17.1.2018

Tutkimus: robottiautot tuovat lisää henkilöautoja liikenteeseen?

Tuoreen tutkimuksen mukaan robottiautojen yleistyminen voi kasvattaa henkilöautoliikenteen määrää ja yhteiskäyttöajoneuvojen suosiota.

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne on tutkinut automaattiautojen vaikutusta ihmisten liikkumistottumuksiin. Tutkimuksen Verneltä ovat tilanneet Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Henkilöauto houkuttaa

Tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista suhtautuu robottiautoihin myönteisesti.

Tutkimuksen kiinnostavin tulos on, että robottiautoliikenteen yleistyminen voi johtaa henkilöauton houkuttelevuuden lisääntymiseen.

– Kirjallisuudessa on arvioitu, että henkilöautoliikenteen määrä voi robottiautojen seurauksena kasvaa jopa 10–40 % nykyisestä. Myös 60 % tutkimuksen yhteydessä toteutetun kyselyn vastaajista uskoo liikkuvansa enemmän henkilöautolla, jos liikkuminen olisi nykyistä halvempaa, Vernen tutkija Timo Liljamo sanoo.

Tutkimuksessa nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät näkivät automaattiauton omaa henkilöautoa mieluisammaksi vaihtoehdoksi, joten autojen määrä Suomen liikenteessä voi robottiautojen myötä kasvaa.

Robottitaksi tai yhteiskäyttöajoneuvo

Tutkimuksen mukaan noin kaksi kolmesta suomalaisesta ei kuitenkaan koe tarvetta omistaa omaa robottiautoa tulevaisuudessa, mikäli robottitaksi olisi aina hyvin saatavilla ja robottitaksien vuosikustannukset olisivat käyttäjälle itse omistettua autoa pienemmät. Tämä voi kasvattaa myös yhteiskäyttöajoneuvojen suosiota ja pienentää autokantaa.

–Autokannan pienenemisestä aiheutuu pysäköintipaikkojen tarpeen väheneminen, mutta keskeinen avoin kysymys on lisääntyvä robotti- ja yleensä autolla liikkuminen ja sen vaikutukset liikenteen vaatiman tilan määrään ja muotoon, Liikenneviraston johtava asiantuntija Risto Kulmala pohtii.

Kokeiluja automaattiautolla

Vaikka suurin osa suhtautuu robottiautoihin myönteisesti, yhä löytyy myös joukko vastustajia, jotka eivät toivo automaattiautojen yleistyvän liikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haluaa antaa automatisoidulle liikenteelle mahdollisuuden.

–Suomalaiset ovat keskimäärin melko valmiita kokeilemaan ja käyttämään robottiautoja, kunhan ne ovat riittävän turvallisia ja luotettavia myös meidän vaihtelevissa olosuhteissamme. Viranomaisena työskentelemme sen eteen, että robottiautojen kehittämisen vaatimat kokeilut ovat mahdollisia ja että tulevaisuuden sääntely-ympäristö mahdollistaa tällaisten ajoneuvojen käytön, Trafin johtava asiantuntija Eetu Pilli-Sihvola sanoo.

Lähde: Trafi Kuva: Moottorin kuva-arkisto

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Luetuimmat