17.7.2018

Julkiset kyydit tehokäyttöön – kolmella alueella selvitetään uuden lain ja teknologian mahdollisuuksia

Uudenlaiset liikkumisen kokeilut alkavat kolmella alueella.

Ratkaistavana on haastava yhtälö: kuinka yhdistää luovasti ja joustavasti yhteiskunnan tukemat kuljetukset ja yksityishenkilöiden liikkumistarpeet. Tästä on tiivistetysti kyse Sitran rahioittamassa uudessa kokeilussa kolmealla eri alueella. Tavoitteena myös vähentää liikenteen päästöjä ja kustannuksia. Kokeilun yhtenä pontimena on heinäkuun alussa voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki, joka nimenomaisesti mahdollistaa tämänkaltaiset kokeilut.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Yritysten ja yhteiskunnan yhteistyönä

Uudenlaisen liikkumisen kokeilut alkavat tänä vuonna Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kokeilujen kautta on tarkoitus saada tietoa siitä, miten yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voisi auttaa yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja yksityishenkilöiden liikkumistarpeita.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sen testaamista, voisiko kunnan tukemaan sote-kyytiin myydä samaan autoon paikkoja itse maksaville matkustajille. Tai voisiko julkisia, eri autoilla toteutettavia asiointikyytejä yhdistää yhdellä autolla toteutettavaksi. Ja voisiko sama kyyti toimia liityntäliikenteenä työssäkäyville?

Kyytien yhdistelyn mahdollistaa paitsi uusi liikennepalvelulaki, myös digitaalinen, avoin palvelualusta.

Kutsuohjattua liityntäliikennettä

Itä-Uudellamaalla on tavoitteena kokeilla muun muassa kutsuohjattua liityntäliikennettä joukkoliikenteen runkolinjojen äärelle. Tarkoituksena on myös yhdistellä kylien palvelukyytejä.

– Selvitämme hankkeessa kuljetusten järjestämistä esimerkiksi vanhusten päivätoimintaan liittyen, Loviisan kehittämisjohtaja Sten Frondén kertoo.

Etelä-Savossa puolestaan aiotaan testata, miten sote-kuljetuksia voidaan yhdistellä ja välittää sekä ottaa kyyteihin mukaan matkansa itse maksavia.

Tavoitteet ovat varsin kunnianhimoiset.

– Tavoitteena on uudistaa asteittain koko maakunnan henkilöliikennejärjestelmä ja järjestää uudella tavoin asiakaslähtöiset maakunnalliset liikkumispalvelut, kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta taustoittaa.

Pirkanmaa pyrkii julkisia kyytejä yhdistelemällä ratkaisemaan kasvavan kaupunkiseudun ja harvaan asutun maaseudun rajan tuntumassa tapahtuvaan liikenteeseen.

Hankkeen verkkosivuilla on paljon lisätietoa tavoitteista ja toteutusaikeista.

Miljardi euroa kuljetuksiin

Suomessa käytetään vuosittain noin miljardi euroa julkisesti hankittuihin kuljetuksiin. Sitran näkemyksen mukaan näiden kuljetusten saaminen tehokkaampaan käyttöön on suuri mahdollisuus sekä kansantaloudelle että ympäristölle.

Kansainväliset esimerkiksi EU-tasoiset päästötavoitteet ja kansallisetkin ilmastotavoitteet ovat niin vaativia, että niiden ratkaisu vaatii uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja.

– Hyvinvointia suomalaisille tuoneiden, mutta vajaatehoisten kuljetusten on siirryttävä uuteen aikakauteen, jossa luonnonvarojen kulutus supistetaan minimiin, kiertotalouden asiantuntija Heikki Sorasahi Sitrasta linjaa.

Suomessa liikenteen osuus on noin viidennes energiankäyttöön liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Osuus on viime vuosina kasvanut teollisuuden ja energiantuotannon osuuden pienentyessä.

– Jotta Suomi voisi vastata globaaliin kysyntään vähähiilisistä ratkaisuista, myös liikenteeseen on löydettävä kiertotalouden mukaisia toteutustapoja, joissa hukka – kuten tyhjäksi jäävät penkit – minimoidaan, Sorasahi tähdentää.

Kokeilut voivat tuoda julkiselle sektorille – eritoten kunnille – kustannussäästöjä lakisääteisissä kuljetustehtävissä, kuten sote-kuljetuksissa, vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa sekä koulukuljetuksissa.

– Kokeiluissa on erityisen kiinnostavaa, löydetäänkö uudenlaisia toimintamalleja, joilla voidaan yhdistellä erilaisia liikkumistarpeita ja näin vahvistaa kuljetuspalvelujen asiakasvirtoja. Tuloksena tulisi olla parantuneet ja kustannustehokkaat liikkumispalvelut, liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Kuntaliitosta kertoo.

Yrityksistä hankkeeseen osallistuvat Infotripla Oy, Kyyti Group Oy, Sitowise Oy ja Vinka Oy, jotka tarjoavat kehitettävän teknologia-alustan pilottialueiden käyttöön. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tekee aikanaan hankkeen kokeilujen vaikutusarvioinnit sekä tuottaa riippumatonta tietoa päättäjille alueellisen liikkumisen yhteistyömalleista ja vaihtoehtoisista organisoimistavoista.

Teksti: Marko Jokela Lähde: Sitra Kuva: Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat