2.4.2021

Finnair harkitsee 19-paikkaisten sähkölentokoneiden hankkimista lyhyille reiteille

Finnair sähkölentokone Heart Aerospace ES-19

Finnairin tavoitteena on puolittaa lentämisen nettopäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta ja saavuttaa hiilineutralius vuonna 2045.

Finnair on allekirjoittanut Letter of Interest –aiesopimuksen Heart Aerospacen kehitteillä olevista Heart ES-19 –sähkölentokoneista. Finnair näkee potentiaalia kahdellekymmenelle 19-paikkaiselle sähkölentokoneelle, joita käytettäisiin lyhyillä reiteillä. Heart Aerospace on arvioinut, että kaupalliset lennot uudella konetyypillä ovat mahdollisia vuonna 2026.

No nyt se tuli! Tärkeä uutinen! Olen jo kauan mielenkiinnolla odottanut Finnairin ulostuloa kotimaan lentoliikenteen lentokonekalustouudistukseen, koska nykyinen kalusto ei parhaalla mahdollisella tavalla sovi kaikille kotimaan lentoreiteille. Finnairin osaomistusyhtiön Norran nykyisen lentokonelaivaston pienin lentokone on ATR 72-500 -potkuriturbiinikone, jossa on koneyksilöstä riippuen 68 tai 72 matkustajapaikkaa.

Koronapandemia on vähentänyt lentämistä. Pandemian jälkeisenä aikana entistä pienemmät lentokoneet tulevat todelliseen tarpeeseen, koska monet reitit, etenkin kotimaassa ”ohenevat” matkustajamäärien pienentyessä vuoden 2019 tasoon verrattuna. Kestää useita vuosia ennen kuin lentäminen elpyy entiselle tasolle. Lentoreitit ovat kuitenkin harvaan asutussa Suomessa tarpeellisia ja oleellinen osa matkaketjuja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kotimaan reittien kilpailutus

Parhaillaan käynnissä oleva kotimaan lentoliikenteen kilpailutus käynnistyi tammikuussa 2021 ja se koskee viittä lentoyhteyttä kotimaan kohteiden ja Helsinki-Vantaan välillä. Reittikohteet ovat Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi ja Kokkola. Tässä vaiheessa Finnair ei osallistunut kilpailutukseen, koska sen lentokonelaivaston pieninkin konetyyppi, ATR 72, on liian suuri näille reiteille.

Finnair sähkölentokone Heart Aerospace ES-19

Perjantaina 26.3.2021 julkistettiin kilpailutuksen tulokset: Jokaiselle reitille tuli vähintään kaksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttänyttä tarjousta. Määräaikaan mennessä saatuja tarjouksia oli 13 ja ne jakaantuivat neljään eri kohteeseen. Kotimaan reittiyhteyksiä lentävät jatkossa ruotsalainen Amapola Flyg Ab, latvialainen RAF-Avia, sekä virolainen NyxAir. Yksi tarjoaja hylättiin, sillä se ei täyttänyt kilpailutuksen vaatimuksia.

Välittömästi hankintapäätöksen jälkeen aloitetaan sopimusneuvottelut, jotka pyritään saattamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Neuvottelut käydään seuraavien operaattoreiden kanssa alla olevilla reittipareille. Suluissa on saman reittiparin kilpailutukseen osallistuneet muut operaattorit.

Joensuu - Helsinki - Amapola Flyg AB (DAT A/S, NyxAir OÜ)

Jyväskylä - Helsinki - NyxAir OÜ (DAT A/S)

Kajaani - Helsinki - A/S "RAF-Avia" (DAT A/S)

Kemi - Kokkola - Helsinki - NyxAir OÜ (DAT A/S)

Tarjousten läpikäynnissä Traficom on huomioinut myös lentoturvallisuusvaatimukset siinä määrin kuin EU-säädökset asian mahdollistavat.

Sähköstä uusia mahdollisuuksia

Mahdollinen 19-paikkaisen sähkölentokoneen hankinta toisi Finnairin taas mukaan kilpailemaan ohuemmista, alle 400 kilometrin kotimaan lentoreiteistä 2020-luvun loppupuolella.

Sähkölentokoneet tekisivät mahdolliseksi kokonaan uudenlaisten matkaketjujen rakentamisen kohti Helsinki-Vantaan laajaa jatkolentotarjontaa. Sähkölentokoneiden ansiosta voitaisiin avata uusia kotimaan lentoreittejä sekä myös lähialueille Pohjoismaihin ja Baltiaan.

– Sähkölentäminen on osa tulevaisuuden keinovalikoimaa lentämisen ilmastokysymysten ratkaisemisessa etenkin lyhyillä reiteillä. Haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja käyttöönottamassa uusia teknologioita, joilla mahdollistetaan hiilineutraali lentäminen, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

– Olemme innoissamme, että Finnair on allekirjoittanut Letter of Interest -aiesopimuksen sähkölentokoneistamme. Finnairilla on alan kunnianhimoisimpiin kuuluvat ympäristötavoitteet ja uskomme, että sähkölentokoneemme voivat olla tärkeässä roolissa hiilineutraalin lentämisen mahdollistamisessa Finnairin lyhyillä reiteillä. Olemme työskennelleet yhdessä läheisesti pohjoismaisen hankkeen parissa, ja olemme olleet hyvin vaikuttuneita yhtiön määrätietoisuudesta ja sitoutuneisuudesta. Olemme hyvin kiitollisia yhtiön tuesta kehittäessämme ja sertifioidessamme ES-19-konetta, sanoo Heart Aerospacen toimitusjohtaja Anders Forslund.

Finnair sähkölentokone Heart Aerospace ES-19

Pohjoismaisella yhteistyöllä

Finnair on ollut vuodesta 2019 lähtien mukana mukana pohjoismaisessa hankkeessa Nordic Network for Electric Aviation (NEA), jossa edistetään sähkölentämisen kehitystä. Hanke keskittyy neljään alueeseen, joissa kaikissa on selvät tavoitteet sähkölentämisen edistämiseksi: sähkölentämisen infrastruktuurin standardisointi Pohjoismaissa, liiketoimintamallien kehittäminen alueelliseen lentämiseen, lentokoneteknologian kehittäminen pohjoisen sääolosuhteisiin ja alustan luominen eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle.

– Uusi pohjoismainen verkosto tekee yhteistyötä sähkölentämisen infrastruktuurin, liiketoimintamallien ja muiden keskeisten kysymysten ratkaisemiseksi, sanoo Nordic Network for Electric Aviationin (NEA) projektipäällikkö Maria Fiskerud.

Hankkeessa on mukana yksitoista jäsentä: Air Greenland, Avinor, Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Finnair, Heart Aerospace, Icelandair, NISA (Nordic Innovation Sustainable Aviation), Ruotsin valtion tutkimuslaitos RISE, SAS ja lentokenttäyhtiö Swedavia.

Finnairin tavoitteena on puolittaa lentämisen nettopäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045. Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa, mukaan lukien polttoainetehokkuuden parantaminen, koneiden painon vähentäminen, eri liikennemuotojen yhdistäminen, päästökauppa, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset polttoaineet sekä uusi lentokoneteknologia.

Heart Aerospace on ruotsalainen ilmailualan startup, joka sijaitsee Göteborgissa Ruotsissa. Yhtiö kehittää parhaillaan yhdeksäntoista matkustajan ES-19 –sähkölentokonetta, jonka sähköinen kantama on 400 km, ja joka on tarkoitus ottaa käyttöön kaupallisesti vuonna 2026.

Finnair sähkölentokone Heart Aerospace ES-19

– Finnair on ollut vuodesta 2019 lähtien mukana pohjoismaisessa hankkeessa, Nordic Network for Electric Aviationin (NEA), jossa edistetään sähkölentämisen kehitystä. Uusi pohjoismainen verkosto tekee yhteistyötä sähkölentämisen infrastruktuurin, liiketoimintamallien ja muiden keskeisten kysymysten ratkaisemiseksi, sanoo NEA:n projektipäällikkö Maria Fiskerud.

Hankkeessa on mukana yksitoista jäsentä: Air Greenland, Avinor, Braathens Regional Airlines, El-fly AS, Finnair, Heart Aerospace, Icelandair, NISA (Nordic Innovation Sustainable Aviation), Ruotsin valtion tutkimuslaitos RISE, SAS ja lentokenttäyhtiö Swedavia. Hanke keskittyy neljään alueeseen, joissa kaikissa on selvät tavoitteet sähkölentämisen edistämiseksi: sähkölentämisen infrastruktuurin standardisointi Pohjoismaissa, liiketoimintamallien kehittäminen alueelliseen lentämiseen, lentokoneteknologian kehittäminen pohjoisen sääolosuhteisiin ja alustan luominen eurooppalaiselle ja globaalille yhteistyölle.

Finnairin tavoitteena on puolittaa lentämisen nettopäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045. Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa, mukaan lukien polttoainetehokkuuden parantaminen, koneiden painon vähentäminen, eri liikennemuotojen yhdistäminen, päästökauppa, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset polttoaineet sekä uusi lentokoneteknologia.

– Lentämisen ilmastohaasteen ratkaisu on välttämätöntä, jotta lentämisen tuoma sosiaalinen ja taloudellinen hyvä voivat jatkua. Monet ratkaisuista edellyttävät yhteistyötä, myös yli teollisuudenalojen, ja yhteistyö kumppaneiden kanssa on keskeisessä roolissa vastuullisuustyössämme, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Heart Aerospace

Heart Aerospace on ruotsalainen ilmailualan startup -yritys, joka toimii Ruotsin Göteborgissa.

Finnair sähkölentokone Heart Aerospace ES-19

Heart Aerospace ES-19 –sähkölentokoneen teknisiä tietoja:

  • 19 matkustajapaikkaa
  • Neljä sähkömoottoria
  • Toimintamatka yhdellä latauksella 400 kilometriä
  • Kiitotievaatimus vähintään 750 metriä
  • Matkanopeus 180 solmua (333 km/h)
  • Suurin lentonopeus 215 solmua (398 km/h)

Heart Aerospace on tehnyt aiesopimuksen 12 lentoyhtiön kanssa yhteensä yli 300 lentokoneen toimittamisesta.

Finnairilla riittää lentokonehankinnoissa tekemistä

Lähivuosina on edessä kapearunkoisten suihkukoneiden uudistushanke, jota on lykätty moneen kertaan, viimeisin lykkäys koronapandemian vuoksi.

Sähkölentokoneiden hankinnan lisäksi Finnairilla on lähivuosina edessään iso kapearunkoisten Airbus A320 –lentokoneiden korvaaminen uudella, entistä taloudellisemmalla konetyypillä. Finnairin A320 –sarjan koneista (A319, A320, A321) muutama kone on jo yli 20 vuotta vanha. Kaksi vanhinta A319 -konetta on mennyt alkuvuodesta romutukseen. Todennäköisin vaihtoehto korvaaviksi koneiksi on Airbus A220-sarja (A220-100 ja A220-300) sekä Airbus A320 NEO (New Engine Option) ja A321 NEO.

Uusi A220-sarja sekä uudelleen moottoroidut A320 NEO –sarjan koneet ovat polttoainetaloudeltaan matkustajapaikkaa kohden edeltäjiään noin 15 – 20 prosenttia taloudellisempia. Uudet koneet vähentävät melupäästöjä ja typen oksidipäästöjä (NOx) jopa 50 prosenttia edeltäjiinsä verrattuna.

Finnairin laajarunkoiset lentokoneet ovat varsin uutta kalustoa: Finnairin lentokonelaivastossa on 16 uudenaikaista Airbus A350-900 -laajarunkokonetta, hankintavuodet 2015 – 2019 ja kolme on tilauksessa. Lisäksi Finnarilla on kahdeksan Airbus A330-300 –laajarunkokonetta, valmistusvuodet 2009 – 2010. Näistä A330 –koneista varmaan muutamasta ollaan luopumassa viimeistään siinä vaiheessa, kun modernimpi A350 -laivasto on täydentynyt kaikilla tilatuilla koneilla.

Teksti: Timo Turkula Lähteet: Finnair, Lentoposti, Simple Flying, Flightglobal, Heart Aerospace Kuvat: Heart Aerospace, Jari Saarentaus

Luetuimmat