehittynyttä, eli niin sanotusti aktiivisia turvallisuusvarusteita, jotka kykenevät jo nyt puuttuman ajotilanteisiin.

Nykyautoista löytyviä ADAS-järjestelmiä ovat esimerkiksi kaistanvaihtoavustin, adaptiivinen vakionopeudensäädin ja hätäjarrutusjärjestelmä.

Täysin autonominen auto kykenee ymmärtämään ja tulkitsemaan kaikki ajotilanteet ja ympäristön itsenäisesti ilman kuljettajaa, sekä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet.

– Autonomisen ajamisen tasoja on kuusi:

Taso 0 tarkoittaa perinteistä ajamista, jossa kuljettaja hoitaa kaiken ohjauksesta jarrutukseen ja kaasuttamiseen.

Taso 1 tarkoittaa kuljettajaa avustavaa ajamista, kuten kaistanvaihtoavustimia ja mukautuvaa vakionopeussäädintä.

Taso 2 on osittainen autonomia, jossa auto kykenee suorittamaan monia ajamiseen liittyviä tehtäviä, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus milloin tahansa.

Taso 3 tarkoittaa, että auto voi ajaa itsenäisesti tietyissä olosuhteissa, kuten tietyillä moottoriteillä, mutta kuljettaja on edelleen vastuussa ajamisesta ja hänen on kyettävä ottamaan ohjaus tarvittaessa. Olemme nyt tasojen kaksi ja kolme välivaiheilla.

Taso 4 edellyttää, että auto kykenee ajamaan itsenäisesti kaikissa olosuhteissa, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus tarvittaessa.

Taso 5 tarkoittaa täysin autonomista ajamista, jossa ei ole kuljettajaa lainkaan, Saastamoinen kertoo.

Liikkuminen turvallisempaa ja vaivattomampaa

Autonomisen ajamisen yleistyminen vaikuttaa merkittävästi ihmisten liikkumiseen ja arkeen. Autonomiset autot parantavat liikenneturvallisuutta ja tekevät liikkumisesta helpompaa sekä mukavampaa.

– Ajan käyttämisen tapa muuttuu. Kun esimerkiksi työmatkan aika voidaan käyttää ajamisen sijaan työskentelyyn tai lepäämiseen, olemme suuren ajatuksellisen ja konkreettisen muutoksen äärellä. Tulevaisuudessa auton valinnassa saattaakin korostua yllättävätkin asiat, joilla on merkitystä juuri niille toiminnoille, joita autoissa vaalitaan varsinaisten ajo-ominaisuuksien sijaan, Saastamoinen miettii.

Ympäristövastuullisuus on teknologisen kehityksen keskiössä monella tapaa. Tällä hetkellä painoarvo on vahvasti autojen käyttämisen muutosten mukanaan tuomissa eduissa.

– Autonomiset autot voivat parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia, sillä ne voivat kommunikoida keskenään sekä ympäröivän infrastruktuurin kanssa, ja optimoida reittinsä tehokkaammin: autot voivat käyttää energiatehokkaampaa ajotapaa ja ajoreittejä voidaan optimoida esimerkiksi kimppakyytejä varten. Tämä voi säästää aikaa ja polttoainetta sekä vähentää päästöjä ja liikenteen aiheuttamaa melua, Saastamoinen huomauttaa.

Autonomisessa ajamisessa on myös potentiaalia parantaa liikkumisen saavutettavuutta ja mahdollisuuksia. Autonomiset ajoneuvot voivat tarjota edullisempaa ja joustavampaa liikennettä ihmisille, jotka eivät omista autoa tai joilla on vaikeuksia päästä liikkumaan muuten.

Suomessa testataan jo autonomista ajamista liikenteessä

Suomi on yksi niistä maista, joissa autonomisen ajamisen testaaminen on sallittua tieliikenteessä. Tämä on tärkeää, jotta autonomisen ajamisen teknologiaa voidaan testata ja kehittää oikeissa olosuhteissa.

– Suomi on todellakin ollut eturintamassa autonomisen ajamisen kehittämisessä! Monet suomalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana autonomisen ajamisen tutkimuksessa ja kehityksessä, ja Suomi on myös aktiivisesti osallistunut kansainvälisiin autonomisen ajamisen kehityshankkeisiin.

Suomen tieverkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mikä on tärkeää autonomisen ajamisen kannalta. Hyvin hoidetut tiet ja selkeät liikennemerkit mahdollistavat ajoneuvojen tarkan paikannuksen ja liikkumisen. Tosin vielä nykyisellään käytettävä tekniikka on herkkä huonolle liikennesäälle esimerkiksi lumisateen haitatessa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen havainnointia, Saastamoinen kertoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Viisi syytä innostua autonomisesta ajamisesta:

Vapaa-aika – autonomisella autolla ajamiseen käytetty aika voi käyttää johonkin muuhun, kuten lukemiseen, rentoutumiseen tai vaikka työskentelyyn.

Turvallisuus – autonomiset autot voivat vähentää onnettomuuksia ja kuolemia tiellä, sillä niiden havaintokyky ja reagointikyky ovat yleensä parempia kuin ihmisen.

Liikenne – autonomiset autot voivat vähentää liikenneruuhkia, kun niiden liikennevirtaa voidaan optimoida tehokkaammin.

Saavutettavuus – autonomiset autot voivat auttaa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta ajaa itse tai jotka eivät halua ajaa, pääsemään paikkoihin, joihin he eivät muuten pääsisi.

Ympäristö – autonomiset autot voivat auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia, sillä niiden avulla voidaan optimoida ajoreittejä ja välttää turhia päästöjä.

Lähde: InCar

Luetuimmat