12.1.2021

Traficomin tutkimus: liikennekuoleman välttämisen hinta 2,4 miljoonaa euroa

Suomessa on tutkittu ensi kertaa mitä ihmiset olisivat valmiita maksamaan kuoleman tai loukkaantumisen välttämisestä liikenteessä.

Nyt on Suomessa tutkittu, mitä ihmiset olisivat valmiita maksamaan kuoleman tai loukkaantumisen välttämisestä liikenteessä henkilöautolla kuljettaessa. Nyt tutkittiin ensimmäistä kertaa suomalaisten maksuhalukkuutta kuolemien sekä vakavien ja lievien loukkaantumisten välttämiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaaman tutkimuksen mukaan tilastollinen ihmishengen arvo Suomessa on keskimäärin noin 2,4 miljoonaa euroa. Vakavan loukkaantumisen välttämisen arvo on vastaavasti noin 900 000 euroa ja lievän loukkaantumisen noin 60 000 euroa.

Traficomin erityisasiantuntija Hanna Strömmerin mukaan onnettomuuksien arvojen osalta tulee muistaa, että ne eivät määritä arvoa elämälle tai terveydelle, vaan niissä on kyse riskeihin liittyvistä valinnoista – siitä, miten paljon ihmiset ovat halukkaita maksamaan riskejä alentavista toimista.

– Maksuhalukkuustutkimuksia on tehty kansainvälisesti jonkin verran myös liikenneonnettomuuksista. Tähän mennessä ne ovat koskeneet lähinnä kuolemaan johtavien onnettomuuksien arvottamista. Nyt kysyttiin maksuhalukkuudesta sekä vakavien että lievien onnettomuuksien välttämisen näkökulmasta, Strömmer taustoittaa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Yli 200 kuollutta vuosittain

Suomessa liikenteessä menehtyy vuosittain keskimäärin yli kaksisataa ihmistä, useita satoja loukkaantuu vakavasti, tuhansia lievästi.

Tutkimuksessa vastaajien piti valita kahdesta onnettomuusriskiä eri tavalla alentavasta ja eri hintaisesta vaihtoehdosta. Tämän perusteella tutkimuksessa arvotettiin riskiä ja laajennettiin tulkintaa vuosi- ja väestötasolle, minkä perusteella määritettiin ihmishengen tilastollinen arvo liikenteessä.

– Ainutlaatuista oli loukkaantumisen vakavuuksien luokittelu terveystutkimuksessa käytetyillä kuvauksilla ja asteikoilla. Kuvaukset eivät siis nojaa vain vastaajan tuntumaan, vaan vastaajille on kuvattu mahdollisimman tarkasti, mitä eri loukkaantumisilla tarkoitetaan.

Vakavien ja lievien onnettomuuksien tilastollisella erottelulla on merkitystä muun muassa liikenneturvallisuuden kohentamisessa: onnettomuuksien vähentyminen ja onnettomuuskustannusten pieneneminen ovat usein tieverkon parantamistoimien tavoitteena. Tutkimustulosten avulla voidaan perustella erilaisten turvallisuustoimien kannattavuutta, mikä osaltaan lisää niiden toteuttamisen todennäköisyyttä.
Tutkimuksen esiin nostamat tilastolliset euromäärät kuvaavat onnettomuuden uhreille itselleen hyvinvoinnin menetyksenä koituvien haittojen kustannuksia.

– Arvioitaessa onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia on huomioitava myös esimerkiksi eri osapuolille aiheutuvat toimintamenot, materiaaliset kulut ja työkyvyn menetyksestä aiheutuva työpanoksen menetys, Strömmer toteaa.

Tutkimuksen teki Turun yliopiston Taloustieteen laitos. Tutkimukseen vastasi yli 2 600 satunnaisesti valittua 18–75-vuotiasta henkilöä.

Teksti: Marko Jokela Kuva: Moottorin arkisto Lähde: Traficom, Turun yliopiston Taloustieteen laitos

Luetuimmat