kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Ajoneuvot Kysy Autoista 20.5.2022

Kysy autoista: velvoittaako vilkku kääntymään?

Laki velvoittaa vilkun käyttöön, mutta velvoittaako vilkun käyttö toimimaan sen mukaisesti? 

Suurimmalle osalle autoilijoista on selvää, että käännyttäessä käytetään vilkkua. Usein oletetaan myös, että kun kanssa-autoilija laittaa vilkun päälle, on auto liikkumassa vilkun osoittamaan suuntaan. 

Mitä laki sanoo vilkun käytöstä? 

Vilkkua tulee käyttää, kun lähdetään liikkeelle tien reunasta, käännyttäessä liikenteessä, vaihdettaessa ajokaistaa, liikenneympyrästä poistuttaessa tai muuten siirryttäessä sivusuunnassa. Suuntamerkki on annettava hyvissä ajoin ja sen tulee kestää koko toimenpiteen ajan. 

Vilkun tarkoitus on nimenomaan varoittaa muuta liikennettä. Se ei kerro sitä, miksi autoilija aikoo siirtää autoaan sivusuunnassa. Väärinkäsityksiä tapahtuu. Vilkku saattaa unohtua päälle, tai vahingossa vilkutetaan väärin. 

Etenkin risteyksissä väistämisvelvollisen tulee olla tarkkana, sillä väärän oletuksen takia voi joutua itse maksumieheksi pellin rytistessä, kuten seuraavassa Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä (KKO:1994:33). 

Oikeuden mukaan huoltoasemalta yleiselle tielle pyrkivän ajoneuvon kuljettaja A oli havainnut tietä vasemmalta lähestyvän ajoneuvon ja sen kuljettajan B:n antaman suuntamerkin oikealle. Koska A oli olettanut ajoneuvon kääntyvän huoltoasemalle, hän oli lähtenyt liikkeelle, jolloin ajoneuvot olivat törmänneet toisiinsa. 

KKO:n mukaan kuljettaja B oli kuitenkin asianmukaisesti osoittanut suuntamerkillä aikomusta pysähtyä välittömästi huoltoaseman liittymän jälkeen sijainneelle linja-autopysäkille. Lähtiessään liikkeelle varmistautumatta suuntamerkin tarkoituksesta A ei ollut noudattanut hänelle kuuluvaa velvollisuutta väistää muuta liikennettä. 

Kuljettaja A joutui korvaamaan kuljettaja B:lle aiheutuneista kuluista 1 500 markkaa korkoineen. Vaikka ennakkopäätös on 90-luvulta, laki ei ole muuttunut oleellisesti vilkun käytön osalta. 

Vilkku ei siis lain silmissä velvoita kääntymään, eikä muiden vilkun käyttöön kannata sokeasti luottaa. 

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat