12.4.2021

Fossiilittoman liikenteen aikeet etenevät – ministeriryhmä puinut keinoja

tieliikennelaki 2020

Liikenteen päästöjen vähennyskeinojen suunnittelu etenee kohti valtioneuvostoa ja päätöspöytiä. Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmä on jo käsitellyt kokonaisuutta, jossa on Autoliiton mukaan heikkouksia.

Liikenteen päästöjen vähentäminen vaatii monenlaisia toimia, joista on tehty monenlaisia suunnitelmia. Päästöjen vähentämiskeinojen valikoima on keskeinen ydin liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa valmistellussa Fossiilittoman liikenteen tiekartassa.

Päästöjen vähentämiskeinojen päätösvalmistelu on nyt edennyt ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kokouspöydälle. Ministeriryhmä käsitteli asiakokonaisuutta maaliskuun lopun kokouksessaan, muttei linjannut julkisuuteen vielä paljoakaan.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kävi läpi Fossiilittoman liikenteen tiekartan lausuntojen yhteenvetoa ja sen perusteella tehtäviä muutoksia tiekarttaan. Moottori on matkan varrella uutisoinut Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelusta useaan otteeseen – uutisoinnissa on tuotu esiin etenkin erilaisten päästötoimien mahdolliset vaikutukset tavallisen suomalaisen autoilijan liikkumisen edellytyksiin.

Nyt tämä Fossiilittoman liikenteen tiekartta eli työryhmätyö on etenemässä kuluvan kevään aikana luonnokseksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Päästöjen puolitus vuoteen 2030

Fossiilittoman liikenteen tiekartta tarkoittaa keinokokonaisuutta, joilla tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, ja vuoteen 2045 mennessä yllettäisiin päästöttömään liikenteeseen.

Päästötoimet herättävät laajaa kiinnostusta. Eri tahojen lausnnoissa käsiteltiin eniten eri liikkumisvaihtoehtojen tulevaisuuteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä – yllätys, yllätys – liikkumisen hintaa.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen on seurannut tiiviisti liikenteen päästötoimia eli valmisteltavaa luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Hän kehuu valmistelua siitä, että mukana on erilaisia päästövähennyskeinoja, mutta heikkouksiakin löytyy. Autoliiton näkemyksen mukaan keskeinen heikkous on riittämätön vaikutusten arviointi.

Autoliitto: ruuhkamaksuja ei tarvita

Valmisteilla oleva päätösluonnos pohjaa Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän työhön, jossa on läpikäyty useita erilaisia hinnoittelukeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat liikenteen päästökauppa kotimaassa, polttoaineveron korotukset, dieselin alennetun verokannan poistaminen sekä tie- ja ruuhkamaksut.

Autoliiton aiemman lausunnon mukaan ”poliittisen ohjauksen perusteella vaikuttaa siltä, että valtiovarainministeriön liikenteen verotyöryhmässä selvitetään myös paikantamiseen perustuvaa tieveromallia.”

Nieminen tuo esiin sen, että ruuhkamaksujen tarvetta vähentää myös koronapandemian seurauksena tapahtuva etätyöloikka.

Idea tiemaksuista on Niemisen mukaan perustellusti haudattu aina aiemminkin. Hänen mukaansa henkilöautoilun verotukseen ei tarvita kallista ajamisen seurantaan perustuvaa satelliittiperusteista järjestelmää tai ruuhkamaksuja.

– Hyöty-kustannussuhde vie näiltä ideoilta toteuttamiskelpoisuuden 5,5 miljoonan ihmisen maassa. Liikenteen ilmastotoimia tarvitaan, muttei hinnalla millä hyvänsä.

Bensan litrahinta huolena

Autoliitto on tuonut esiin huolensa liikennepolttoaineiden, bensan ja dieselin, litrahintojen mahdollisesta ennakoimattomasta hintojen noususta.

Polttoaineiden hinnat ovat olleet monen autoilijan mielestä jo nyt kipurajoilla, kuten Moottori on uutisoinut.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Neste_My

Veroratkaisut auki, vaalit tulossa

Päästötoimien kokonaisvaikutuksen arviointia hankaloittaa Autoliiton näkemyksen mukaan valmistelun keskeneräisyys. Esimerkiksi liikenteen veropäätöksiä saadaan vielä odotella, onhan valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista pohtivan, syyskuussa 2019 työnsä aloittaneen työryhmän toimikautta jatkettu 19.5.2021 asti.

Oman poliittisen vireensä ja jännittyneisyyden päästötoimien valmisteluun tuovat kuntavaalit, jotka pidetään 13. kesäkuuta.

– Aidossa vaikutustenarvioinnissa pitäisi olla samaan aikaan arvioitavana kaikki asiaan vaikuttavat suunnitelmat kuten valtiovarainministeriön verotyöryhmän kaavailut, jotta voitaisiin tehdä kattava kokonaisarviointi lopputuloksesta ja sen vaikutuksista, Nieminen linjaa.

Autoliitto on ottanut jo aiemmin esiin vaikutustenarvioinnin, sillä se on Niemisen mukaan tärkeää, jotta kansalaisten ja yritysten liikkumisen edellytykset ovat jatkossa kestävällä pohjalla.

Autoliiton arvion mukaan liikenteen tiukat päästötavoitteet sekä tavoite kohdistaa toimenpiteet pääsääntöisesti henkilöautoliikenteeseen, eivät voi olla vaikuttamatta suomalaisten kotitalouksien ja yritysten toimeentuloon ja liikkumisedellytyksiin.

Biokaasu mukaan jakeluvelvoitteeseen

Tuorein päätös päästöjen vähentämissavotassa on hallituksen päätös (8.4.2021) viedä eduskuntaan lakiesitys, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologista alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.

Suomessa jakeluvelvoite koskee tätä nykyä bensiinin ja dieselin myyjiä. Jakeluvelvoite perustuu lakiin, ja sen avulla on määrä edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Jakeluvelvoiteprosentti liikennepolttoaineiden energiasisällöstä on tänä vuonna 18 prosenttia, josta sitä on vuosittain tarkoitus nostaa siten, että jo vuonna 2025 velvoiteprosentti on 24 ja 30 prosenttia vuonna 2029 ja sen jälkeen.

Velvoitteen tarkoituksena on edistää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä. Jakeluvelvoite koskee nestemäisiä liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Valtioneuvosto, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat