3.12.2023

Suotuisaa kehitystä! Liikenteessä vaikeasti vammautuneiden määrä ennätyksellisen alhainen

Liikennevahingoissa vammautui viime vuonna vaikeasti 300 henkilöä, kun vuonna 2021 vaikeasti vammautuneita henkilöitä oli 362. Vaikeiden vammautumisten määrä oli alhaisin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Viime vuosi sujui liikenteessä sikäli suotuisasti, että liikennevahingot vähenivät. Tiedot ilmenevät Onnettomuustietoinstituutin (OTI) julkaisemasta liikennevahinkotilastosta.

Liikennevahingoissa vammautui viime vuonna vaikeasti 300 henkilöä, kun vuonna 2021 vaikeasti vammautuneita henkilöitä oli 362. Vaikeiden vammautumisten määrä oli alhaisin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Henkilövahinkoja aiempaa vähemmän

Pellin ruttaantuminen hoituu kuntoon pajalla, mutta ihmisten loukkaantuminen voi tietää pysyviä ja korjaamattomia seurauksia loppuelämäksi.

Tästä näkökulmasta vuosi 2022 oli ilahduttava: erityisesti henkilövahingot vähenivät, ja vaikeasti vammautuneiden määrä oli ennätyksellisen alhainen.

OTIn mukaan liikennevakuutuksesta korvattiin 89 959 vahinkoa vuonna 2022, mikä on noin 1 500 vahinkoa vähemmän kuin vuonna 2021. Liikennevahinkojen määrä laski kaikkiaan kaksi prosenttia.

Vuonna 2022 tapahtuneista liikennevahingoista 14 613 eli 16 prosenttia oli henkilövahinkokorvauksiin johtaneita henkilövahinkoja. Vuoteen 2021 verrattuna henkilövahinkoja tapahtui noin tuhat vähemmän, eli henkilövahinkojen määrä laski seitsemän prosenttia.

− Liikennevahinkojen vähenemiselle viime vuonna ei ole nähtävissä yksittäisiä selittäviä tekijöitä, mutta kehityssuunta on positiivinen ja toivomme sen jatkuvan, OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty toteaa.

Nuoret usein osallisia

Vuonna 2022 noin joka viides (22 %) henkilövahingon perusteella korvausta saanut oli alle 18-vuotias. Alle 25-vuotiaita oli yli kolmannes (36 %).

− Nuorten tienkäyttäjien turvallisuus on ajankohtainen aihe liikenneturvallisuusalalla. Liikennevakuutuksesta korvattujen henkilövahinkojen painottuminen nuoriin ja nuoriin aikuisiin puoltaa osaltaan nuorten turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä, OTIn liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari painottaa.

Moni vaikeasti vammautunut motoristi

Liikennevahingoissa vammoja saaneista yli puolet (57 %) oli henkilöautojen kuljettajia ja matkustajia. Vaikka moottoripyörien ja mopojen liikennevahingot ovat olleet laskussa viime vuosina, moottoripyöräilijät korostuivat kuitenkin vaikeissa vammautumisissa. Vaikeasti vammautuneista 27 prosenttia oli moottoripyöräilijöitä.

Vuonna 2022 tapahtui 2 028 moottoripyörävahinkoa ja 2 229 mopovahinkoa.

Näin vahingot tilastoituvat

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) saa vakuutusyhtiöiltä vuosittain tiedot korvatuista liikennevahingoista. Näistä tiedoista koostuu vuoden 2022 liikennevahinkotilasto, joka julkaistiin vastikään. Vahinkomäärältään OTIn liikennevahinkotilasto on maan laajin liikenneonnettomuustilasto.

− OTIn liikennevahinkotilasto sisältää nelinkertaisen määrän henkilövahinkoja viralliseen liikenneonnettomuustilastoon verrattuna. Lisäksi tilasto sisältää myös maastoliikenneonnettomuudet. Liikennevahinkotilasto täydentää muita tieliikenneonnettomuustilastoja erityisesti lievempien vahinkojen osalta. Liikenneturvallisuuden kehityksestä saa kattavamman kuvan, kun vakavien turmien lisäksi tarkastellaan myös lievempiä kolareita, OTIn Kalle Parkkari avaa liikennevahinkotilaston merkitystä.

Erilaisten tilastointiperusteiden vuoksi liikennevahinkotilasto eroaa virallisesta liikenneonnettomuustilastosta. Liikennekuolemien osalta liikennevahinkotilasto ei ole yhtä kattava kuin virallinen liikenneonnettomuustilasto. Liikennevahinkotilastossa käytettävä vaikeiden vammautumisten luokittelu ei myöskään vastaa virallisen tilaston luokittelua.

Tämän tilaston lukuihin eivät sisälly Liikennevakuutuskeskuksen käsittelemät vahingot, kuten tuntemattoman, vakuuttamattoman tai ulkomaisen moottoriajoneuvon aiheuttamat vahingot sekä vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Onnettomuustietoinstituutti Lähde: Onnettomuustietoinstituutti (OTI) / Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2022

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat