28.12.2016

Suomalaiset tyrmäävät valtiovallan tieveroaikeet

Tievero

Autoliiton teettämä tuore kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset vastustavat jyrkästi liikenneministeriön kaavailemaa tieveroa.

Autoliitto on teettänyt Taloustutkimuksella kyselyn, jossa suomalaisilta on kysytty kantoja liikennepoliittisiin linjauksiin, jotka koskevat tieliikennettä. Kyselytutkimuksen keskiössä ovat autoilun ja liikenteen rahoitus eri näkökulmista.

Kyselytutkimuksen perusteella suomalaiset tyrmäävät valtiovallan tieveroaikeet.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Autoliitto: salamyhkäistä valmistelua

Taustalla on Autoliiton mukaan se, että liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ministeri Anne Bernerin johdolla valtion liikenneinfrastruktuurin siirtämistä uudelle yhtiölle. Yhtiö alkaisi suunnitelmien mukaan kerätä tienkäytöstä maksua.

Autoliiton mukaan suunnitelmasta ei ole vieläkään annettu mitään konkreettista tietoa, vaikka tavoitteena on uuden yhtiön ja maksujärjestelmän käyttöönottaminen jo vuoden päästä eli vuoden 2018 alusta.

– Näin suuren hankkeen salamyhkäinen valmistelu ei ole omiaan herättämään luottamusta kansalaisissa, Autoliitto kritisoi.

Liikenneministeri Anne Berner kertoi vastikään Helsingin Sanomien haastattelussa, että uudistuksen myötä kaikkiin Suomen teillä ajaviin autoihin asennettaisiin sim-kortti tai jokin järjestelmä, joka kertoisi paljonko autolla ajetaan.

Tievero

Valtaosa karsastaa tietulleja

Tuoreen Autoliiton teettämän kyselyn perusteella on ilmiselvää, että suomalaiset karsastavat vahvasti ehdotusta, että moottoriteillä otettaisiin käyttöön tietullit. Vastaajista 37 prosenttia pitää ehdotusta erittäin huonona ratkaisuna. Vastaavasti melko huonona ehdotusta pitää 28 prosenttia vastaajista. Neutraalisti ehdotukseen suhtautuu 13 prosenttia vastaajista, ja 15 prosenttia pitää moottoriteiden tietulliaietta melko hyvänä ehdotuksena. Vain 4 prosenttia vastaajista pitää ehdotusta erittäin tervetulleena.

– Tiemaksujen vastustus moottoriteille oli yksiselitteisen selvä. Kun huomioidaan, että vain osa suomalaisista käyttää säännöllisesti moottoriteitä, oletettavasti koko tieverkkoa koskevaa maksu- tai verojärjestelmää vastustaisi vielä suurempi joukko, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

Kyselytutkimuksen perusteella erityisen kielteisesti ehdotukseen suhtautuvat 35–49-vuotiaat ja heitä vanhemmat ikäryhmät. Miehistä ehdotusta erittäin huonona pitää 40 prosenttia vastaajista, naisista 34 prosenttia vastaajista.

Tievero

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Satelliittipaikannukselle kielteinen vastaanotto

Suomalaiset suhtautuvat satelliittipaikannukseen autoilun kustannusten keräämisessä epäluuloisesti ja kielteisesti. Kyselyssä asia muotoiltiin seuraavasti: mitä mieltä olette ehdotuksesta, että otetaan käyttöön satelliittipaikannukseen perustuvat lisämaksut, jotka perustuvat siihen, mihin aikaan vuorokaudesta ja millä alueilla autolla ajetaan.

Vastaajista peräti 45 prosenttia pitää ehdotusta erittäin huonona ratkaisuna.

– Satelliittiperusteisen maksun vastustuksesta voi päätellä, etteivät suomalaiset halua millään tekniikalla toteutettavaan seurantaan perustuvien tieverojen käyttöönottoa, Pasi Nieminen arvioi.

– Into tieverojen keräämiseen näyttäisi olevan poliittinen hanke, jota liikenne- ja viestintäministeriö ajaa kansalaisten mielipiteistä välittämättä. Se on suorastaan käsittämätöntä, Nieminen kummeksuu.

Satelliittipaikannukseen perustuvaa rahastusta pitää melko huonona ehdotuksena 24 prosenttia vastaajista. Neutraalisti ehdotukseen suhtautuu 12 prosenttia vastaajista.

Ehdotusta melko hyvänä pitää 13 prosenttia vastaajista, ja erittäin hyvänä vain kolme vastaajaa sadasta.

Kyselytutkimuksen perusteella erityisen kielteisesti tähän ehdotukseen suhtautuvat 50–64-vuotiaat. Miehistä ehdotusta erittäin huonona pitää 50 prosenttia vastaajista, naisista 39 prosenttia vastaajista.

Tievero

Tievero haudattu jo kerran

Autoliitto muistuttaa, että Jorma Ollilan työryhmän vasta kolme vuotta sitten esittämä satelliittipaikannukseen perustuva tieverosuunnitelma haudattiin sen saaman täystyrmäyksen jälkeen. Autoliton mukaan nyt ollaan ajamassa samankaltaista suunnitelmaa väkisin läpi.

– Liikenneverkkoyhtiötä perustellaan muun muassa sillä, että se mahdollistaa erilaisten palveluiden syntymisen sekä tiestön paremman kunnossapidon. Ihan niin kuin liikenteen palveluita ei syntyisi ilman väylien yhtiöittämistä, Nieminen oudoksuu.

Tiestön rahoitus on Niemisen mukaan poliittisista päättäjistä kiinni.

– Vaikuttaa siltä, että liikenne- ja viestintäministeriö haluaa käyttöönsä maksun, joka toisi poliittista ohjausvaltaa ilman poliittista vastuuta. Sellaista ei perustuslaki tunne. Keskeistä on varmistaa parlamentarismin toteutuminen jatkossakin.

Yli tuhat vastaajaa

Taloustutkimuksella teetetyssä tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipidettä moottoritiemaksuihin sekä paikannukseen perustuviin maksuihin tieliikenteessä.

Tutkimus tehtiin 10.11.–2.12. välisenä aikana eli ennen tuoreinta uutisointia aiheesta. Tutkimukseen haastateltiin 1 028 iältään 15–79-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea.

Teksti: Marko Jokela Lähde ja taulukot: Autoliitto, Taloustutkimus Oy

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat