1.3.2023

Käytettyjen autojen kauppa tuottaa valtaosan riidoista

Automyyntiä kotikäynnillä

Autoilijan on hyvä tuntea oikeutensa riita- ja korjaustilanteissa. Riidat kannattaa aina pyrkiä ratkaisemaan neuvottelujen avulla, tähdentävät juristit.

Autokaupassa, etenkin käytettyjen autojen kaupassa, voi tulla eripuraa. Käytettyjen autojen kaupassa sattuvia kuluttajariidat olisi hyvä saada sovituksi neuvotteluteitse, mutta aina se ei onnistu, ja joskus tarvitaan ostajan ja myyjän lisäksi kolmatta osapuolta ratkomaan eripuraa aiheuttaneita kysymyksiä.

Kun auton ostosta tai huollosta syntyy Suomessa riitaa, erimielisyyttä voidaan käsitellä useissa eri foorumeissa. Yleisissä tuomioistuimissa eli eri puolilla Suomea sijaitsevissa käräjäoikeuksissa ratkotaan yrityksen ja kuluttajan välisiä sekä kahden kuluttajan välisiä riitoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimii kuluttaja-asiamies sekä juristeja, joiden tehtävänä on valvoa, miten yritykset noudattavat kuluttajansuojalakia sekä auttaa ja tutkia erimielisyyksissä.

Kuluttaja-asiamies ei yleensä käsittele yksittäisiä riita-asioita, vaan kuluttaja voi saada apua kuluttajaneuvonnasta sekä kuluttajariitalautakunnasta (KRIL). Jos kuluttajaneuvonnan myötä asiaa ei saada ratkaistuksi, riidan voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista esimerkkejä voi hakea hakusanalla kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

”Ensikeinona aina neuvottelu”

Autoliiton Luulot pois -podcastissa tärkeästä aiheesta keskustelivat kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Pauli Ståhlberg ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Keskustelua johdatteli Elina Koivumäki.

Keskustelun kuluessa käy selväksi millaisista asioista autokaupassa riidellään ja millä erilaisilla keinoilla riitoihin voi etsiä ratkaisuja.

– Ensimmäisen keinon tulisi aina olla neuvottelu. Jos se ei asianosaisten välillä onnistu, täytyy reklamoida, Ståhlberg muistuttaa.

Kuluttajariitalautakunnassa käsitellään uusien ja käytettyjen ajoneuvojen kauppaa, mutta tapaukset painottuvat selvästi käytettyjen autojen puolelle. Esimerkiksi vuonna 2022 käsittelyyn tuli 900 käytetyn auton riitaa, uuden auton kaupasta sata tapausta.

Mondeon huolto

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan esimerkiksi moottorin jakoketjulle ja vaihteistolle ei ole määritelty vaihtoväliä, vaan niiden oletetaan kestävän huomattavan pitkään, kuten Moottori kertoi aiemmin otsikolla Autoilija: sinulla on oikeutesi, pidä puolesi korjaustilanteissa! 

Takuun umpeutuminen ei kyseisissä kohdissa rajoita valmistajan virhevastuuta, vaan tyyppivikatapauksessa valmistajalla on virhevastuu takuuajan jälkeenkin. Edellä mainittujen vikojen korjaaminen voi olla kallista lystiä etenkin ikääntyneessä autossa, jonka takuu on päättynyt. Autoliike vastaa tuotteesta takuun jälkeenkin.

Liian suuret luulot kunnosta

Ståhlberg tuo Luulot pois -podcastissa esille, että ostajalla on usein myös liian suuret luulot käytetyn auton kunnosta.

– Auto näyttää autoliikkeessä ihan uudelta, mutta käytetty on aina käytetty. Uusissa autoissa tyypillisesti taas kuluttajaa ärsyttää joku pieni vika, jota autokauppias pitää ominaisuutena – ja tästä paisuu riita, Ståhlberg kuvaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjauksen mukaan virhevastuun kesto määräytyy tapauskohtaisesti tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

Tavaran normaalia kestoikää arvioitaessa on huomioitava se, että tavaran pitää vastata kestävyydeltään sitä, mitä kuluttaja yleensä voi perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kestävän. Arviointi perustuu yleiseen mittapuuhun ja siinä voidaan huomioida myös hinta, sillä tavaroiden laatuerot heijastuvat usein hintatasossa.

Eri autot kuluvat eri tavoin

Autoliiton Pasi Nieminen huomauttaa, että eri autot kuluvat eri tavalla ja kuluttaja voi yllättyä siitä, miten eri asioihin on kiinnitettävä huomiota eri autojen elinkaarien aikana.

– Ihmisillä on usein vaihtoautoja, joka annetaan uuden kaupan yhteydessä pois. Tällöin odotus ymmärrettävästi on, että ostettava auto on kunnossa ja parempi kuin vanha, vaikka se olisikin jo käytetty auto.

sytytystulppien vaihtaminen

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Kuluttaja: kysy ja selvitä!

Kuluttajan on tärkeää hankkia ostettavasta tuotteesta tietoa ja selvittää esimerkiksi, mitä ylläpitokuluja on tiedossa ja millainen huolto-ohjelma autolla on, linjaavat podcast-keskustelijat.

Myyjäyrityksellä on kuitenkin tiedonantovelvollisuus ja velvollisuus kerätä tietoa saamastaan vaihtoautosta ennen kuin laittaa sen myyntiin. Tärkeää on huolellinen ja läpinäkyvä viestintä sekä olennaisten tietojen dokumentointi tulevaa varten. Dokumentointi kannattaa tehdä kirjallisena ja sen tulisi sisältää tieto siitä, mitä myyjän kanssa on keskusteltu ja mitä kysymyksiä on käyty läpi.

Kestosta kerrottava ennen kaupantekoa

Tietyt osat eivät kestä auton koko käyttöikää.

Kilpailu ja kuluttajaviraston Kuluttajariitalautakunta luokittelee esimerkiksi dieselmalleissa yleisen kaksoismassavauhtipyörän kulutusosaksi. Ostajalle pitää kertoa ennen kaupantekoa, että vauhtipyörän rakenne on sellainen, että todennäköisesti sitä pitää korjata ennen moottorin normaalin kestoiän päättymistä.

Myös moottorin jakohihnalle on määrätty vaihtoväli, mitä on syytä noudattaa.

jarrunesteen vaihto

Osta auto etämyynnistä!

Kuluttaja voi myös itse pyrkiä välttämään riitoja omalla toiminnallaan ja välttää liiallisen autokuumeen vallassa tehdyt päätökset, vinkkaa Ståhlberg.

– Auto kannattaa ostaa etämyynnistä. Siellä on sama 14 vuorokauden ilman syytä oikeus peruuttaa kauppa kuin kaikessa muussakin etämyynnissä. Näin autoa ei tule ostettua liian suuren innostuksen ja autokuumeen vallassa, vaan sitä ehtii testata pari viikkoa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Yksityisten väliset kaupat oma lukunsa

Kuluttajansuojalaki koskee uuden ja käytetyn auton ostoa autoliikkeestä eli ammatinharjoittajalta.

Jos auto ostetaan yksityiseltä henkilöltä, kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin. Ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan eikä kuluttajariitalautakunnan apuun. Ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin valitus myyjälle. Jos valitus ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.

Teksti: Marko Jokela Kuvituskuvat: Moottorin arkisto Lähteet: Kuluttajariitalautakunta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto / virhevastuu, Kilpailu- ja kuluttajavirasto / uuden auton virhe, Kilpailu- ja kuluttajavirasto / käytetyn auton virheAutoliiton Luulot pois -podcast 

Juttua korjattu 1.3. klo 20.56. Muutettu termi jakohihna jakoketjuksi.

a:1:{i:0;s:6:"126329";}

Luetuimmat