Poliisiauto

Liikenne Uutinen 23.12.2016

Rekisterikilpien lukulaite ahkeroi 3000 hälytystä päivässä

25 miljoonaa luettua rekisterikilpeä 11 kuukauden aikana on tehtävä, josta poliisi ei olisi suoriutunut ilman teknistä laitetta.

Tekninen kehitys muuttaa poliisin liikennevalvontaa ja tuottaa samalla uutta tietoa liikenteen lipsuvista pelisäännöistä.

Yksi uusimmista teknisistä apuvälineistä poliisin jokapäiväisessä käytössä on rekisterikilpien lukulaite. Yhdentoista kuukauden aikana, tammi–marraskuussa, laite luki rekisterikilpiä yli 25 miljoonaa kertaa. Näistä kertyi yhteensä lähes miljoona hälytystä.

Jokainen noista hälytyksistä ei kuitenkaan johda poliisin toimenpiteisiin. Esimerkiksi katsastuksen laiminlyönnin vuoksi poliisi määräsi lukulaitteen hälytyksistä 11 kuukauden aikana 17 000 seuraamusta. Suhteessa laitteen osumiin se tarkoittaa seuraamusta noin kolmelle prosentille katsastamattomuuden perusteella tulleista hälytyksistä. Laiminlyötyjen verojen vuoksi seuraamuksia määrättiin 19 000 ajoneuvon haltijalle eli rangaistuksen sai noin neljä prosenttia ajoneuvoveron laiminlyöntiosuman saaneista kilvistä.

Tekniikka poimii, poliisi karsii

Pelkästään seuraamuksiin johtaneet määrät ovat niin suuria, että ilman teknistä valvontaa poliisi ei olisi mitenkään kyennyt niitä kaikkia poimimaan liikennevirrasta.

Tekninen valvonta toisaalta tuottaa myös paljon osumia, joilla ei ole merkitystä valvonnan tai liikenneturvallisuuden kannalta.

Lukulaite lukee kilvet kaikista ajoneuvoista, olivatpa ne liikenteessä tai pysäköityinä. Myös virheellisiä luentoja tapahtuu. Esimerkiksi tavara-autojen perässä olevat puhelinnumerot ovat lukulaitteen mielestä joskus vaikuttaneet rekisterikilveltä. Lisäksi miljoonaluokan luentamäärä selittyy sillä, että yksi ja sama rekisterikilpi luetaan aina uudestaan, kun lukulaite havaitsee kyseisen ajoneuvon.

Liikennevalvontaa suorittavan poliisin tehtäväksi jää suodattaa laitteen näyttämistä osumista sellaiset, joihin on syytä puuttua.

– Pääsääntöisesti tällä hetkellä pystytään poimimaan liikenteestä ajoneuvot, joiden tietoihin liittyy Trafin rekisteriin merkittyjä huomautuksia. Poliisin järjestelmään tehdyt etsintäkuulutukset on myös mahdollista poimia laitteen avulla, mutta tämä on vasta alkuvaiheessa, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Kameratolpatkin kilpiä lukemaan?

Rekisterikilpien lukulaite asennetaan jokaiseen uuteen poliisiautoon. Tällä hetkellä niitä on käytössä noin 380 kappaletta. Lukulaitteen keräämiä tietoja ei tallenneta. Lukulaitteen tieto on luettavissa 24 tunnin ajan ja sitä käytetään poliisin liikennevalvonnan yhteydessä.

Lukulaitteella nähdään kuitenkin mahdollisuuksia paljon laajamittaisempaan poliisityöhön. Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys jätti joulukuussa Sisäministeriön poliisiosastolle esityksen rekisterikilpien lukulaitteiden asentamisesta nopeusvalvontaa suorittavien kameratolppien yhteyteen.

Yhdistys perustelee esitystään mm. maamme sisäisen turvallisuustilanteen muuttumisella ja poliisin ammattitaitoisen liikennevalvonnan merkittävällä vähenemisellä.

– Lukulaitteiden avulla pystyttäisiin seuraamaan reaaliaikaisesti mm. maahamme saapuvia kansainvälisen liikenteen ajoneuvoja ja tukemaan poliisin raskaanliikenteen valvontaa. Erityisesti kansainväliseen tavaraliikenteeseen liittyvän lainsäädännön vapauttamisen seurauksena lisääntyvä kabotaasiliikenne edellyttää lisääntyvää valvontaa. Tekniikan avulla valvontaa voidaan kohdistaa oikeisiin ajoneuvoihin, yhdistys toteaa.

Lukulaitteilla on mahdollisuuksia myös muun rikollisen toiminnan valvonnassa.

– Teknisesti valvonta onnistuisi, kysymys on lähinnä lainsäädännöstä, joka vaatii uudelleentarkastelua ennen kuin lukulaitteiden käyttöä voidaan merkittävästi laajentaa, Heikki Ihalainen sanoo.

– Kysymys on tietenkin myös poliisiresursseista. Tekninen valvonta on hyvä apukeino, mutta sen lisäksi tarvitaan poliisi pysäyttämään havaitut ajoneuvot.

Jaa artikkeli