18.11.2022

Euro 7 -päästönormiaie: renkaiden ja jarrujen päästöt mukaan

Euroopan komission ehdotus Euro 7 -päästönormista tarkoittaa uusien ajoneuvojen päästörajojen tiukentamista sekä myös renkaiden ja jarrujen päästöjen suitsimista.

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen, jolla on määrä vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa ilman saastumista. Näin pyritään täyttämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu saasteettomuustavoite.

Huipputiukat päästörajat tottelevat nimeä Euro 7 -normi. Euro 7 -normien ja ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien yhteisenä tavoitteena on parantaa ihmisten hengittämän ilman laatua – tuohan etenkin sähköajoneuvojen lisääntyminen mukanaan myös ilman laatuun liittyviä parannuksia.

Komission ehdotus koskee uusia ajoneuvoja, joita EU:ssa myydään vuoteen 2035 asti. Uusien henkilö- ja pakettiautojen pitäisi olla päästöttömiä vuoteen 2035 mennessä.

Kuten Moottori aiemmin kertoi, EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät yhteisymmärrykseen ajoneuvovalmistajia velvoittavista uusien henkilö- ja pakettiautojen päästörajojen kiristämisistä. Päästötalkoot käyvät yhä kunnianhimoisemmiksi: EU:ssa ajoneuvovalmistajien olisi vähennettävä valmistamiensa uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 55 prosenttia vuonna 2030 verrattuna vuoden 2021 tasoon. Nykyinen tavoite on 37,5 prosenttia.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Keskiössä kaupunkien ilmanlaatu

Näillä kahdella sääntökokonaisuudella osoitetaan autoteollisuudelle suuntaa epäpuhtauspäästöjen vähentämiseen.

Komission ehdotuksessa tähdennetään, että henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot ovat uusien päästönormien myötä nykyistä puhtaampia. Päästönormivaatimusten on myös täytyttävä todellisissa ajo-olosuhteissa, jotka kuvastavat paremmin tilannetta kaupungeissa eli siellä, missä ilmansaasteongelmat ovat suurimmat. Kaupungeissa suurin osa ilmansaasteista tulee tieliikenteestä.

Jarru- ja rengaspäästöt mukana

Komission ehdotuksella puututaan paitsi pakokaasupäästöihin myös jarruista ja renkaista peräisin oleviin päästöihin. Ehdotus tukee myös komission 26. lokakuuta 2022 ehdottamien uusien tiukempien ilmanlaatunormien toteutumista.

Euro 7 -normeista tulee maailman ensimmäiset päästöstandardit, jotka menevät pakokaasupäästöjen sääntelyä pitemmälle: niissä asetetaan raja-arvot myös jarrujen hiukkaspäästöille ja säännöt renkaiden mikromuovipäästöille.

Kaiken taustalla on aiempi linjaus, että vuonna 2035 kaikkien EU:ssa myytävien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen on oltava nollassa. Tilanteen odotetaan kuitenkin olevan vielä vuonna 2050 sellainen, että liikenteessä olevista henkilö- ja pakettiautoista yli 20 prosenttia ja raskaista ajoneuvoista yli puolet päästää pakokaasujensa mukana ilmaan epäpuhtauksia. Lisäksi myös akkukäyttöisten sähköajoneuvojen jarruista vapautuu epäpuhtauksia ja renkaista mikromuovia.

Vaatimukset yhteen

Euro 7 -normien myötä kaikkiin moottoriajoneuvoihin eli henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoihin sovellettavat päästörajat kootaan yhteen ja samaan sääntöpakettiin.

Uudet säännöt eivät riipu käytettävästä polttoaineesta tai teknologiasta, vaan rajat ovat samat, kävipä ajoneuvo bensiinillä, dieselillä, sähköllä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Ajonaikaiset päästöt syyniin

Ehdotuksessa tiukennetaan kaikkien uusien ajoneuvojen päästörajoja ottamalla ajonaikaisten päästöjen testauksen piiriin lisää ajo-olosuhteita. Testeissä ovat nyt paremmin edustettuina olosuhteet, joissa ajoneuvoja ajetaan Euroopassa: mukana ovat jopa 45 celsiusasteen lämpötilat ja työmatkoille tyypilliset lyhyet ajot.

Henkilö- ja pakettiautoja koskevia alimpia päästörajoja sovelletaan siitä riippumatta, mitä polttoainetta ajoneuvo käyttää. Uusissa säännöissä päästörajojen piiriin tulee myös uusia epäpuhtauksia, kuten raskaiden hyötyajoneuvojen päästämät typen oksidit.

Aina 200 000 km saakka

Henkilö- ja pakettiautojen sääntöjenmukaisuus tarkastetaan 200 000 ajokilometriin ja kymmenen vuoden ikään saakka.

Kestävyysvaatimusten kesto siis kaksinkertaistuu nykyisestä Euro 6- ja Euro VI -normien mukaisesta tilanteesta, joka tarkoittaa 100 000 ajokilometriä ja viiden vuoden ikää.

Vuonna 2035 typen oksidien päästöt ovat Euro 7 -normien ansiosta henkilö- ja pakettiautojen tapauksessa 35 prosenttia ja linja- ja kuorma-autojen tapauksessa 56 prosenttia pienemmät kuin mihin Euro 6 -normilla on päästy. Pakokaasujen hiukkaspäästöt taas vähenevät henkilö- ja pakettiautojen tapauksessa 13 prosenttia ja linja- ja kuorma-autojen tapauksessa 39 prosenttia. Henkilöauton jarruista peräisin olevat hiukkaspäästöt putoavat 27 prosenttia.

Lähde: Euroopan komissio 

a:1:{i:0;s:6:"124006";}

Luetuimmat