väistämissäännöt

Ajoneuvot Pyöräily Uutinen 1.5.2022

Liikenneturva selvitti: Suomalaiset eivät osaa autoilijan ja pyöräilijän välisiä väistämissuhteita

Liikenneturvan selvityksen mukaan alle puolet kokee osaavansa väistämissäännöt melko hyvin.

Liikenneturva on selvittänyt, kuinka hyvin suomalaiset osaavat liikennesäännöt. Selvityksestä nousi esiin myös yksi heikko kohta suomalaisten liikennetuntemuksesta. Suomalaisilla on kaikkein eniten ongelmia pyöräilijöiden ja autoilijoiden välisten väistämissuhteiden osaamisessa.

Selvityksen mukaan reilusti alle puolet eli 44 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että pyöräilyn ja autoilun väliset väistämissäännöt osataan edes melko hyvin.

Selvityksen mukaan myös se, että liikenteessä kuljetaan sääntöjen vastaisesti, ärsyttää monia, kulkutavasta riippumatta.

– Kävelijällä tai pyöräilijällä ei ole peltikuorta ympärillään. Risteyksissä tapahtuvat onnettomuudet, joissa toisena osapuolena on autoileva, ovat monesti seurauksiltaan vakavia. Sääntöjä noudattamalla vältetään konflikteja ja vaaratilanteita, summaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Sääntöjen kunnioittaminen kaikkien etu

Sääntöjen tahallinen noudattamatta jättäminen ja epäkunnioittava asenne on omiaan myös lisäämään ärsytystä. Ärsyyntyminen voi johtaa puolestaan vaaralliseen käytökseen.

– Harva arvostaa yllätyksiä liikenteessä. Yllättyminen voi herättää kiukkua, mikä taas voi johtaa vaaralliseen kierteeseen: riskinottoon, sääntöjen rikkomiseen, toisen tienkäyttäjän ”kouluttamiseen” tai muuhun kiusantekoon, jolle ei ole liikenteessä sijaa, Ruutti painottaa.

Kun liikennesäännöt tunnetaan ja niitä ennen kaikkea noudatetaan, virheellinen käyttäytyminen vähenee ja liikenne muuttuu sujuvammaksi – ja ennen kaikkea turvallisemmaksi. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee, kun kaikki ovat sääntöjen suhteen samalla viivalla.

Myös asenne ratkaisee

Se, että huomaa jonkun rikkovan sääntöjä liikenteessä, ei oikeuta siihen, että voisi tehdä itse samoin. Oikea asenne liikenteessä on tärkeässä asemassa.

– Kun pitää huolen, että itse noudattaa sääntöjä, voi pelastaa jopa sellaisen tilanteen, jossa virheen tekee joku muu, Ruutti muistuttaa.

Tilannenopeus on tärkeässä asemassa myös, virheitä ja virhearvioita sattuu helposti silloin, kun lähestytään esimerkiksi risteystä.

Toisten virheisiin voi suhtautua ärsyytymisen ja provosoitumisen sijaan myös empatialla, kaikki meistä tekevät liikenteessäkin joskus virheitä.

Kertaa osaamisesi

Liikenneturva on tehnyt liikenteen väistämissääntöjä koskevan kampanjasivuston, josta jokainen voi testata, kuinka hyvin väistämissäännöt osaa. Kampanjasivulla voi kerrata toimintaohjeita muun muassa risteyksiin, liikenneympyröihin ja pyöräilijän tien ylityksiin.

Lähde: Liikenneturva

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat