19.2.2021

Päästötoimien vaikutusten arviointi heikkoa, Autoliitto kritisoi

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen: liikenteen ilmastotoimia tarvitaan, muttei hinnalla millä hyvänsä.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kiittelee lausuntovaiheessa olevaa luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä siitä, että mukana on erilaisia päästövähennyskeinoja – merkittävä heikkous suunnitelmissa on vaikutusten arviointi.

Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja jatkaa päästötalkoita siten, että päästöt putoavat nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Luonnos pohjaa Fossiilisen liikenteen tiekartta -työryhmään, joka on läpikäynyt useita erilaisia hinnoittelukeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Näitä ovat liikenteen päästökauppa kotimaassa, polttoaineveron korotukset, dieselin alennetun verokannan poistaminen sekä tie- ja ruuhkamaksut.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Vaikutukset epäselviä

Autoliitto kritisoi tuoreessa lausunnossaan päästösuunnitelmia heikosta vaikutusten arvioinnista. Fossiilittoman liikenteen tiekartta on luonnos, joka ei sisällä vaikutusarviointia siitä, miten sen esittämät toimenpiteet vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten toimintaan ja toimeentuloon.

– Aidossa vaikutustenarvioinnissa pitäisi olla samaan aikaan arvioitavana kaikki asiaan vaikuttavat suunnitelmat, kuten Liikenne 12- ja valtiovarainministeriön verotyöryhmän työt, jotta voitaisiin tehdä kattava kokonaisarviointi lopputuloksesta ja sen vaikutuksista, Autoliitto kiteyttää ongelman.

Fossiilittoman tiekartan luonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden kokonaisvaikutuksen arviointia hankaloittaa Autoliiton näkemyksen mukaan myös se, että mahdolliset veropäätökset on lykätty kuntavaalien takia ensi syksyyn. Samalla tavalla vaalien yli on jatkettu valtiovarainministeriön liikenteen verotyöryhmän toimikautta.

– Hyvässä ja käyttökelpoisessa vaikutustenarvioinnissa arvioidaan myös tappiot, joita nykyisen järjestelmän suorien ja välillisten hyötyjen menetyksestä syntyy. Ei ole hyväksyttävää, että selvitetään vain vaihtoehtoisen mallin hyödyt ja nykymallin haitat, liitto arvostelee.

Kokonaisuuteen liittyvien verotoimenpiteiden tarvearviointia varten asetetun virkamiestyöryhmän aikataulu on Autoliiton mukaan kestämätön.

– Aikataulu syksyksi on niin tiukka, ettei muiden toimenpiteiden vaikutukset päästöihin ole tuolloin vielä arvioitavissa.

Autoliiton arvion mukaan Suomelle asetetut erittäin tiukat päästövaatimukset ja kansallisesti vielä kunnianhimoisemmat päästötavoitteet sekä tavoite kohdistaa toimenpiteet pääsääntöisesti henkilöautoliikenteeseen, eivät voi olla vaikuttamatta suomalaisten kotitalouksien ja yritysten toimeentuloon ja liikkumisedellytyksiin.

Ruuhkamaksuja ei tarvita!

Autoliiton kannanotossa tuodaan esiin, että ”poliittisen ohjauksen perusteella vaikuttaa siltä, että valtiovarainministeriön liikenteen verotyöryhmässä selvitetään myös paikantamiseen perustuvaa tieveromallia.”

Tie- ja ruuhkamaksuista ei Autoliiton Pasi Nieminen innostu, ja myös perustelee kantansa. Niemisen mukaan aiemminkin ruuhkamaksuideoiden hautajaisissa on todettu, että järjestelmän hyöty-kustannussuhde vie siltä toteuttamiskelpoisuuden 5,5 miljoonan ihmisen maassa.

Henkilöautojen verotukseen ei Autoliiton mukaan tarvita kallista satelliittiperusteista järjestelmää tai ruuhkamaksuja.

– Liikenteen ilmastotoimia tarvitaan, muttei hinnalla millä hyvänsä.

Pasi Nieminen

– Ei meillä ole ruuhkia, joita täytyisi suitsia. Ymmärrän, että veroeuroja tarvitaan, mutta sitä varten ei tarvita ruuhkamaksuja tai tule rakentaa kalliita järjestelmiä kuten liikkumisen satelliittiseurantaan perustuvia kilometriveroja.

