20.3.2022

SKAL: Raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä alas tiestöön panostamalla

tie_kuoppa_routa
tie_kuoppa

WSP Finland Oy:n ja Destia Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä voitaisiin hillitä tiestöön vaikuttamalla.

Raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä voitaisiin hillitä myös tiestöön panostamalla. Näin ainakin mikäli tuoretta selvitystä on uskominen. Luvattoman heikko tiestön kunto on nostettu Autoliiton ja Moottorin toimesta jatkuvasti esille, mutta tällä kertaa on kyse laajemmasta kokonaisuudesta.

Kuljetus- ja logistiikka-alaan kohdistuu merkittäviä päästövähennystavoitteita, joten Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluaa nostaa pinnalle hyväkuntoisen tiestön merkityksen päästöjen alentamisessa. He tilasivat tutkimuksen, jonka toteutti WSP Finland Oy yhteistyössä Destian kanssa, tarjoamaan tietoa liikenneverkon muokkaamisella ja tiestön parantamisella saavutettavista vaikutuksista päästöihin.

Tutkimuksessa selvitettiin liikenteen sujuvuuden, ohikulkuteiden, ruuhkautumisen, liikenteen valo-ohjauksen ja paikallisten nopeusrajoitusten sekä tien mäkisyyden ja tien kunnossapidon vaikutuksia raskaan kaluston polttoaineenkulutukseen. Näin saatiin tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta raskaalle liikenteelle käyttäen todellisia kuljetuskalustolla tehtyjä mittauksia sekä simulointeja.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentämään

– Selvitys osoittaa odotetusti, että sujuva liikenne hyväkuntoisella tieverkolla on keskeinen tekijä kuorma-autoliikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, tiivistää SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Sujuva liikenne on varsin loogiselta kuulostava vaatimus kuorma-autoliikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tasainen nopeus on aina energiatehokkain tapa edetä ja suurten kokonaismassojen vuoksi raskaalle liikenteelle tällä on erityisen suuri merkitys. SKAL haluaa nostaa esille myös väyläviranomaisten vastuun raskaan liikenteen vähäpäästöisyyttä tavoiteltaessa.

– On tärkeää turvata tiestön riittävä rahoitustaso, jotta tieverkkoa ja sen kunnossapidon laatua pystyttäisiin kehittämään ja tuottamaan yhä energiatehokkaampia kuljetuksia, kommentoi WSP Finlandin yksikönpäällikkö, tekniikan tohtori Jarkko Rantala.

Sohjossa kulutus kasvaa

Myös talvikunnossapidon laatutekijät nousivat esille tutkimuksessa. Selvitys osoittaa, että talviolosuhteet lisäsivät polttoaineenkulutusta 10–20 prosenttia verrattuna keskiarvokulutukseen. Sohjoiset ajo-olosuhteet lisäävät päästöjä kaikkein eniten.

– Hyvä, tasalaatuinen talvihoito on siis yksi merkittävä tekijä päästöjen vähentämisessä, sanoo SKALin edunvalvontajohtaja Ari Herrala.

Muitakin tekijöitä

Selvityksestä käy ilmi, että tien mäkisyys yhdistettynä pistemäisiin nopeusrajoituksiin voi lisätä polttoaineen kulutusta yli 30 prosenttia. Vilkasliikenteisellä tiellä yhden liittymän muuttaminen eritasoliittymäksi voisi tuottaa jopa 127 tonnin hiilidioksidipäästövähennyksen.

Vastaavasti esimerkiksi yhden taajaman läpi kulkevan tien tai valoliittymiä sisältävän reitin korvaaminen tasaisen ajonopeuden mahdollistavalla ohitustiellä voi tuottaa 30–40 prosentin hiilidioksidin vähenemän ja säästää samalla matka-aikaa. Ylimääräiset hidastukset ja kiihdytykset vaikuttavat kaikkein kovimmalla kädellä raskaaseen liikenteeseen.

Auto- ja kuljetusala kertoo ponnistelleensa päästöjen vähentämiseksi vuosien ajan. Muun muassa moottoriteknologian kehittyminen, yhdistelmäkoon kasvattaminen ja polttoaineen bio-osuuden lisääminen ovat alentaneet päästöjä. Logistiikan digitalisaation avulla on voitu tehostaa ajoneuvojen täyttöastetta ja optimoida reittejä, kun samaan aikaan kuljetusyrityksissä on panostettu energiatehokkaaseen ajotapaan ja ennakoivaan huoltoon.

– On tärkeää, että myös liikenneinfran kunnon merkitys päästöjen vastaisessa kamppailussa tunnustetaan ja ohjataan siihen riittävät resurssit, muistuttaa Kujala.

Teksti: Henri Posa Lähde: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Kuvituskuva: Jari Saarentaus/ Moottorin arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat