16.7.2021

Uusi laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja

EU-direktiivi siirtyy toimeenpanoon elokuussa. Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja

Tasavallan presidentti vahvisti torstaina 15. heinäkuuta 2021 lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Laki tulee voimaan 2. elokuuta 2021.

Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lisäksi lailla säädellään käyttöoikeussopimuksella tehtyjä hankintoja.

– Julkisista kuljetuksista tulee vähäpäästöisiä jo lähivuosina, kun merkittävä osa valtion ja kuntien hankkimasta liikenteestä kulkee sähköllä tai kaasulla. Lain valmistelussa on huomioitu alueellisia eroja vaikkapa latausinfran saatavuudessa. Lainsäädäntö tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050 ja on osa hallituksen fossiilittoman liikenteen ohjelmaa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Porrastusta kunnille

Uusi laki korvaa ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain. Uudessa on pyritty huomioimaan alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on porrastettu kunnittain perustuen etäisyyksiin, alueiden taloudellisiin valmiuksiin ja latauspisteiden saatavuuteen.

Etelässä kunnille on tiukemmat vaatimukset kuin pohjoisessa. Lisäksi 17 isolle kaupungille on tiukemmat vaatimukset. Nämä 17 kaupunkia ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja kolmessa luokassa

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot. Velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030. Kaikkien luokkien osalta vaatimuksia on kuitenkin porrastettu edellä mainitun mukaisesti.

Näistä henkilöautojen osalta Suomen on direktiivin mukaan varmistettava, että kummankin hankinta-ajanjakson aikana 38,5 prosenttia henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä. Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävälliseksi katsotaan enintään 50 hiilidioksidigrammaa kilometrille päästävä ajoneuvo, joka tarkoittaa tiedotteen mukaan lataushybridiä tai täyssähköautoa. Toisella hankinta-ajanjaksolla vaatimuksena on täysin paikallispäästötön täyssähköauto.

Kuorma-autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on ympäristöystävällisiä. Tämänkaltaisiksi luokitellaan vaihtoehtoisella polttoaineella eli biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä kulkevat autot.

Kolmannen ryhmän muodostavista paikallisliikenteen linja-autoista on oltava ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia ympäristöystävällisiä. Ympäristöystävälliseksi linja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. Lisävaatimuksena puolet näistä tulee olla täyssähköbusseja.

Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla ajoneuvon tai hankkii tiettyjä liikennepalveluita. Sääntely koskee uusia hankintoja.

Laki ei  kuitenkaan koske kaukoliikenteen linja-autoja, maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja eikä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovelleta esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Myös pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

Kuvituskuva: Mercedes-Benz, Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö

Luetuimmat