Liikenne_tietyö

Liikenne 26.10.2018

Lääkkeet vaikuttavat liikenteessä – sairauden hoito voi edellyttää ajamistaukoa

Ajoterveyteen liittyvät asiat kannattaa ottaa puheeksi lääkärillä käydessä etenkin silloin, jos määrätään uutta lääkettä, tai lääkitystä muutetaan.

Suomalaiset ovat kiinnostuneita lääkkeiden vaikutuksesta ajokykyynsä, ilmenee Liikenneturvan ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen lääkäreille kohdistamasta kyselystä*.

Erilaiset lääkkeet voivat vaikuttaa ajokuntoon eri tavoin. Liikenneturva on jo aiemmin selvittänyt suomalaisten näkemyksiä kolmiolääkkeiden ja liikennteessä suoriutumisen yhdistelmästä.

Vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn vastanneet kertovat, että suuri osa tiedostaaa lääkkeiden vaikuttavan ajosuoritukseen. Ainoastaan yksi kymmenestä kertoo, ettei pyri välttämään autoilua kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena. Vastanneista 44 prosenttia jättäisi aina ajamatta kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena, ja hieman vajaa kolmasosa välttää ajamista aina, ellei ole erityisen painavaa syytä lähteä ajamaan.  

Neljä viidestä pitää kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena ajamista myös vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Lähes jokainen tuomitsee ajamisen silloin, jos lääkäri on kieltänyt ajamasta.

Liikenne

Vastuu on kuljettajalla

– Jokainen on vastuussa siitä, ettei aja haittaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Oman ajokunnon heikentymistä ei välttämättä itse heti huomaa, joten uuden lääkityksen kanssa korostuu oman voinnin tarkkailu, painottaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski.

Lääkkeiden vaikutuksesta ajokykyyn kannattaa kysyä ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä. Moni tekeekin niin, mutta eivät kaikki.

Kaksi viidestä Liikenneturvan ja SLLY:n kyselyyn vastanneista lääkäreistä koki, että potilas on kiinnostunut lääkkeiden vaikutuksesta ajokuntoonsa.

– Keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen vaikutus ajokykyyn tulee arvioida tapauskohtaisesti. Yksilöllinen kokonaisarvio sisältää ajokykyarvion lisäksi arvion lääkkeen hyödystä kuljettajan sairauden hoitoon. Hyvä sairauden hoito voi edellyttää väliaikaista ajamistaukoa. Harvinaisempia ovat tilanteet, jossa lääkkeen tai lääkkeiden yhteisvaikutus ei mahdollista turvallista ajamista, tähdentää Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Alpo Vuorio.

Liikenne

Tietoa lääkäriltä ja apteekista

Kyselyyn vastanneet lääkärit toivat esille tarpeen tiedottaa enemmän potilaille ajoterveyteen liittyvistä asioista. Lääkkeiden vaikutuksesta saa tietoa paitsi lääkkeen määränneeltä lääkäriltä, myös apteekin henkilökunnalta. Lääkkeen pakkausselosteessa olevat ohjeet kannattaa aina lukea ja sen lisäksi tarkkailla omia tuntemuksia suhteessa uuteen lääkkeeseen, koska vaikutukset ovat yksilöllisiä.

– Ajokykyä mahdollisesti heikentävien lääkkeiden pakkauksissa on punainen varoituskolmio. Tämä ei merkitse sitä, että tällainen lääke aina olennaisesti heikentäisi ajokykyä. Kolmiolääke voi päinvastoin oikein käytettynä parantaa ajokykyä. Kolmiolääkkeen vaikutuksesta kannattaa herkästi kuitenkin keskustella lääkärin kanssa, jos on epäselvyyttä sen vaikutuksesta omaan ajokykyyn ja asia ei selviä lääkkeen pakkausselostuksesta, Vuorio muistuttaa.

Lähde: Liikenneturva Kuvituskuvat: Moottorin arkisto/Antti Hentinen

Huomioi nämä, kun saat uutta lääkettä:

– Kysy lääkäriltä lääkkeen mahdollisista vaikutuksista ajokuntoon. Muista kertoa myös jo käyttämistäsi lääkkeistä.

– Huomaa, että sairautesi voi olla este turvalliselle ajamiselle, vaikka lääkitys ei sitä olisi.

 – Lue pakkausseloste huolellisesti läpi. Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai apteekista.

– Noudata lääkärin ja pakkausselosteen ohjeita ajamisesta.

– Tunnustele omaa oloa lääkityksen alussa. Älä aja, jos koet itsesi tokkuraiseksi tai huonovointiseksi.

– Keskustele lääkärin kanssa, jos lääke tai annostus ei ole mielestäsi sopiva. Älä muuta annostusta omin päin.

– Laita tarvittaessa jatkuva muistutus lääkkeen ottamisesta esimerkiksi jääkaapin oveen tai matkapuhelimeen. Muista, että lääkkeen ottaminen voi olla edellytys turvalliselle ajamiselle.

* Kyselyyn vastasi yhteensä 78 lääkäriä, joista suurimmalla osalla on yli 10 vuoden työura taustalla.

Jaa artikkeli