13.9.2023

Vanhemmat autot voittajina ajoneuvoveron muutoksessa

Aiottu ajoneuvoveron perusveron kevennys alentaisi maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta.

”Esityksellä ajoneuvoverolain muuttamisesta kevennettäisiin henkilö- ja pakettiautoilta vuosittain kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa”, linjaa valtiovarainministeriö tiedotteessaan veromuutoksesta.

Kiinnostavaa tietty on, ketkä autoilijat muutoksesta hyötyisivät, keitä muutos ei juuri koskisi. Suunniteltu ajoneuvoveron perusveron kevennys kohdistuisi ministeriön arvioiden mukaan vanhempiin autoihin.

Ministeriö arvioi vaikutuksia seuraavasti: ”Veronkevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityisesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä.”

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Alemman tulotason kotitalouksille

Petteri Orpon (kok) hallitusohjelman mukainen veromuutosaie pyritään ministeriön mukaan painottamaan alemman tulotason kotitalouksien käytössä oleviin vanhempiin autoihin. Veronalennuksen kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa. Suurimmillaan veronalennus olisi 52 euroa vuodessa.

Pääsääntöisesti vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotus ei muuttuisi.

Ei merkittäviä päästövaikutuksia

Valtiovarainministeriön mukaan ajoneuvoveron kevennyksen kohdentamisella erityisesti vanhoihin autoihin arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen liikenteen hiilidioksidipäästöjä lisäävä vaikutus, mutta kevennyksellä on myönteisiä vaikutuksia pieni- ja keskituloisten taloudelliseen asemaan verrattuna muihin toteutusvaihtoehtoihin.

Perusveroa kannettaisiin uusien veroperusteiden vuoden 2025 alusta lähtien.

Ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kansalaisille kuitenkin jo tammikuusta 2024 alkaen.

Valtiovarainministeriö on lähettänyt ehdotuksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 13. syyskuuta. Lausuntokierroksen eli eri tahojen veromuutoksista lausumien kantojen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa lopulliset hallituksen esitykset eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 41.

Näin ajoneuvovero määräytyy

Autoilijoiden kontolle koituva ajoneuvovero koostu kahdesta osasta. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin. Käyttövoimavero kohdistuu ajoneuvoihin, jotka eivät käytä polttoaineenaan moottoribensiiniä. Ajoneuvovero voi muodostua pelkästään perusverosta, pelkästään käyttövoimaverosta tai näiden kahden yhdistelmästä. Esimerkiksi dieselkäyttöisestä henkilöautosta maksetaan yhdistelmäveroa.

Ajoneuvovero on vuotuinen vero, jota maksetaan ajoneuvoliikennerekisteriin merkityistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista. Ajoneuvoveron tuotto vuonna 2022 oli noin 1 108 miljoonaa euroa.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Hiilidioksidipäästöt ratkaisevat

Perusveroa maksetaan henkilö- ja pakettiautoista. Veron suuruus määräytyy auton valmistajan ilmoittaman ominaishiilidioksidipäästön perusteella. Jos autolla ei ole ajoneuvoliikennerekisterissä päästötietoa, vero perustuu auton kokonaismassaan.

Tuoreiden sähköautoilijoiden verot kohoamassa

Perusveron määrä vuositasolla on auton ominaisuuksista riippuen 53,29–654,44 euron välillä.

Valtiovarainministeriö kertoo, että jos auton käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, perusvero on 53,29 euroa vuodessa.

Tuoreemmilla sähköautoilla ajavien verorasitus on tosin kohoamassa.

”Jos sähkö- tai vetyauto on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen, päivää kohden kannettava perusveron määrä on kuitenkin 1.10.2023 alkaen verotaulukon alin veron määrä korotettuna 17,80 sentillä. Veron määrä on siis 118,26 euroa vuodessa”, ministeriöstä kerrotaan.

Ajoneuvovero on päiväkohtainen vero, joka maksetaan 12 kuukauden pituiselta verokaudelta. Vero maksetaan kunkin ajoneuvon omistus- tai hallinta-ajalta. Jos omistus muuttuu, myös verovelvollisuus vaihtuu. Veroa ei makseta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu poistetuksi liikennekäytöstä. Ajoneuvoa, josta on veroa maksamatta, ei saa käyttää liikenteessä.

Ajoneuvoverojen veronkannosta huolehtii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena moottoribensiiniä lievemmin verotettua polttoainetta tai käyttövoimaa. Henkilöautojen käyttövoimavero on porrastettu käyttövoimittain.

Henkilöautojen käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettua polttoainetta käyttävien autoilijoiden verotuksesta johtuvia kustannuksia keskimääräisellä vuotuisella ajosuoritteella.

Valtiovarainministeriön mukaan paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla on pikemminkin valtiontaloudellinen peruste. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:ssa edellytetty aikaperusteinen vähimmäisvero.

Teksti: Marko Jokela Kuvat: Moottorin arkisto Lähde: Valtiovarainministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

a:1:{i:0;s:6:"144902";}

Luetuimmat