29.3.2020

Kolmen viikon eristys – millä perustein Uudenmaan rajan saa ylittää?

Uudenmaan raja

Uudenmaan maakunnan rajojen yli kulkemista koskevat rajoitukset tulivat voimaan 28. maaliskuuta ja niiden on tarkoitus kestää 19. huhtikuuta saakka. Poliisi valvoo liikkusmisrajoituksen noudattamista ja henkilön on valmistauduttava antamaan poliisille selvitys liikkumisensa syystä, mutta mitkä syyt ovat tähän tarpeeksi vakavat?

Poliisi kertoo liikkumisrajoitusten koskevan lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei erikseen perusteltua syytä Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle liikkumiseen ole. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Muitakin syitä liikkumisrajoituksista poikkeamiseen on. Poliisi kertoo sivuillaan, että liikkusmirajoituksista voidaan poiketa seuraavissa tilanteissa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Viranomaistoiminnassa

  • Työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi
  • Varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
  • Painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi

Painaviin henkilökohtaisiin syihin liikkumisrajoituksista poikkeamiseksi lasketaan

  • Lähiomaisen hoivan tarvetta
  • Lähiomaisen kuolemaa tai kuolemanvaaraa
  • Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamista
  • Muuta näihin merkitykseltään rinnastuvaa painavaa henkilökohtaista syytä

Liikkumisrajoituksesta poiketaan kuitenkin vain välttämättömissä tapauksissa, eli käytännössä tilanteissa, joissa asian tai tehtävän hoitamista ei voida siirtää muuhun ajankohtaan tai liikkumiselle on olemassa painava peruste, kuten aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Jokaisen tarkastuspistettä ylittävän on valmistauduttava antamaan poliisille suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle, poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Minkään tahon myöntämää lupaa liikkumiseen ei tarvita, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat tarkastuksen tekoa.

Julkinen liikenne saa toimia edelleen jossain määrin, mutta silläkin matkustavien on valmistauduttava todistamaan matkansa välttämättömyys.

Kuinka rangaistaan?

Poliisin mukaan liikkumis- ja oleskelurajoitusten valvonnassa sovelletaan poliisin lievempiä toimivaltuuksia, eli neuvoja, kehotuksia ja käskyjä. Poliisi siis selvittää matkustamisen edellytyksen perusteet ja tarvittaessa käskee henkilöä poistumaan rajoituksen alueelta. Sakkorangaistuksen kerrotaan tulevan käyttöön vasta vakavammissa ja piittaamattomammissa tapauksissa.

Kuinka todistaa asuinpaikkakunta?

Jokaisella on oikeus palata koti- ja asuinpaikkakunnalleen Uudenmaan rajan yli liikkumisrajoituksesta huolimatta. Hallituksen esittämän asetuksen mukaan tähän riittää suullinen, tai kirjallinen selvitys ja poliisi voi tarkastaa rajaa ylittävän koti- ja asuinpaikkakunnan esimerkiksi tietojärjestelmästään.

Lähde: Poliisi Kuvituskuva: Lauri Ahtiainen

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat