Malmin lentoasema

Liikenne Uutinen 8.2.2017

56 000 kertaa Malmi! – Lex Malmi luovutettiin eduskunnan puhemiehelle

Malmin lentokenttää koskeva kansalaisaloite luovutettiin eduskunnan puhemiehelle.

Yli 56 000 suomalaisen allekirjoittama Lex Malmi -kansalaisaloite luovutettiin keskiviikkona 8. helmikuuta eduskunnan puhemies Marja Lohelalle (ps.). Kansalaisaloitteen toteuttajat haluavat säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Aloitteessa esitetään, että Suomen valtio lunastaisi Malmin lentoaseman itselleen.

Lex Malmi -kansalaisaloitteen allekirjoitti kaikkiaan 56 067 suomalaista.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtajan Timo Hyvösen mukaan lentoaseman lunastaminen turvaisi kansainvälisestikin arvokkaan kulttuuriympäristön säilymisen. Lisäksi kentän lunastaminen muun muassa mahdollistaisi ammattimaisen lentokoulutuksen pääkaupunkiseudulla.

– Keskellä pääkaupunkiseutua on oltava paikka, joka voi palvella nopeasti yleistyvää aikataulutonta liikennettä. Kaikissa Länsi-Euroopan pääkaupungeissa on kenttä aikatauluttomalle liikenteelle. Suomen osalta Malmi on ainoa järkevä paikka kentälle, joka palvelee kansallista ja lähimaista tulevaa potkurikone-, liikesuihkukone- ja helikopteriliikennettä, toteaa Hyvönen.

Lohelan mukaan kansalaisaloite etenee eduskunnan lähetekeskusteluun todennäköisesti jo ensi viikolla.
Lex Malmi –kansalaisaloitteen perustelut pähkinänkuoressa:

”Helsinki-Malmin lentopaikan tulevaisuus on ollut kymmeniä vuosia epäselvä. Aluetta on useaan otteeseen esitetty otettavaksi asuntotuotantoon tai muuhun käyttöön, mutta tähän mennessä esitettyjä suunnitelmia ei ole pidetty toteuttamiskelpoisina.

Helsingin kaupunki suunnittelee Helsinki-Malmin lentopaikan toiminnan lopettamista ja asuntojen ja viheralueiden rakentamista nykyisen lentopaikan alueelle. Helsinki-Malmin lentopaikan merkitys ei kuitenkaan ole vain osatekijä Helsingin kaupungin asuntotuotannossa, vaan sillä on ennen kaikkea huomattavaa valtakunnallista merkitystä Suomen kilpailukyvylle voimakkaasti kehittyvän liikelentotoiminnan toimintaedellytysten varmistajana, kotimaisen ilmailualan koulutuksen ja teknologiaosaamisen keskuksena sekä kansainvälisestikin merkittävänä suomalaisen rakennetun kulttuuriperinnön kohteena.

Helsinki-Malmin lentopaikka on Suomen tärkein ja perinteikkäin yleisilmailua ja ilmailun ruohonjuuritason toimintaa ja kehitystä palveleva osaamiskeskus. Se on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja maamme ylivoimaisesti tärkein yleisilmailun lentopaikka. Suomen lentolupakirjojen haltijoista valtaosa asuu kentän välittömällä vaikutusalueella. Helsinki-Malmin lentopaikka on ainoa vapaan aikataulun kansainvälinen lentoasema 150km säteellä maan pääkaupungista. 

Helsinki-Malmin lentopaikka rakennettiin 1930-luvulla nuoren kansakunnan edistyneisyyden näytteeksi ja sillaksi maailmalle. Se on maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen autenttisena säilynyt ja edelleen alkuperäistä käyttötarkoitustaan palvelevana erityisen arvokas myös kulttuurihistoriallisesti.

Yksityisen liikeilmailun lisääntyessä on Helsinki-Malmin lentopaikalla olennainen merkitys Suomen saavutettavuudelle. Osana Suomen ilmailuinfrastruktuuria sillä on korvaamaton rooli ainoana yleisilmailuliikenteelle soveltuvana yhteytenä pääkaupungin ja muun Suomen välillä.

Globaalisti rajussa kasvussa ja kehitysvaiheessa oleva miehittämätön ilmailu tarvitsee samaa infrastruktuuria ja ilmailuosaamista kuin perinteinenkin ilmailu. Euroopan komissio on nostanut miehittämättömän ilmailun keskeisten tavoitteiden joukkoon ilmailustrategiassaan.

Lentopaikka on ollut vuosia rakennus- ja toimenpidekiellossa. Tämä on aiheuttanut ilmailualan yrityksille haittaa epävarmuutena ja estänyt investointien tekemisen.

Helsinki-Malmin lentopaikan lakkauttamissuunnitelmat ja lentopaikan tulevaisuutta koskevaan pitkittyneeseen epävarmuuteen myötävaikuttaneet tekijät eivät ole riittävästi huomioineet koko maan etua – eivät liikenteellisesti, eivät liiketoiminnallisesti, eivät huoltovarmuuden, eivätkä alan kehitysmahdollisuuksien suhteen. Lentokenttänä korvaamattoman arvokasta aluetta on tarkasteltu lähes yksinomaan asuntorakentamisen näkökulmasta, kuin tyhjää tonttimaata.

Edellä mainituista syistä aiheutuvan Helsinki-Malmin lentopaikan ainutlaatuisen kansallisen merkityksen turvaamiseksi tulee sen asema turvata lailla.”

Lisätietoja:
https://kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2106
https://lentoposti.fi/uutiset/lex_malmi_kansalaisaloite_luovutettiin_eduskunnan_kasittelyyn

Teksti: Timo Turkula Kuva: Antti Hentinen

Jaa artikkeli