15.11.2022

VR käyttää Suomen sähköstä prosentin – energiatehokkuusohjelmalla säästöä jopa 10 prosenttia

VR_juna_julkinen_liikenne_Helsinki_9_2022_MJ

VR:n tehokkaamman energiankäytönkeinoina ovat muun muassa taloudellisen ajotavan edistäminen sekä liikenne- ja kalustosuunnittelun kehittäminen.

Euroopan laajuinen energiakriisi koskettaa koko yhteiskuntaa ja jokaista kotitaloutta. Sähköon hinta on noussut rajusti ja hinnan nousun myötä myös sähkön saatavuus puhuttaa.

Sähkön hinnan nousu koskettaa myös VR:ää, jossa on arvioitu, että yhtiön energian kustannus jopa tuplantuu tänä vuonna. VR:llä myös energiaa kuluu, sillä junat liikkuvat sähköllä ja VR käyttääkin lähes yhden prosentin Suomen sähköstä.

VR:n käyttämästä sähköstä suurin osa, 90 prosenttia kuluu kuluu junaliikenteeseen ja sen jälkeen toiseksi suurin sähkönkuluttaja on kiinteistöt.

Mainos (teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy

Myös sidosryhmät mukaan

VR käynnistää energiatehokkuusohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa yhtiön energiankäyttöä viidestä, jopa kymmeneen prosenttiin. Energiatehokkuusohjelman tarkoituksena on saada kaikki VR:läiset sekä yhtiön sidosryhmät mukaan säästötalkoisiin.

Keinoja energiansäästämiseksi ovat muun muassa taloudellisen ajotavan edistäminen, liikenne- ja kalustosuunnittelun kehittäminen, ratapihojen energiankäytön tehostaminen sekä datan ja analytiikan parempi hyödyntäminen energiankulutuksen seurannassa.

– Haluamme VR:nä osaltamme myös auttaa Suomea haastavassa energiatilanteessa. Koska olemme valtakunnan tasolla iso energian käyttäjä, on toimillamme vaikutusta sähkön riittävyyden ja kulutuspiikkien näkökulmasta katsottuna. Meidän tulee etsiä ja ottaa käyttöön kaikki työkalut, joilla voimme vahvistaa ennakointia ja varautumista sekä hyödyntää energiansäästön mahdollisuudet lähitulevaisuudessa, VR:n talousjohtaja Erkka Repo sanoo.

VR:n ympäristöohjelmaan on kirjattu tavoite energian kulutuksen vähentämisestä 15 prosenttia suoritetta kohden vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöohjelma saa nyt vauhtia, kun VR aloittaa koko konsernin laajuisen tehokkaampaan energian käyttöön tähtäävän kehitysohjelman.

Energiatehokkaampia kalustohankintoja

Myös sidosryhmäyhteistyö, esimerkiksi liikenteenohjauksen kanssa, on avainroolissa junaliikenteen energiatehokkuuden parantamisessa, VR:ltä todetaan.

– Yhteistyö on avain onnistumiseen. Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Fintrafficin liikenteenohjauksen kanssa voidaan saada merkittäviä säästöjä aikaan turhia junapysähdyksiä vähentämällä ja suunnittelemalla ne paremmin. Lisäksi tavaraliikenteen puolella on yhdessä asiakkaiden kanssa pyritty parantamaan liikenteen energiatehokkuutta. Esimerkiksi junakilometrien optimointi, täyttöasteiden parantaminen ja tyhjänä ajamisen minimointi ovat jo tunnistettuja ja käytössä olevia keinoja, Repo jatkaa.

VR:n ohjelma ei suinkaan pysähdy lyhyen tähtäimen tavoitteisiin, vaan tarkoitus on katsoa myös kauemmas. Energiatehokkuusohjelman etenemisen myötä VR:llä tarkastellaan myös pidemmän aikavälin toimia, joilla tuetaan siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja- Lisäksi uuden junakaluston hankinnoissa varmistetaan mahdollisimman energiataloudelliset ja ympäristöystävälliset valinnat.

Lähde: VR

Luetuimmat