6.3.2021

Sähköautojen latauspisteiden rakennusvelvoite pian käyttöön

sähköauton palo

Uusien rakennusten paikoitusalueille on rakennettava sähköautojen latausvalmius, taustalla on viime vuoden lopulla hyväksytty uusi laki.

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 lopulla lain, joka velvoittaa rakentamaan tietyn kokoisiin uusiin rakennuksien pysäköintialueille sähköajoneuvojen latausvalmius. Latauspisteiden rakennusvelvoite koskee uusista sekä laajasti peruskorjattavista rakennuksista niitä, joiden rakennuslupahakemus tulee vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen.

Lain mukaan yli neljä pysäköintipaikkaa käsittäviin uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuskohteisiin tulee jokaiseen pysäköintipaikkaan rakentaa latauspistevalmius.

Laki määrää myös, että asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen tarkoitetun uuden tai laajasti korjattavan pysäköintitalon kaikkiin pysäköintipaikkoihin on rakennettava latauspistevalmius. Muiden kuin asuinrakennusten osalta uusissa ja laajasti korjattavissa kohteissa tulee toteuttaa loppuun asti rakennetut latauspisteet, joiden määrä riippuu pysäköintipaikkojen määrästä.

Laki määrittelee myös, että pysäköintipaikkojen tulee sijaita joko rakennuksen sisällä tai kiinteistön piha-alueella. Kadunvarsipaikat eivät yleensä kuulu kiinteistöön.

Latauspistevalmiudella tarkoitetaan johtoa tai kaapelointia latauspistettä varten tai putkitusta, jonka kautta myöhemmin voidaan asentaa kaapelointi. Lain tarkoittamilla laajamittaisilla korjauksilla tarkoitetaan korjauksia, joissa rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvät kokonaiskorjauskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta. Lisäksi näiden korjausten tulee koskea pysäköintipaikkoja tai niiden sähköjärjestelmää.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Latauspaikat herättävät kiinnostusta

Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen on entistä useamman taloyhtiön kärkiaie, kertoi Moottori aiemmassa uutisessaan.

Kiinteistöliiton kahdesti vuodessa teettämästä Korjausrakentamisbarometristä selvisi, että sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen latauspisteet ovat kerrostalo- ja rivitaloyhtiöissä yleisin lähivuosien hanke. Latauspisteet ovat barometrin mukaan nousseet kerrostaloissa selvästi yleisimmäksi hankkeeksi seuraavan viiden vuoden kuluessa. Latausjärjestelyn rakentaminen nousi kärkihankkeeksi myös rivitaloyhtiöissä.

Kiinteistöliitto teettää kaksi kertaa vuodessa Korjausrakentamisbarometrin.

Latauspaikkojen rakentamiseen voi saada ARAn tukea. ARAn avustus on tarkoitettu asuinrakennuksen omistaville yhteisöille kuten taloyhtiöille ja vuokrataloyhteisöille sekä niiden omistamille pysäköintiyhtiöille.

Sähköajoneuvojen latauslaitteistojen asennustyö tulee teettää urakointioikeudet omaavalla sähköurakoitsijalla, joita löytyy täältä.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto Lähteet: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Kiinteistöliitto, ARA

Luetuimmat