24.12.2021

Toiveissa liikennemerkki – näin toimien se voi onnistua!

Liikennemerkki

Kansalaisten yleisin liikennemerkkeihin kohdistuva toive on nopeusrajoituksen lasku – mutta kaikki toiveet eivät toteudu.

Kotikulmilla on haastava liikenneympäristö, johon alueella asuva haluaisi saada kohennusta. Yksistään uusi liikennemerkki voisi parantaa tielläliikkujien – autoilijoiden, pyöräilijöiden, kävelijöiden – turvallisuutta ja sujuvoittaisi liikkumista.

Mutta kuinka kansalainen saisi toiveensa lävitse, kuinka siis tulisi toimia, jos haluaisi ehdottaa liikennemerkin pystyttämistä? Kerromme vinkit.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Nopeusrajoituksen lasku

– Nopeusrajoituksen lasku on yleisin liikennemerkkeihin kohdentuva toive, johtava liikenneturvallisuuden asiantuntija Marko Kelkka Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Kelkan mukaan kansalaisten liikennemerkkitoiveita tulee ELY-keskuksille tasaiseen tahtiin, mutta nopeusrajoitukset ovat toivelistalla aivan oma lukunsa.

– Niitä tulee moninkertaisesti muihin toiveisiin nähden.

uudet liikennemerkit tieliikennelaki

Kelkan mukaan toiveita myös uusista suojateistä tulee säännöllisesti.

Uusien merkkien toivelistalla kärkisjoilla on myös lapsista varoittava liikennemerkki (A17), joita toivotaan koulujen lähistöille ja ylipäätään lasten säännöllisille kulkureiteille.

– Myös pysäköintikieltoja pyydetään toisinaan. Näissä toiveissa tosin pyytäjänä voivat olla asukkaiden lisäksi myös muut tahot, kuten kunnat tai poliisi. Ongelmana on ollut lisääntynyt vaaraa aiheuttava pysäköinti korona-aikana muun muassa virkistysalueiden lähistöillä, Kelkka taustoittaa.

Kaikki ideat eivät toteudu

Yksin Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella (Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maantiet) tulee nopeusrajoitusaloitteita vuosittain 100–150. Muista liikennemerkeistä aloitteita tulee vuosittain 30–40.

– Kaikki aloitteet käsitellään asiantuntijatyönä. Sekä nopeusrajoitus- että muista merkkitoiveista vähän alle puolet johtaa lopulta toimenpiteisiin, Kelkka kertoo.

Liikennemerkkien toivojia ei saa lannistaa se tosiasia, ettei likikään kaikkia ehdotuksia voida kuitenkaan toteuttaa, koska ehdotettu toimenpide ei sovi liikenneympäristöön tai se ei palvele kokonaisuuden etua.

Jos haluaa tehdä aloitteen uudesta liikennemerkistä, niin oikea tapa on olla yhteydessä liikenteen asiakaspalveluun.

Tällä tavoin toimien toimenpide-ehdotus kirjautuu järjestelmiin ja välittyy sitä kautta oikealle asiantuntijalle. Liikennemerkkitoiveiden tekeminen on tehty sikäli aiempaa helpommaksi, että apuna on myös uusi ehdotusapuri, jonka kautta käyttäjä saa alustavia vastauksia yleisimpiin merkkipyyntöihin.

Osa merkeistä luvanvaraisia

Muutama liikennemerkki on niin sanotusti luvanvarainen merkki, jolle kansalainen tai yritys voi anoa lupaa. Sellaisia ovat palvelukohteiden opastusmerkit, yksityisen tien mustat tienviitat ja osoiteviitat.

– Näistä varsinkin viimeksi mainittu on myös useimmiten sellainen, että anottu lupa melko varmasti taajaman ulkopuolella myönnetään lähimpään maantien liittymään, jos ei jotain erityisiä esteitä sille ole, liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta kertoo.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Omin päin ei saa asentaa

Kaikki muut liikennemerkkitoiveet ovat tienpitäjän kannalta aloitteita, sillä tieviranomaisella on lain määräämä oikeus ja velvollisuus asettaa itse tarvittavat liikennemerkit teiden varsille. Tämä siis tarkoittaa hyvin yksiselitteisesti sitä, että laki erikseen kieltää muita kuin tienpitäjiä asettamasta liikennemerkkejä tai mitään sellaisia muistuttavaa omin päin tien varteen.

Valtion maanteillä tienpitäjänä toimivat paikalliset ELY-keskukset ja niiden liikennevastuualueet. Katuverkolla tienpitäjä on kunta ja yksityisteillä yksityistien tienpitäjä, esimerkiksi tiekunta.

– Nämä ovat siis tahoja, joille aloitteita liikennemerkeistä voi tehdä. Yksityisen tien tienpitäjän tulee pysyvän liikennemerkin asettamiseen saada kunnan suostumus, Österman selvittää.

Yhteneväisyys taattava

Valtion maanteillä erilaiset liikennemerkkialoitteet ovat siinä mielessä melko hankalia käsiteltäviä, että yksittäinen toive tai sen toteuttaminen ei koskaan saisi johtaa tilanteeseen, jossa vastaava tilanne jossain muualla on toteutettu eri tavalla kuin kyseisessä kohteessa. Siksi ELY-keskuksen täytyy aina puntaroida liikennemerkkialoitteita monelta kannalta ja tehdä päätös kokonaisuuden edun perusteella.

– Ja siksi joskus yksittäisen toiveen esittäjän voi olla vaikea ymmärtää varsinkaan hänen toiveensa kannalta negatiivista ratkaisua asiaan.

Kuka maksaa viulut?

Österman kertoo, että luvanvaraisten liikennemerkkien osalta luvansaaja kustantaa saamansa luvan mukaiset merkit itse, mutta kaikkien muiden liikennemerkkien osalta tienpitäjä tekee päätökset itsenäisesti ja myös kustantaa merkit.s

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkito, Väylävirasto Lähteet: Väylävirasto, ELY-keskus

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat