27.1.2022

Dronet aiheuttavat läheltä piti -tilanteita – ilmailuvuosi 2021 sujui varsin turvallisesti

Helsinki-Vantaa Lentokenttä Lentoasema Uusi Terminaali 2021 Lentäminen

Kaupallisissa ilmakuljetuksissa ei Suomessa tapahtunut viime vuonna onnettomuuksia, selviää Traficomin vuosikatsauksesta.

Kaupallisissa ilmakuljetuksissa ei viime vuonna tapahtunut onnettomuuksia. Vuosi 2021 oli suomalaisessa ilmailussa kokonaisuutena turvallinen, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailun turvallisuuden vuosikatsauksesta.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina, ja pääosan niistä aiheuttivat läheltä piti -tilanteet dronejen kanssa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuusi varatilannetta

Vuonna 2021 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui yhteensä kuusi vaaratilannetta, eli likimain saman verran kuin vuosina 2013–2020 keskimäärin. Suomessa tapahtui neljä dronen aiheuttamaa läheltä piti -tilannetta. Vaikka droneihin liittyvä turvallisuustilanne on kehittynyt Suomessa hyvään suuntaan, ulkomailla kehitys ei ole ollut yhtä hyvää.

– Tilannetta meillä ovat todennäköisesti parantaneet uuden EU-sääntelyn myötä vuoden 2021 alusta voimaantulleet koulutusvaatimukset dronelennättäjille sekä esimerkiksi Aviamaps-karttasovellus, josta on helposti tarkastettavissa ilmatilarajoitukset lennätyspaikalla, erityisasiantuntija Tapani Maukonen kertoo.

Ulkomailla tilanne ei ole niin hyvä, sillä dronen ja suomalaisen ilma-aluksen välisiä läheltä piti -tilanteita sattui 11, mikä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen ja kaksinkertainen vuosien 2013–2020 keskiarvoon verrattuna.

Vuonna 2021 koronapandemia piti edelleen liikennemäärät selvästi aiempia vuosia matalammalla tasolla. Vuodesta 2019 laskua on tullut noin 63 prosenttia.

Yleis- ja harrasteilmailussa yksi kuolemantapaus

Vuonna 2021 yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia sattui kuusi, joissa menehtyi yksi henkilö. Kyseessä oli ensimmäinen ilmailun kuolemantapaus sitten kesän 2019.

Yleis- ja harrastelentämisen onnettomuuksien määrä oli keskiarvoa alhaisempi, kun taas vakavia vaaratilanteita sattui 18 kappaletta, hieman keskiarvoa enemmän. Viimeisen 10 vuoden aikana yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus on kuitenkin kokonaisuutena kehittynyt hyvään suuntaan onnettomuusmäärien ja vaaratilanteiden määrän laskiessa.

Koronapandemia ei merkittävästi vaikuttanut yleis- ja harrasteilmailun lentotoiminnan määrään vuonna 2020, ja alustavan arvion perusteella myös vuonna 2021 määrät pysyivät edellisvuoden tasolla.

Laserhäirintä lisääntyi

Laserhäirintöjen määrä kasvoi selvästi Suomessa vuoteen 2020 verrattuna, joskin määrä pysyi vuosien 2013–2020 keskiarvon alapuolella.

– Pääosa Suomessa viime vuonna tapahtuneista laserhäirinnöistä raportoitiin Helsinki-Vantaan läheisyydessä, kun reitti- tai lähestymisvaiheessa ollutta helikopteria tai matkustajakonetta osoitettiin laserilla. Tapauksista selvittiin ilman vakavampia seurauksia, mutta häirintään laserilla pitää suhtautua vakavana uhkatekijänä lentoliikenteessä, Maukonen kertoo.

Positiivinen havainto turvallisuustilanteessa viime vuodelta on lentoasemilla ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien väheneminen. Myös operaatioiden vähentyneeseen määrään suhteutettuna tilanne kehittyi viime vuonna hyvään suuntaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kyberturvallisuutta vahvistettiin

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti merkittävästi Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan painopisteisiin sekä valvonnassa että turvallisuuden edistämisessä. Traficom osallistui aktiivisesti turvallisuustyöhön, muun muassa Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koordinoimilla yhteistyöfoorumeilla, ja varmisti, että ilmailun toimijoilla oli tiedossa ja saatavilla turvallisuudenhallinnan ja organisaatioiden toiminnan kannalta merkitykselliset ohjeet. Vuoden aikana painopiste alkoi siirtyä sen varmistamiseen, että liikenne saadaan turvallisesti uudelleenkäynnistettyä.

Lentokone

Traficom panosti ilmailun kyberturvallisuuteen vuonna 2021 vahvasti. Virasto arvioi merkittävimpien ilmailutoimijoiden kyberturvallisuuden hallinnan suorituskykyä hyödyntäen Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämää Kybermittaria.

Ilmailuturvallisuus ei ole pysyvä tila

Turvallisuuden vuoksi täytyy ponnistella jatkuvasti. Turvallisuuslupaus täytyy lunastaa joka päivä – joka lennolla uudestaan. Tarkastuslistat on käytävä huolellisesti läpi ennen jokaista lentoa. Jos miehistö on kiireinen ja väsynyt, voi jotain oleellista jäädä tarkastamatta, mikä lisää vaaratilanteen ja onnettomuuden riskiä. Myös taloudellisen paine voi aiheuttaa turvallisuusriskin, mikäli yhtiön turvallisuuskulttuuri ei ole kunnossa.

Lentoyhtiön turvallisuuskulttuuri, henkilöstön koulutus sekä lentokaluston laatu ja huolto ovat keskeisiä asioita turvallisuudessa. Turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi lentoyhtiön johdon asenne lentoturvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon, lentoyhtiön raportointikulttuurin avoimuus, ulkoistettujen toimintojen laatu ja niiden valvonta (esimerkiksi huollot ja korjaukset), viranomaisvalvonnan ja lennonvarmistuksen taso, lentoasemien toiminnan taso ja infrastruktuuri, maapalvelut ja ympäristö, turvatarkastusten perusteellisuus, sää, maasto, ja monet muut tekijät, esimerkiksi rikollisuus.

Teksti: Timo Turkula Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Traficom

Luetuimmat