23.2.2021

Poliisi: Heikentynyt ajoterveys tulisi tunnistaa ajoissa

Ymmärrän hyvin, ettei omaehtoisesti liikkumaan tottuneelle ole helppo hyväksyä ajokortista luopumista.”

Suomen liikenneturvallisuus on parantunut pidemmällä aikavälillä, mutta viime vuosina liikennekuolemien määrä ei ole vähentynyt tavoitteiden mukaisesti.

Onnettomuustietoinstituutin keräämien tietojen mukaan vuonna 2020 tapahtui 218 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta, joissa menehtyi 233 henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui kaksi vähemmän kuin edeltävänä vuonna, ja menehtyneitä oli neljä vähemmän.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto korostaa kuitenkin, että liikenne on nykyisin turvallisempaa kuin koskaan aiemmin.

Kauton mukaan suomalaisen liikenteen suurimmat haasteet turvallisuuden kohentamisen näkökulmasta liittyvät ajamiseen alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajoterveyshaasteet uhkaavat lisääntyä

Muitakin haasteitakin on, joista yksi liittyy autoilevan kansanosan ajoterveyteen.

– Väestö ikääntyy, joten liikenteessäkin ratin takana on enemmän varttuneempaa väkeä, joilla voi olla muistiin, motoriikkaan tai vaikka sydäntauteihin liittyviä oireita, jotka tekevät autoilusta vaarallista itselle ja muille kanssaliikkujille.

Sisäministeriössä on valmistelussa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 2021–2024. Suunnitelman luonnos on nyt lausuntokierroksella eri tahojen kuten Autoliiton tahojen arvioitavana. Autoliitto tuo lausunnossaan esiin, että ajoterveyteen liittyvät asiat ovat väestön ikääntyessä kasvava ongelma liikenteessä. ”On hyvä, että asia mainitaan yhdessä vireystilan kanssa toimintasuunnitelmassa. Samoin alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet.”

Suunnitelman valmistelussa mukana oleva sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Jari Pajunen on hänkin huolissaan ajoterveysongelmista.

– Ne ovat entistä enemmän kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien yhtenä riskitekijänä. Ajoterveysongelmia ovat esimerkiksi päihderiippuvuus, psyykkiset sairaudet ja monet erilaiset ajamiseen vaikuttavat terveysongelmat, jota vaikuttavat kuljettajien käyttäytymiseen ja kykyyn turvalliseen ajamiseen.

Ongelmat seulottava esiin

Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto peräänkuuluttaa ajoterveyden nykyistä tehokkaampaa seulomista. Hänen mukaansa heikentynyt ajoterveys tulisi tunnistaa ajoissa, ennen ongelmia tien päällä.

– Ymmärrän hyvin, ettei omaehtoisesti liikkumaan tottuneelle ole helppo hyväksyä ajokortista luopumista. Siinä työssä lähiomaisilla ja hoitavalla lääkärillä on erittäin suuri vastuu, jotta ajoterveyden vakavista ongelmista kärsivät saadaan pois liikenteestä.

Kauton mukaan lähiomaiset ovat usein ensimmäisiä, jotka havaitsevat läheisen terveydentilan heikentymisen esimerkiksi muistisairauden vuoksi ja haasteet suoriutua arjesta esimerkiksi liikenteessä.

– Vapaaehtoisesti ajo-oikeudesta luopuminen tai tarvittaessa lääkärikäynti ajoterveyden arvioimiseksi on näissä tilanteissa oikea ratkaisu.

Poliisi: haaste tunnistaa ongelma

Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto huomauttaa, että poliisille on liikennevalvonnassa erittäin haasteellista tunnista mahdollisesti heikentynyt ajoturvallisuus.

– Avainasemassa terveydestä johtuvien onnettomuuksien ehkäisyssä onkin lääkäreiden osaaminen ajoterveyteen liittyvissä asioissa ja valistuneisuus sen suhteen, että tarvittaessa ajo-oikeus perutaan ja siitä ilmoitetaan poliisille.

Kauton kertomat ajoterveyteen liittyvät liikennevalvonnan haasteet limittyvät poliisin liikenneturvallisuustyön tärkeimpään ytimeen, joka on ennaltaehkäistä ongelmia ja rikollisuutta, myös liikenteessä.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Onnettomuustietoinstituutti Lähteet: sisäministeriö, Poliisihallitus, poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 2021–2024. 

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat