Kysy Autoista

Ajoneuvot Kysy Autoista 18.5.2022

Ajoin ylinopeutta, paljonko sakkoa?

Ylinopeudesta rapsahtaa autoilijalle sakkoa, mutta miten kuukausitulot vaikuttavat sakon suuruuteen? Mitä kertoo poliisin sakkolaskuri? Ja miten sakko ja liikennevirhemaksu eroavat toisistaan?

Poliisi antaa sakon, jos autoilija jää kiinni ylinopeudesta. Sakkoa voi seurata myös, jos ajaa maksamattoman ajoneuvoveron vuoksi käyttökiellossa olevalla ajoneuvolla. Tämänkaltaiset tilanteet ovat tyypillisiä esimerkkejä, joista seuraa sakkomenettely. Liikennerikokset voivat luonteeltaan olla näitä selkeitä poliisin käsittelemiä sakkoasioita.

Poliisi voi antaa sakon vain yksinkertaisissa ja selvissä asioissa. Asiaan ei saa liittyä vaikeita tai epäselviä oikeudellisia näyttö- tai tulkintakysymyksiä. Sakkomenettelyn tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa selkeiden asioiden käsittelyä.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta kertoo, että suuri osa poliisin antamista sakoista ei mene enää syyttäjän käsiteltäviksi. Osassa sakoista poliisin antama sakkomääräys on asian lopullinen, mutta valituskelpoinen ratkaisu.

Ennen nykyistä liikennevirhemaksua poliisi määräsi noin 90 prosenttia kaikista sakoista ja syyttäjälle jäi alle 10 prosenttia, koska pieni osuus oli suostumattomuuden perusteella annettuja rangaistusvaatimuksia.

– Nyt tietysti tuo luku on hieman kaventunut, kun liikennerikosten osuus on vähentynyt, mutta poliisi määrää silti suurimman osan sakoista, koska suurin osa sakkoasioista on liikennerikoksia, Arvelin taustoittaa.

Uusi tieliikennelaki toi viime vuoden kesäkuussa käyttöön liikennevirhemaksun, joka korvasi rikesakkojärjestelmän.

Sakkolaskuri kertoo eurosumman

Poliisin nettisivuilla on sakkolaskuri, jota käyttämällä saa melko tarkkaan selville, kuinka syvältä on kaivettava kuvetta. Sakkorangaistuksen suuruus euroina selviää, kun syöttää laskuriin kuukausittaiset nettotulot, elatuksen varassa olevien lukumäärä (puoliso ja lapset) ja päiväsakkojen määrän.

Päiväsakon liukuma on olosuhteista riippuen +/- 2–4 päiväsakkoa.

Päiväsakon rahamäärä siis määräytyy seuraavalla laskukaavalla: vähentämällä nettokuukausituloista peruskulutusvähennys 255 euroa ja jakamalla saatu erotus luvulla 60. Vaikka päiväsakon alin euromäärä on kuusi euroa, on ylinopeussakon minimisumma mopoilijan osalta 100 euroa ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajien osalta 200 euroa.

Suostumus sakkoon kysytään

Jotta poliisi voi käsitellä asian sakolla, on asianomistajan ja epäillyn annettava suostumuksensa sakkomenettelyyn. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että sakotustilanteessa poliisi kertoo sakkomenettelystä ja suostumuksen merkityksestä. Samalla poliisi kysyy suostumuksen asiaan molemmilta osapuolilta.

Suostumuksellaan epäilty suostuu sakkomenettelyyn ja luopuu oikeudesta asian suulliseen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Jos suostumus jompaankumpaan puuttuu, poliisi ei voi hoitaa asiaa sakolla.

Tässä tilanteessa poliisi antaa epäillylle rangaistusvaatimuksen, jonka maksamalla epäilty voi jälkikäteen suostua sakkomenettelyyn. Mikäli epäilty ei maksa rangaistusvaatimusta, asia siirtyy maksuajan päätyttyä normaalissa esitutkinnassa hoidettavaksi rikosasiaksi.

Sakko ja liikennevirhemaksu eri asioita

Liikennevirhemaksu ei ole välttämättä ihan selkeä asia kaikille autoilijoille. On hyvä mieltää, että liikennevirhemaksu ei ole sakko, vaan ”hallinnollinen maksuseuraamus lainvastaisesta menettelystä.” Liikennevirhemaksu korvasi aiemmin käytetyn rikesakon.

Tyypillisimmin poliisi määrää liikennevirhemaksun vähäisistä rikkomuksista, jotka todetaan liikennevalvonnassa. Poliisi selvittää asian tien päällä ja antaa rikkomuksen tehneelle liikennevirhemaksupäätöksen, johon voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Liikennevirhemaksun määrä on kiinteä välillä 20–200 euroa. Jos rikkomuksia on useampia, korotetaan niistä ankarinta liikennevirhemaksua kertaluonteisesti 40 eurolla.

Liikennevirhemaksun voi saada myös automaattisessa liikennevalvonnassa todetun rikkomuksen perusteella. Peltipoliisin välähdyksen jälkiseurauksena tuleva liikennevirhemaksu on ajoneuvokohtainen: maksusta vastaa ajoneuvon omistaja, haltija, tilapäinen käyttäjä tai käyttövastaava. Näin seuraamus osoitetaan sille, jonka oletetaan olleen ajoneuvon kuljettajana rikkomuksen tekohetkellä.

Artikkeli julkaistu alun perin 23.4.2021

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat