Taksi_kuvituskuva_8_2022_MJ

Liikenne Uutinen 18.8.2022

Alkusyksy näyttää, monenko taksin liikennelupa peruutetaan

Traficom on lähettänyt 2 200 selvityspyyntöä niille taksiryittäjille, jotka eivät ole vielä suorittaneet liikennepalvelulain muutoksen velvoittamaa yrittäjäkoetta.

Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veija kertoo, että Traficom on lähettänyt selvityspyyntöjä taksiyrittäjille suorittamatta jääneistä yrittäjäkokeista. Taustalla on takseja koskeva liikennepalvelulain muutos, joka on velvoittanut toukokuusta 2021 lähtien taksiyrittäjiä suorittamaan yrittäjäkokeen.

Selvityspyyntöjä on lähetetty noin 2 200.

– Pyyntöjen suurta määrää selittää se, että pyyntö ja koevelvoitteen suorittaminen koskee kaikkia kesän 2018 ja toukokuun 2021 välillä alalle tulleita ele taksiliikenneluvan saaneita yrittäjiä, jotka eivät pätevyysvaatimusta täytä, Veija taustoittaa.

Syksy vie lupia epäpäteviltä

Veija kertoo, että liikennelupien peruuttamisia on alettu tehdä pätevyysvalvontaan liittyen.

– Lupia on peruttu niin yrittäjän omasta pyynnöstä tai myös siksi, että pätevyydessä todettuja puutteita ei ole korjattu, Veija taustoittaa.

Hänen arvionsa mukaan alkusyksy näyttää, moniko liikennelupa joudutaan vielä peruuttamaan, mutta näyttää siltä, että varsin suuri määrä luvanhaltijoista ei ole korjaamassa havaittuja puutteita eli suorittamassa vaadittuja pätevyysvaatimuksia.

Puolet pyynnöistä Uudellemaalle

Veija kertoo, että puolet selvityspyynnöistä on kohdistunut Uudellamaalla toimiville yrittäjille.

Seuraavaksi eniten selvityspyyntöjä on lähetetty Lappiin ja Varsinais-Suomeen. Lapin suurta osuutta selittänee osin se, että lakimuutos 2021 vapautti tietyin edellytyksin koti- ja matkailupalveluyritysten kuljetukset taksiliikenneluvasta.

– Erityisesti matkailupalveluyrityksiä on Lapissa paljon. Osa luvanhaltijoista on todennäköisesti pitänyt lupansa voimassa, vaikka eivät sitä välttämättä tarvitse toiminnassaan. Pätevyysvaatimusta nämä yrittäjät eivät ilmeisesti kuitenkaan ole aikoneet täyttää ja ovat näin luopumassa mahdollisesti tarpeettomasta luvastaan, Veija tietää kertoa.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli