31.10.2019

Lahden eteläinen kehätie: ihmisten ja luonnon suojelua

Lahden ohitustie

Nykyaikainen tienrakennus on paljon muutakin kuin väylän vetämistä – huomioon pitää ottaa niin asukkaat kuin ympäristökin.

Länsi-Suomesta Itä-Suomeen kulkeva valtatie 12 rakennetaan Hollolan ja Lahden kohdalla uuteen paikkaan – ja etenkin Lahdessa tietä tehdään mahdollisimman haastavissa olosuhteissa eli kaupunkialueen keskellä.

Niinpä asutus on tiehankkeessa otettava kaikin tavoin huomioon. Meluntorjuntaa tehdään kehätiellä yhteensä noin kuuden kilometrin verran, ja myös jalankulku- sekä pyöräily-yhteyksiä parannetaan kaikkiaan kahdeksan kilometrin pituudelta.

Kaikki eivät silti kehätiestä pidä. Yhtenä apuna hankkeen hyväksymisessä on ollut avoin ja aktiivinen viestintä. Kehätien tiimoilta julkaistaan säännöllinen viikkotiedote, ja netistä löytyy muutakin ajankohtaista aineistoa tulevasta tiestä ja sen vaikutuksista.

Lahden ohitustie

Facebookin ja Twitterin kautta on puolestaan tiedotettu esimerkiksi liikennejärjestelyiden muutoksista sekä tunnelilouhintojen yhteydessä tehtyjen räjäytysten ajankohdista. Viimeksi mainituista on ollut mahdollista saada varoitus myös tekstiviestipalveluna, mikä on ollut hyödyllinen muun muassa koiranomistajille.

Interaktiivisuutta ovat vahvistaneet säännöllisesti pidettävät hankkeen esittelytilaisuudet, ja myös tietyömaan läpi järjestetyt bussiajelutukset ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Pohjaveden suojaus tärkeää

Ihmisten lisäksi moderni tie ottaa huomioon muutkin osapuolet, kuten eläimistön. Esimerkiksi sillat hankkeen alueella ovat sen verran avaria, että hirven kokoiset eläimet mahtuvat menemään niiden alitse, ja pienemmille kuten saukoille on tehty putkia alikulkuja varten.

Myös tienrakentamisessa liki legendaarista mainetta niittäneet liito-oravat on huomioitu: Lahden puolella niille rakennetaan ponnistustolppia, joiden avulla kehätien ylitys ainakin teoriassa onnistuu.

Nimenomaan Lahdessa erittäin tärkeä asia on myös pohjaveden pilaantumisriskin vähentäminen. Väistyvä valtatie 12:n osuus kulkee melkein koko matkaltaan arvokkaalla Salpausselän pohjaveden muodostumisalueella, ja koska pohjavesisuojaus on toteutettu eri aikakausina ja vaihtelevin menetelmin, sen tehokkuudesta ei ole takeita.

Lahden ohitustie

Uusi tie asettuu muuten kriittisten pohjavesialueiden ulkopuolelle, mutta Lahden eteläosassa Launeella niitäkin löytyy. Riskialtteimmassa kohdassa kehätien ja pohjaveden välissä on sorakerrostuma, ja toisin kuin tiiviimpi savikerros, se päästää esimerkiksi mahdollisen öljyvuodon suoraan läpi.

Niinpä normaalisti käytettävä kalvosuojaus ei riitä, vaan tähän paikkaan on tehty tavallista järeämpi suojaus, pohjavesikaukalo eli eräänlainen betonisilta. Lisäksi viereistä Launeen eritasoliittymää päädyttiin pohjavesiolosuhteiden takia nostamaan alkuperäisestä tiesuunnitelman mukaisesta tasauksesta.

Teksti: Jussi Saarinen Kuvat: Jari Saarentaus

Juttusarja Lahden kehätiestä

Kattava kokonaisuus Lahden eteläisestä kehätiestä on luettavissa Moottorin 30.10. ilmestyvästä numerossa 11/2019. Ilmestymispäivästä lähtien voit ostaa sen sähköisenä näköislehtenä Lehtiluukusta.

Lue juttusarjan muut osat:

Luetuimmat