11.12.2021

Liikenteen päästökauppaa ei tarvita – elinkeinoelämän järjestöt vetoavat

Elinkeinoelämän 18 järjestön yhteiskanta: tieliikenteen päästövähennykset saavutettavissa jo päätetyillä ja niitä täydentävillä muilla toimilla.

Tieliikenteen kansallisen päästökauppajärjestelmän luominen ei ole kannatettava ratkaisu, linjaavat elinkeinoelämän 18 järjestöä yhdessä rintamassa. Yhteislausunto liikenne- ja viestintäministeriölle liittyy ministeriön johdolla poikkihallinnollisesti valmisteltuun arviomuistioon tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä luotaisiin markkina tieliikenteessä käytettävien polttoaineiden aiheuttamille hiilidioksidipäästöille. Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaa päästöoikeuksia. Tarvittavien päästövähennysten määrä vaikuttaa päästöoikeuden hintaan.

Lausunnon mukaan ”tieliikenteen kansalliselle päästökaupalle ei ole tarvetta, sillä tieliikenteen päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa jo päätetyillä ja niitä täydentävillä muilla toimenpiteillä.”

uusi kameratolppa

Liikenteen päästökehityksen on syyskuussa julkaistun päivitetyn ennusteen mukaan arvioitu jäävän vuodelle 2030 asetetusta päästövähennystavoitteestaan noin 1,25 miljoonaa tonnia, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2020 laaditussa päästöarviossa, lausunnossa todetaan.

Lausunto tuo esiin, että liikenne- ja logistiikka-alan omien tiekarttojen perusteella vuoden 2030 päästövähennystavoite on saavutettavissa” ilman tieliikenteen päästökauppaa tai liikenteen verotuksen kiristämistä.” Päästövähennysten lisätoimien tarve kohdistuu EU:n 55-valmiuspaketin toimia vahvistaen ensisijaisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja jakeluinfraan.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Polttoaineiden hintakehitys epävarmaa

Päästökaupan vaikutukset polttoaineen hintaan vaihtelevat arviomuistiota varten tehdyssä taustaselvityksessä 0,04 eurosta aina 2,09 euroon litralta riippuen päästöjen vähentämistavoitteesta ja päästökehityksestä.

Lausunnon mukaan myös EU:n yleisen päästökaupan hintakehitystä on ollut vaikea ennakoida.

”Esimerkiksi syksyllä 2018 analyytikot arvioivat hiilidioksiditonnin hinnan liikkuvan 2020-luvulla 20–35 eurossa, mutta viime aikoina hinta on noussut jo 60–75 euron tasolle. Hintakehityksen arvioiminen on monin verroin vaikeampaa huutokauppaan perustuville liikenteen myyntilupajärjestelmille, sillä niistä puuttuu selväpiirteinen referenssihinta ja kansallisessa päästökaupassa velvoitteiden osapuolia, eli polttoaineiden jakelijoita, olisi vain kourallinen. Näin ollen tieliikenteen päästökauppa voisi johtaa huomattavasti nyt arvioitua suurempiin kustannuksiin elinkeinoelämälle ja kotitalouksille.”

Autoliitto: oikeudenmukaisuus huomioitava

Samoilla linjoilla on myös Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö. Autoliiton näkemyksen mukaan kansalliselle päästökaupalle ei ole tarvetta. Autoliiton mukaan kansallisen päästökaupan voi ennakoida nostavan polttoaineiden hintoja, ja tämän lisäksi EU:n tasolta on suunnitteilla lukuisia polttoaineiden hintoja nostavia toimenpiteitä.

Autoliitto pitää liikenteen haitallisten päästöjen vähentämistä erittäin tärkeänä, mutta se pitää tehdä kestävällä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

EU:n harvimmin asutussa maassa tieliikenteen merkitys niin kotitalouksien kuin elinkeinoelämän toimintakyvylle ja toimeentulolle on korvaamaton nyt ja tulevaisuudessa, linjasi Autoliitto omassa lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Tavoitteisin sitouduttu

Elinkeinoelämän järjestöt tuovat yhteislausunnossaan esiin, että päästökaupan vaikutus liikkumisen kustannuksiin olisi suurin maaseudulla ja kaupunkiseutujen kehysalueilla sekä kuljetusintensiivisillä toimialoilla.

”Liikenteen päästökaupan tapaisen hinnoittelumekanismin voidaan arvioida lisäävän alueellisia tuloeroja. Liikenteen hinnoittelun kustannusten nousua olisi välttämätöntä kompensoida niille kotitalouksille ja yrityksille, joiden liikkumis- ja kuljetuskustannukset kasvaisivat kohtuuttomasti, lausunnossa uumoillaan.

Elinkeinoelämä kertoo sitoutuneensa laajasti liikenteen päästövähennystavoitteisiin.

”Ne voidaan saavuttaa ilman suomalaisyritysten kilpailukykyä ja kotitalouksien ostovoimaa heikentävää tieliikenteen kansallista päästökauppaa. Yhteinen näkemyksemme on, että tieliikenteen kansallista päästökauppaa ei tule luoda Suomeen.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mitä päästötoimien kolmivaiheisuus tarkoittaa?

Arviomuistio tieliikenteen päästökaupasta on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen. Jos kahden ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ja EU-tason ratkaisut eivät yhdessä riitä, päästökauppa voisi tulla mukaan kolmannessa vaiheessa. Arviomuistio on selvitys päästökauppajärjestelmän ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Teksti: Marko Jokela Lähde: elinkeinoelämän yhteislausunto, liikenne- ja viestintäministeriö, Autoliitto Kuvat: Moottorin arkisto

a:4:{i:0;s:6:"104452";i:1;s:6:"100594";i:2;s:6:"100637";i:3;s:5:"65899";}

Luetuimmat