3.11.2022

Sähköautojen latauspisteitä lisättävä rivakammin EU:n pääteille – vaativat mepit

latauskenttä

Tavoite: sähköautojen latauspisteitä 60 kilometrin välein sekä vetytankkauspisteitä 100 kilometrin välein Euroopan valtaväylillä.

Mepit haluavat varmistaa – ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi – , että sähköautojen latauspisteitä on Euroopan valtaväylillä 60 kilometrin välein sekä vetytankkauspisteitä 100 kilometrin välein.

Linjaus liittyy Euroopan parlamentin hyväksymään kantaan lakiesityksiin, jotka koskevat sähkölataamisen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten vedyn, infrastruktuurista autoille, rekoille, junille ja lentokoneille. Uudet säännöt kuuluvat EU:n Fit for 55 -pakettiin, jonka tavoitteena on laskea kasvihuonepäästöjä vähintään 55 % vuosien 1990 ja 2030 välillä.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Latauspisteitä pääväylille

Sähköautojen latauspisteitä olisi lisättävä nopeammin EU:n pääteille – vaativat mepit, jotka hyväksyivät kantansa esitykseen, jossa määritetään kansalliset minimitavoitteet vaihtoehtoisen latausinfrastruktuurin rakentamiselle.

Se tarkoittaa, että kunkin jäsenmaan tulee esittää vuoteen 2024 mennessä suunnitelma, jolla se pääsee tavoitteisiin.

Parlamentin kannan mukaan EU:n pääteillä on oltava ainakin yksi henkilöautojen sähkölatauspiste 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä. Sama vaatimus koskisi myös rekkojen ja bussien tehokkaampia latauspisteitä, mutta vain TEN-T-runkoverkossa.

Sääntöihin on poikkeuksia mm. syrjäseutuja ja harvaan liikennöityjä teitä varten: jos tiellä mitataan alle 1 500 autoa päivässä, sille voi anoa poikkeuksellista 100 kilometrin vähimmäisetäisyyttä.

Mepit myös ehdottavat vetytankkauspisteiden lisäämistä EU:n pääteille 100 kilometrin välein (komissio esitti 150 kilometrin vähimmäisetäisyyttä) ja tämän toteuttamista nopeammin, jo vuoteen 2028 mennessä vuoden 2031 sijaan.

Tavoite: lataushinnat verrattavissa

Parlamentti toteaa kantanaan, että sähkö- ja vetytankkaamisen maksamisen tulee olla helppoa. Latauspisteillä on näytettävä hinta kilowattituntia kohden ja vetytankkauspisteillä hinta kiloa kohden, jotta ne ovat vertailtavissa.

Lisäksi mepit haluavat, että EU perustaa vuoteen 2027 mennessä vaihtoehtoisten polttoainedatan yhteyspisteen, jonka kautta tieto saatavuudesta, odotusajoista ja hinnoista eri asemilla olisi saatavilla.

Parlamentin saavuttama neuvottelukanta tarkoittaa, että nyt parlamentti voi aloittaa neuvottelut niistä jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Euroopan parlamentin Suomen-toimisto 

Luetuimmat