Liikenne Uutinen 11.3.2015

Kansanedustajien Twitter -aktiivisuus autoiluun ja liikenteeseen liittyvissä asioissa

Vaikka sosiaalisen median roolista puhutaan paljon, ei se vielä ole merkittävä vaikuttaja ainakaan autoiluun tai liikenteeseen liittyvissä asioissa.

Twitter on vielä outo lintu

Vaikka sosiaalisen median roolista puhutaan paljon, ei se vielä ole merkittävä vaikuttaja ainakaan autoiluun tai liikenteeseen liittyvissä asioissa. Kuluvalla vaalikaudella 65,5 prosentilla kansanedustajista on ollut Twitter-tili. Autoiluun tai liikenteeseen liittyviä twiittejä on kaikista tutkituista keskimäärin vain 0,43 prosenttia.

Moottorin teettämä selvitys kansanedustajien Twitter-aktiivisuudesta autoiluun ja liikenteeseen liittyvissä asioissa vaalikaudella 2011–2015 kertoo selkeästi sen, kuinka alkutaipaleella sosiaalinen media vielä kansanedustajien arjessa on.

Selvityksen mukaan kokoomus on puolueena ollut ahkerin twiittaaja, kakkosena on Sdp ja kolmanneksi sijoittuu vihreät.

Kun tarkastellaan nimenomaan autoiluun ja liikenteeseen liittyvien twiittien määrää, kärjen järjestys muuttuu.

Lukumääräisesti eniten autoiluun tai liikenteeseen liittyviä twiittejä on julkaissut vihreät. Tämän aihepiirin twiittejä löytyi näytteestä vihreiltä 207 kpl. Vaikka kokoomus on selvä ykkönen twiittien kokonaismäärässä, autoiluun ja liikenteeseen liittyviä twiittejä kokoomuslaiset ovat julkaisseet selvästi vihreitä vähemmän. Näytteessä oli 93 kokoomuslaisten kansanedustajien twiittiä.

Näin tutkittiin

Selvityksessä käytetty aineisto perustuu julkisesti saatavilla olevaan Twitter-keskusteludataan. Aineiston on kerännyt Futusome Oy ja aineiston analyysin on toteuttanut Tietoykkönen Oy.

Selvityksessä on kerätty edustava näyte nykyisten kansanedustajien twiiteistä kuluvan vaalikauden ajalta (4/2011–2/2015). Aineisto ei sisällä edustajien kaikkia twiittejä ko. aikavälillä. Näytteeseen sisältyvien twiittien kokonaismäärä on 104 510 kpl. Koska edustajien someaktiivisuudessa on voimakkaita eroja, tulee tuloksia tarkastella edustajan twiittien lukumäärä huomioiden.

131 kansanedustajalla oli selvitystä kerättäessä Twitter-tili. Esimerkiksi liikennevaliokunnan puheenjohtaja Kalle Jokinen (kok) aloitti twiittaamisen helmikuussa vasta näytteen keräämisen jälkeen. Tarkastelussa on suhteutettu nykyisten kansanedustajien autoiluun ja liikenteeseen sisältyvien twiittien määrää edustajan twiittien kokonaismäärään. Twiittien määriä on tarkasteltu myös puoluetasolla.

Hakusanoina aineiston keräämisessä käytettiin seuraavia sanoja tai termejä:

ajokortti, ajokortti-ikä, ajoneuvojen paikannus, ajoneuvovero, ajoneuvoverotus, ajo-oikeus, ajo-opetus, ajosuorite, ajoterveys, alkometri, autoilija, autoilla, autoilu, autokannan keski-ikä, autokanta, autokoulu, autoliikenne, autoliitto, auton kierrätys, autovero, autoverotus, biopolttoaine, dieselvero, henkilöauto, joukkoliikenne, kameravalvonta, kilometrivero, korjausvelka, käyttövoimavero, Liikenne- ja viestintäministeriö, liikennejärjestelmät, liikennekuri, liikennekäyttäytyminen, liikennelääkäri, liikennepoliisi, liikennepoliittinen selonteko, liikennepolitiikka, liikennepolttoaineet, liikenneturvallisuus, liikennevalvonta, liikenneympäristö, liikenteen päästöt, liikkuva poliisi, moottoripyörä, moottoritie, mopo, mopoauto, nopeusrajoitus, Ollilan työryhmä, opetuslupa, peltipoliisi, perustienpito, polttoaine, polttoainevero, polttoaineverotus, promilleraja, promilleraja, puhalluskoe, raskas liikenne, rattijuoppous, romutus, romutusmaksu, romutuspalkkio, romutuspalkkiokokeilu, routavaurio, ruuhka, ruuhkautuminen, satelliittiseuranta, satelliittivalvonta, sähköauto, sähköautoilu, tarkkuusalkometri, teiden kunto, tieliikenne, tieliikennelaki, tieliikenneverkot, tienpito, tievero, työmatkaliikenne, työsuhdeauto, uudet käyttövoimat, uudet liikkumismuodot, väylähanke, yksityisauto, yksityisautoilija

Puolueiden Twitter -aktiivisuus – Twiittien kokonaismäärät tutkitussa näytteessä

twiittien kokonaismaarat

Kokoomus on puolueena ollut ahkerin Twitterin käyttäjä.

Puolueiden Twitter -aktiivisuus – Autoiluun/liikenteeseen liittyvien twiittien kokonaismäärät tutkitussa näytteesssä

autoiluunliikenteeseen liittyvien

Lukumääräisesti eniten autoiluun tai liikenteeseen liittyviä twittejä on julkaissut Vihreät. Vaikka Kokoomus on selvä ykkönen twiittien kokonaismäärässä, autoiluun tai liikenteeseen liittyviä twiittejä kokoomuslaiset ovat julkaisseet selvästi Vihreitä vähemmän.

Puolueiden Twitter -aktiivisuus – Autoiluun tai liikenteeseen liittyvien twiittien osuus puolueiden twiittien kokonaismäärästä

autoiluun puolueiden kokonaismaarasta

Autoiluun tai liikenteeseen liittyviä twiittejä on kaikista tutkituista twiiteistä keskimäärin 0,43 prosenttia. Erityisesti Vihreät on twiitannut autoiluun ja liikenteeseen liittyvistä asioista keskivertoa useammin.

Kansanedustajien Twitter -aktiivisuus – Autoilusta tai liikenteestä 5 kertaa tai useammin twiitanneet kansanedustajat

autoilusta 5 tai useammin

Autoiluun tai liikenteeseen liittyvien twiittien lukumäärällä mitattuna Oras Tynkkynen (vihr.) on ehdoton ykkönen.

Kansanedustajien Twitter -aktiivisuus – Autoiluun tai liikenteeseen liittyvien twiittien osuus edustajan twiittien kokonaismäärä, TOP-20

autoiluun twiittien osuusedustajan

Koska ehdokkaiden aktiivisuus Twitterissä vaikuttaa twiittien kokonaismäärän kautta yksittäisen twiitin painoarvoon suhteellisissa osuuksissa, nousee kärkipaikoillel myös edustajia, joiden autoiluun ja liikenteeseen liittyvien twiittien lukumäärä on varsin pieni. Graafin ehdokkaista Mikko Alatalo, Markku Rossi, Anna Kontula, Raimo Piirainen, Mauri Pekkarinen, Anne Kalmari, Satu Haapanen, Ari Jalonen, Olli Immonen, Jouko Skinnari, Eero Heinäluoma, Stefan Wallin ja Harri Jaskari ovat twiitanneet lukumääräisesti autoilu- tai liikenneaiheisia twiittejä alle 5 kpl. Huom! Vähäinenkin kappalemäärä edustajan liikennetwiittejä voi suhteellisessa osuudessa nousta suureksi mikäli edustajan kokonaistwiittien määrä on pieni. Suhteellisia osuuksia tuleekin tarkastella yhdessä edustajan twiittimäärien kanssa.

Lue Moottorin vaalikysely TÄÄLLÄ.

Eila Parviaisen vaaleihin liittyvän pääkirjoituksen voi lukea TÄÄLTÄ.

Autoilijan vaalikone

Moottorin kustantaja SLY-Aikakauslehdet Oy ja Tietoykkönen kuuluvat molemmat Keskisuomalainen -konserniiin.

30.3.2015: Juttua on päivitetty tiedolla konserniyhteydestä.

Jaa artikkeli