Autoliiton mukaan aluepolitiikka voidaan hoitaa muillakin keinoilla.

– Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Näin toimii myös lakisääteinen liikennevakuutus. Tähän ei tarvita satojen miljoonien investointeja ja kymmenien miljoonien jatkuvia operointikustannuksia.

Uhkana polttoaineiden hinnannousu

Polttoaineiden suunniteltua myyntilupajärjestelmää Autoliitto kritisoi ankarasti, sillä se on liiton mukaan luonteeltaan progressiivinen polttoainevero, jonka on arvioitu nostavan polttoaineen hintaa jopa 34–40 senttiä litralta.

Autoliitto uumoilee, että järjestelmä nostaisi polttoaineiden hintoja automaattisesti, mikäli muista toimenpiteistä ei seuraisi riittävää päästöalenemaa. Niin sanottuna perälautajärjestelmänä se mahdollistaisi Autoliiton arvion mukaan myös kaikkien valtion tuloihin mahdollisesti vähentävästi vaikuttavien kannustimien käyttämättä jättämisen esimerkiksi heikentyneen valtiontalouden perusteella – niidenkin kannustimien, joita tiekartassa esitetään.

– Näin ollen hinnannousu voi olla huomattavasti korkeampikin eikä kukaan pysty sitä etukäteen arvioimaan, Autoliitto varoittaa.

Siitä, miten tähän kokonaisuuteen liitetty verovelvollisen varallisuusasemaan liittyvä mahdollinen veronpalautusjärjestelmä toimisi tai mitkä olisivat sen toteuttamisen kustannukset, ei ole Autoliiton mukaan esitetty mitään selvitystä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Suomessa jos missä, auto mahdollistaa arjen

Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa, jossa päivittäiset matkaketjut ovat pitkiä. Autoliitto muistuttaa myös, että Suomessa henkilöautoilun verotus on korkealla tasolla. Tämän on mahdollistanut se, että henkilöauton käytölle ei ole monessa tapauksessa tosiallisesti vaihtoehtoja.

– Suomessa, Euroopan unionin harvimmin asutussa pohjoisessa maassa vaihtoehtoisten liikkumismuotojen järjestämisen on kallista ja haastavaa. Joukkoliikenteelle ei ole edellytyksiä, jos ei ole joukkoja eivätkä sääolosuhteet suosi kaikkia liikkumismuotoja.

Autoliitto tuo esiin lausunnossaan myös, että suomalaisten matkasuorite on keskimäärin yli 40 kilometriä vuorokaudessa, josta henkilö- ja pakettiauton osuus on 79 prosenttia.

– Kun verrataan Suomea ja sen olosuhteita muihin Euroopan unionin maihin, niin jos jossain, niin täällä henkilöauton käyttö on perusteltua, liitto kiteyttää.

Polttomoottoriautot kauan mukana

Autoliitto muistuttaa, että on turhaa ilakoida, että polttomoottoriautojen hinnat romahtaisivat lähitulevaisuudessa. Liitto kummeksuu kevyesti julkisuudessa esitettyjä arvioita ja sitä että hintojen romahdus jotenkin auttaisi päästöjen vähentämisessä.

– Autokauppa on ketju, jossa yksi ratkaisu johtaa useampaan omistajanvaihdokseen eikä sen haluta katkeavan. Polttomoottoriautot ovat vaihtoautoina vielä pitkään olennainen osa myös uusien käyttövoimien autoista maksettavaa kauppahintaa ja siitäkään syystä niiden arvonmuutos ei ole merkityksetön asia, Autoliitto muistuttaa.

Taustalla on se, että Suomen henkilöautokannan keski-ikä on yli 12 vuotta, mikä on korkeimmasta päästä Euroopan unionissa. Tämä omalta osaltaan hidastaa päästöjen vähentämistä.

Markkinahäiriön odottelu vie päästöjen suitsimisen ja autokannan nuorentamisen näkökulmista ojasta allikkoon, sillä romahduksen mielikuva tai toteutuminen hidastavat autokannan uusiutumista, kun osa kuluttajista jää odottamaan, että saavat autonsa halvemmalla ja osa jättää uuden auton hankkimatta, jottei oletettu hinnanromahdus koskisi heitä.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Autoliitto 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat