14.8.2023

Liikenneturva tutkasi autoilijoiden nopeuksia koulujen läheisyydessä – karut tulokset

Liikenneturva: taajamanopeudet osalle heikkous

Poliisi valvoo koulujen läheisyydessä valtakunnallisesti tämän ja ensi viikon aikana. Valvonnan tavoitteena on liikenneonnettomuuksien ennalta estäminen sekä turvallisen koulumatkan varmistaminen.

Liikenneturva teki viime toukokuussa tutkaiskun koulujen läheisyyteen. Tulokset olivat karut. Sen mukaan useampi kuin viisi kuudesta kuljettajasta ajoi suojatielle ylinopeutta. Joka neljännellä autoilijalla ylinopeutta oli yli 11 kilometriä tunnissa. Liikenneturva peräänkuuluttaakin autoilijoille ryhtiliikettä ratin taakse – jokaisen kuljettajan on syytä ottaa koulujen alku herätyksenä tarkastella omaa käyttäytymistä liikenteessä.

Liikenneturvasta sanotaan, että tehokas tapa lisätä suojateiden turvallisuutta on laskea nopeuksia suojatietä edeltävällä katuosuudella. Nopeuden lasku vähentää onnettomuuksia sekä lieventää mahdollisten törmäysten seurauksia.

– Suojatieonnettomuuksien seurauksien vakavuuden ratkaisee nopeus. Siinä kohdassa, missä 30 km/h nopeudella ajanut kuljettaja on sekunnin reaktioajan jälkeen jarruttamalla saanut pysäytettyä autonsa, 40 km/h ajaneella on nopeutta vielä reilusti yli kolmekymppiä. Ero on käänteentekevä jalankulkijan turvallisuuden kannalta, Liikenneturvan suunnittelija Toni Vuoristo sanoo.

Kunnat ja kaupungit ovatkin laskeneet nopeuksia kaduillaan viime vuosina. Liikenneturvan Digiroad-aineistoon perustuva tarkastelu osoittaa, että lähes 28 prosentilla kuntien tiestöstä nopeusrajoitus on enintään 30 kilometriä tunnissa.

Alennettujen nopeusrajoitusten toimivuus perustuu siihen, että rajoituksia myös noudatetaan. Liikenneturvan viidessä kaupungissa kevätlukukauden ollessa käynnissä tekemät seurannat kuitenkin osoittavat, että suurin osa suomalaiskuljettajista ei nopeusrajoitusten noudattamisesta piittaa. Piittaamattomuutta esiintyy myös koulujen lähellä kulkevilla teillä.

– Tulosta ei voi kaunistella mitenkään. Yksittäinen kuljettaja ei perustellusti voi asettaa itselleen muita korkeampaa rajoitusta. Ylinopeutta ajaessaan kuljettaja tekee tietoisen päätöksen rikkoa yhteisiä sääntöjä ja lisätä erityisesti muiden, tässä tapauksessa lasten, turvattomuutta, Toni Vuoristo kiteyttää.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Lähtökohtaisesti koulumatkat Suomessa turvallisia

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen on huolissaan kehityksestä, jossa aikuiset sivuuttavat nopeusrajoitukset ja lisäävät liikenteen turvattomuutta – ajattelemattaankin.

– Vaikka onnettomuutta ei tapahdu, auton peltikuoren ulkopuolella pieneltäkin tuntuvat nopeuden ylitykset voivat lisätä tuntua liikenteen turvattomuudesta. Erityisesti tämä korostuu koululaisten kohdalla. Lapsen näkökulmasta autojen vauhti, kiihdytykset tai äkkijarrutukset voivat saada koulutien tuntumaan pelottavalta, Anteroinen summaa.

Koulumatkan kulkeminen jalan tai pyörällä on yksi tapa lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta lapsen päivään sekä ja vastata liikkumattomuuden haasteisiin. Koettu turvallisuus, tai turvattomuus vaikuttaa kuitenkin suoraan siihen, millä välineellä koulumatka tehdään.

– Haluaako lapsi mennä kouluun omin voimin liikkuen vai pyytääkö autokyytiä, koska koulumatka pelottaa kaahaavien aikuisten takia? Myös vanhempi voi kyyditä turhan herkästi, jos kantaa huolta kanssa-autoilevien nopeuksista, Anteroinen sanoo.

– Lähtökohtaisesti koulumatkat Suomessa ovat varsin turvallisia ja lasten tilanne itsenäisen liikkumisen kannalta on kansainvälisesti vertaillen hyvä. Tätä meidän on syytä vaalia ja tukea kaikin mahdollisin keinoin. Turvallinen ja turvallisen tuntuinen koulumatka on arvo, josta meidän tulee yhteiskuntana pitää kiinni.

Poliisi valvoo tehostetusti

Poliisi valvoo ensimmäisten kouluviikkojen aikana tehostetusti perinteisesti liikennettä koulujen lähettyvillä. Poliisin valvonnan tavoitteena on liikenneonnettomuuksien ennalta estäminen sekä koululaisten turvallisen koulumatkan varmistaminen.

‒ Poliisin näkyvä valvonta rauhoittaa tutkitusti liikennettä ja lisää koululaisten koulumatkalla olevien turvallisuutta ja myös turvallisuuden tunnetta, poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisin valvonnan pääpaino on tulevina viikkoina nopeuksissa sekä suojatiesääntöjen noudattamisessa. Nopeuksia valvotaan erityisesti koulujen läheisyydessä ja muissa riskialttiissa paikoissa. Poliisi tekee valvontaa valtakunnallisesti tällä ja ensi viikolla.

Valvontaa kohdistetaan myös pyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien toimintaan, liikennevalojen noudattamiseen, turvalaitteiden käyttöön sekä tarkkaamattomuutta aiheuttaviin tekijöihin liikenteessä.

Myös ajoneuvojen turvalliseen ja tieliikennelain mukaiseen pysäyttämiseen ja pysäköintiin koululaisia kouluun tuotaessa tai sieltä haettaessa kiinnitetään huomiota.

‒ Laki edellyttää erityisen varovaisuuden noudattamista lapsia lähestyttäessä ja riittävän alhaisen nopeuden käyttämistä. Tämä korostuu nyt, kun kaikkein pienimmät ja liikenteeseen tottumattomat koululaiset alkavat jälleen kulkea koulumatkoja. Kannattaa muistaa, että lapsi on lainkin mukaan elävä varoitusmerkki liikenteessä, Katajisto muistuttaa.

Lähde: Liikenneturva, Poliisi Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Luetuimmat