kysy autoista ympäri vuoden kesärenkailla

Ajoneuvot Kysy Autoista 3.3.2023

Kysy autoista: saako liikennekäytöstä poistettua autoa säilyttää parkkipaikalla?

Vastaus riippuu hieman siitä, kenen omistuksessa parkkipaikka on, ja sovelletaanko siellä pysäköintiä koskevia tieliikennesääntöjä. Silloinkin siihen jää jonkun verran tulkinnanvaraa.

Kysymys: Saako autoa säilyttää parkkipaikalla, jos se on seisontavakuutuksessa (esim. koko talven)?

Arkikielisesti auton seisontaan laittaminen tarkoittaa ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoa, jonka voi tehdä esimerkiksi Traficomin sivujen kautta.

Liikennekäytöstä poistetulla autolla ei voi ajaa sinä aikana, kun se on poissa liikenteestä. Seisontavakuutus astuu voimaan siitä päivästä, kun ajoneuvolle tehdään liikennekäytöstäpoisto. Autoveroa ei tarvitse maksaa siltä ajalta, kun auto on seisonnassa.

Liikennekäytöstäpoiston vaikutus vakuutukseen riippuu vakuutussopimuksesta. Tavallisesti kaskovakuutuksen muut turvat, kuten esimerkiksi mahdolliset pysäköinti-, ilkivalta- ja paloturva ovat liikennekäytöstäpoiston aikana voimassa sekä niistä laskutetaan myös normaalisti. Asia kannattaa kuitenkin varmistaa omalta vakuutusyhtiöltä.

Tieliikennelakia voidaan soveltaa myös yksityisillä pysäköintialueilla

Nykyisen tieliikennelain (2018:42 §) mukaan tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota ei tosiasiallisesti käytetä liikenteessä.

Tieliikennelaissa tarkoitetaan tiellä maantietä, katua, yksityistä tietä, moottorikelkkailureittiä tai muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taikka yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta. Esimerkiksi huoltoaseman piha, kaupan tai taloyhtiön parkkipaikka voivat olla tällaisia alueita.

Laissa ei kuitenkaan enää varsinaisesti säädetä, että pysäköinti yksityisellä alueella olisi kiellettyä ilman omistajan tai haltijan lupaa. Taloyhtiö voi halutessaan määritellä pihan olevan tiealuetta pyytämällä ensin kunnalta lupaa pystyttää pysäköintipaikkoja ja -kieltoja koskevat liikennemerkit. Tällöin alueella sovelletaan kylttien lisäksi tieliikennelain muita yleisiä pysäköintisäännöksiä.

Jos parkkipaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, voi se periaatteessa tehdä päätöksen, jonka mukaan autopaikan jakoperuste on, että siinä pidetään henkilöautoa tai sitä pienempää ajoneuvoa, joka on aktiivisesti käytössä.

KHO:n ennakkotapaus antaa tulkinnanvaraa

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsitelty ennakkotapaus (KHO:2015:119), jonka perusteella voisi auton seisottaminen tieksi katsotulla alueella johtaa erilaisiin seuraamuksiin, riippuen missä päin maata pysäköi. Vaikka ratkaisu on edellisen, nyt jo vanhentuneen tieliikennelain ajalta, nykyisen tieliikennelain 42 § sisältyi silloisen tieliikennelain 28§:ään.

Ennakkotapauksessa yleiseen liikenteeseen käytetyllä pysäköintialueella olleiden kahden ajoneuvon seisotuksesta voitiin määrätä pysäköintivirhemaksu. Ajoneuvojen katsottiin olleen silloisen tieliikennelain 28 §:n 2 momentissa tarkoitettaviksi tieksi katsottavalla alueella säilytettyjä tai varastoituja ajoneuvoja, joita ei tosiasiallisesti käytetty liikenteessä, koska ne oli poistettu liikennekäytöstä ja niiden määräaikaiskatsastukset olivat suorittamatta.

KHO:n mukaan eri paikkakunnilla tulkinta vaadittavien ajoneuvorekisteristä saatavien rajoitustietojen riittävyydestä sellaisenaan vaihtelee. Edellä mainitun tapauksen aikana Espoon kaupungin pysäköinninvalvonnassa on edellytetty Suomessa rekisteröidyltä ajoneuvolta, että ajoneuvorekisterissä on vähintään kaksi rajoitustietoa ennen kuin voidaan katsoa, ettei ajoneuvo ole tosiasiallisesti liikenteessä.

Näitä rajoitustietoja ovat ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä ja lopullinen poisto, ajoneuvon rekisteröimättömyys, katsastamattomuus, jolloin on edellytetty pidempää yli kuukauden laiminlyöntiä, ajoneuvon vakuuttamattomuus tai verojen maksamisen laiminlyönti

KHO katsoi myös, että edellytyksen ”tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä” täyttyminen on ratkaistava yksittäistapauksittain. Pysäköinninvalvonnassa voidaan ottaa huomioon tapauksessa mainittuja rajoitustietoja, joista saatetaan arvioida ajoneuvon ikä ja rajoitusten kesto huomioon ottaen, kuinka todennäköistä on, ettei ajoneuvoa tulla käyttämään liikenteessä.

Ennakkotapauksessa ajoneuvot ovat olleet useita vuosia poissa liikennekäytöstä, joten voidaan katsoa, kun muuta ei ole esitetty, ettei kysymyksessä olevia ajoneuvoja tosiasiallisesti käytetä liikenteessä tieliikennelain tarkoittamalla tavalla. Sillä, että omistajan ilmoituksen mukaan ajoneuvot on vielä tarkoitus ottaa käyttöön, ei ole KHO:n mukaan ratkaisevaa merkitystä.

Ennen auton jättämistä seisontaan pitkäksi aikaa alueelle, jossa sovelletaan tieliikennelakia, kannattaa ensin yrittää selvittää, mikä on paikallisen pysäköinninvalvonnan linjaus sallituista rajoitustiedoista. Joka tapauksessa auton olisi hyvä olla ainakin vakuutettu ja katsastettu myös seisonnan ajan. Tällöin sitä ei niin helposti voi tulkita ajoneuvoksi, jota ”ei tosiasiallisesti käytetä liikenteessä”.

Teksti: Sini Ylivakeri Lähteet: KHO, Traficom 

Kysy autoista

Jätä meille autoaiheinen sinua askarruttava kysymys. Toimituksemme vastaa viikoittain moottori.fi:ssä tulleisiin kysymyksiin. Voit myös lähettää kysymyksesi suoraan sähköpostilla kysyautoista [ät] moottori.fi.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa artikkeli

Kaikki koeajot

Uusimmat