Liikenne Liikenneturvallisuus 4.8.2022

Saksan tiukka linja: liikennerikkeistä ankarat seuraukset

Saksassa juuri ajokortin suorittaneilla on kahden vuoden koeaika – pikkurikkeistäkin koituu kovat rapsut ja pelotteena on ajokortin menetys.

Nuorten autoilijoiden käytös ja liikenneturvallisuus puhuttavat erityisen vilkkaasti, kun sattuu vakavia kuolonuhreja vaatineita kolareita – ja niitä sattuu tyypillisesti kesäaikaan, viikonloppuisin ja yön tunteina.

Ja kun kolarien ehkäisystä keskustellaan, nousee esille sekä liikennekäytöksen valvonta että törttöilyistä koituvat rangaistukset. Esimerkkiä voi hakea myös muista maista.

Saksassa suhtaudutaan nuoriin ajouraa aloitteleviin kuskeihin jämäkästi ja tiukemmin kuin Suomessa. Saksassa juuri ajokortin suorittaneille on kahden vuoden koeajalla muita tiukempi rangaistusasteikko ja virhepistejärjestelmä.

Sakssa pikkurikkeestäkin saa kovat rapsut ja koeaikaa jatketaan toisella kahdella vuodella. Alkoholin suhteen on nollatoleranssi koeaikana ja lisäksi kaikilla alle 21-vuotiailla. Aitona uhkana on menettää ajokortti.

Vahva pelotevaikutus

Saksassa liikenteessä hölmöilyllä ja juopuneena koheltamisella voi olla pitkäkestoiset seurauksensa: esimerkiksi polkupyörällä tai sähköpotkulaudalla kännissä koheltaminen voi viedä ajokortin tai lykätä sen saamista.

Sakassa liikenteen sääntelyn keskiössä on pelotevaikutus. Sen keskeisin osa on tiukka virhepistejärjestelmä.

Omalle kontolle kertyneet virhepisteet vaikuttavat vahvasti kolmeen: ajokortin säilyttämiseen, suorittamiseen ja menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamiseen.

Sakkoa, ajokieltoa, ajokortin menetys

Saksassa sakkosummat nousevat rikkeiden myötä jyrkästi ja törttöilijän kontolle kertyy myös virhepisteitä, joilla on merkitystä!

Saksassa ajokortin saanut 2 vuoden koeajalla oleva tai alle 21-vuotias sähköpotkulautailija saa 0,1 promillen puhalluksesta sakkoa 250 euroa, yhden virhepisteen ja joutuu jatkokoulutukseen.

Talvipyöräily_2019_AH

Pyöräilyyn ja lautailuun tiukka ote

Saksassa pyöräilijä voi saada tuntuvat rapsut kiitos maassa käytetyn virhepistejärjestelmän.

Jos Saksassa esimerkiksi jää kiinni polkupyöräilystä yli 1,6 promillen humalassa, saa kuukausitulosta riippuen todella kovat sakot, kolme virhepistettä ja ajokortti otetaan pois tai kortittoman ajokortin saanti voi lykkäytyä.

Monista rikkeistä tuntuva sakko

Pyöräilijän liian suuri tilannenopeus ja jalankulkijoiden vaarantaminen tietää 30–35 euron seuraamusta ja yhtä virhepistettä. Jalkakäytävällä pyöräily tietää tilanteesta riippuen 15–30 euron sakkoa.

Sähköpotkulautailijaakin rangaistaan Saksassa varsin ankarasti. Esimerkiksi jalkakäytävällä ajo tietää 55–100 euron sakkoa. Punaista päin ajamisesta rapsahtaa tilanteesta riippuen maksettavaa 60–180 euroa ja yksi virhepiste, tasoristeyksen puomin kiertäminen tietää 350 euron sakkoa.

Ja jos tuon saman rikkeen eli tasoristeyksen puomin kiertämisen tekee sähköpotkulautaa järeämmällä moottoroidulla ajoneuvolla (esimerkiksi autolla tai moottoripyörällä), koituu siitä maksettavaa 700 euroa ja kaksi virhepistettä.

Kaikki sähköpotkulautailijat saavat rangaistuksia seuraavasti / yli 0,5 promillea ratsiassa

  1. kerralla sakko 500 euroa, kaksi virhepistettä, ajokieltoa 1 kk
  2. kerralla sakko 1 000 euroa, kaksi virhepistettä ja ajokieltoa 3 kk
  3. kerralla sakko 1 500 euroa, kaksi virhepistettä ja ajokieltoa 3 kk

Yli 0,3 promillea ja vaaratilanne

Mojova sakko tai enintään yhden vuoden vankeus, 2–3 virhepistettä, puolen vuoden ajokielto tai ajokortin menetys

Yli 1,1 promillea (ilman vaaratilannettakin)

Mojova sakko tai enintään yhden vuoden vankeus, 2–3 virhepistettä, puolen vuoden ajokielto tai ajokortin menetys

 

Ajokortti takaisin tiukan kokeen kautta

Kun Saksassa otetaan törttöilyjen seurauksena ajokortti pois, on sen takaisin saaminen työn ja tuskan takana. Ajokortin saamiseksi on nimittäin pakko läpäistä erittäin vaativa MPU-koe. MPU on Medizisch-Psychologisch Untersuchung eli lääketietieteellinen ja psykologinen koe. MPU-kokeessa hylätään jopa 40 prosenttia osallistujista.

MPU:ta varten järjestetään valmennuskursseja, jotka voi maksaa jopa yli 1 500 euroa.

Kännissä pyöräily ja sähköpotkulautailu käy Saksassa rankasti kukkaron ja ajokortin päälle. Jos ajokorttia ei vielä ole, sen saanti lykkäytyy ja vaatii hyväksytyn MPU-testin.

MPU-kokeeseen joutuu myös, jos edellä kerrottuja liikennevirhepisteitä on kertynyt omalle kontolle 8 kappaletta.

Suomessa tutkimus paljastaa nuorten riskit liikenteessä

Suomessa tutkitaan monin tavoin liikenteen turvallisuutta ja riskitekijöitä, myös nuorten autoilijoiden näkökulmasta. Nuorten kuljettajien turvallisuusriskit ovat tyypillisiä ajouran ensivaiheissa.

OTIn Nuorisoraportti 2021:n mukaan aiheuttajakuljettajien joukossa vuosien 2015–2019 kolareissa korostuivat kaikista nuorimmat kuljettajat.

OTIn raportissa tarkastellaan nuorten eli 18–24-vuotiaiden osallisuutta liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2015–2019 tutkimissa kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa sekä liikennevakuutuksesta vuosina 2015–2019 korvatuissa vahingoissa.

Tyypillisiä riskitekijöitä raportin mukaan ovat muun muassa päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen, ylinopeus, turvalaitteiden käyttämättömyys ja yleinen piittaamattomuus säännöistä.

OTIn mukaan nuorista kuoleman johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 36 % ajoi onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena (vähintään 0,50 ‰). Nuorista aiheuttajakuljettajista 16 % ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena.

Aiheuttajakuljettajista 64 prosenttia ajoi onnettomuushetkellä vähintään 10 km/h ylinopeutta. Erityisen yleistä ylinopeudella ajaminen oli nuorilla miehillä, joista yli kaksi kolmannesta eli 68 prosenttia ajoi vähintään 10 kilometriä tunnissa ylinopeutta.

Vuosina 2015–2019 kaikista 163 kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa mukana olleesta nuoresta henkilöauton kuljettajasta 44 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä.

Kehno asenne liikenteeseen

Raportin mukaan tyypillisiä taustatekijöitä nuorten moottoriajoneuvo-onnettomuuksien taustalla olivat muun muassa vähäinen ajokokemus ja yleinen piittaamattomuus liikenneturvallisuutta sekä yhteiskunnan sääntöjä kohtaan.

”Välinpitämätöntä asennetta heijastelee se, että hieman yli puolella kuljettajista oli historiassaan aiempia liikennerikkomuksia.”

OTIn raportissa todetaan havaintona, että niiden kolarin pääaiheuttajana olleiden nuorten henkilöauton kuljettajien osuus, jotka rikkoivat samanaikaisesti useaa sääntöä (olivat humalassa tai huumeissa, ajoivat vähintään 10 km/h ylinopeutta, eivätkä käyttäneet turvavyötä), oli vuosina 2015–2019 keskimäärin 27 %.

Ajokokemuksen vähäisyys käy sekin ilmi.

”Kuolemaan johtaneen onnettomuuden ajaneilla nuorilla tyypillisin (38 %) välitön riskitekijä oli ajoneuvon käsittelyvirhe tai virheellinen ajotoiminto, joita ovat esimerkiksi liian äkillinen ja voimakas ohjausliike tai virheellinen ajolinja.”

Jaa artikkeli