ajo-opetus

Liikenne Ajokortit Uutinen 10.5.2022

Ajokorttilain uudistus 2022 eduskuntaan – esillä 17-vuotiaille ajokielto yön tunneiksi

Ajokorttilain uudistuksen myötä 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00–05 välillä. Lisäksi kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan.

Ajokorttilain uudistus 2022 tietää monelle nuorelle autoilijalle useita muutoksia nykykäytöntöihin. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ajokorttilain muuttamisesta. Esityksen tarkoitus on lisätä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.

Tavoitetta kohti mennään muun muassa seuraavilla muutosehdotuksilla:

  • 17-vuotiaalle kuljettajalle myönnettävä rajoitettu B-luokan ajo-oikeus ei olisi voimassa kello 00–05 välillä
  • 17-vuotiaalla kuljettajalla olisi oikeus kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan
  • Rajoitukset olisivat voimassa siihen asti, kunnes kuljettaja täyttää 18 vuotta
  • Rajoitusten noudattamisen valvontaa tukemaan 17-vuotiaille kuljettajille esitetään velvoitetta merkitä kuljettamansa auto alaikäisen kuljettajan tunnuksella

Uusi ajokorttilaki tuo lisää mahdollisuuksia

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltu lakimuutos tasapainottelee sisältönsä puolesta vapauden ja vastuunkannon välillä.

– Ajokorttilain muutoksella halutaan lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua. Vapauksien vastapainoksi lisätään myös vastuuta. Ajo-oikeuden rajoituksilla lisätään nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta, liikenneministeri Timo Harakka (sd) arvioi.

Hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelua tänään.

Autoliitto kriittinen rajoituksille

Autoliitto otti lakivalmisteluun jo aiemmin kantaa ja totesi lausunnossaan, että vaikka kesäyöt ja viikonloput ovat riskialtteinta aikaa erityisesti nuorten miesten keskuudessa liikenteessä, tulisi tähän ”riskikäyttäytymiseen kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan muilla keinoin kuin rajoittamalla koko ikäluokan liikkumisen vapautta.”

Autoliitto toi esiin, että ajokorttilain seurantatutkimuksen mukaan noin kolme prosenttia 17-vuotiaana ajokortin suorittaneista kuljettajista syyllistyi ajokieltorikokseen.

”Se on vain hieman enemmän kuin 18- ja 19-vuotiaista ajokortillisista. Onkin kohtuutonta, että hyvin pienen joukon takia rangaistaisiin koko ikäluokkaa ja rajoitettaisiin kaikkien liikkumista.”

Suomen suurimman autoilijoiden etujärjestön mukaan olisi huomioitava sekin, että tässä joukossa eli nyt 17-vuotiaana ajokortin suorittaneilla on ollut erityinen tarve itsenäiselle liikkumiselle ja seurantatutkimuksenkin mukaan se on näkynyt muun muassa 18- ja 19-vuotiaita ajokortillisia suurempana ajosuoritteena.

Autoliiton näkemyksen mukaan yksi rajoitetun ajo-oikeuden ongelmista on poliisin resurssien vähäisyys ja siten valvonnan puute.

”Kuuliaiset, muutenkin liikennesääntöjen mukaan asiallisesti käyttäytyvät kuljettajat noudattavat rajoituksia, mutta piittaamattomien kuljettajien on helppo jättää noudattamatta rajoitusta vähäisen kiinnijäämisriskin takia. Tällaisten kuljettajien riskikäyttäytyminen painottuu muutenkin vähäliikenteisemmille ja siten myös vähemmän valvotuille teille.”

Autoliitto tuo myös esiin, kuten hallituksen esitysluonnoksessakin todetaan, että ”rajoituksen vaikuttavuus on epävarma, ja että sen tehoa juuri riskihakuisesti käyttäytyviin nuoriin on vaikea arvioida.”

Autoliitto on tuonut painokkaasti esiin, että valtaosa nuorista ja uusista kuljettajista toimii liikenteessä vastuullisesti muut tienkäyttäjät huomioiden, kuten Moottori aiemmin uutisoi.

Tiestö kaipaa 200 miljoonaa euroa lisää joka vuosi Suomen Tieyhdistys

Liikenneturvaa huolettaa

Liikenneturva on tuonut näkemyksenään esiin, että ajokortti-iän laskeminen 18 vuodesta 17 vuoteen lisää alaikäisten autonkuljettajien määrää liikenteessä, mikä lisää nuorten liikenneonnettomuuksia ja heikentää nuorten liikenneturvallisuutta.

Liikenneturva kannattaa ehdotusta yöaikaisen ajon kieltämisestä alle 18-vuotiailta ajokortillisilta. Omassa lausunnossaan Liikenneturva ehdottaa ”lisäksi yöllä ajamisen rajoittamisen laajentamista kaikkiin viikonpäiviin, ei vain viikonloppuöihin.”

Nuorten vakavat onnettomuudet painottuvat Liikenneturvankin mukaan viikonloppuöihin. ”Kuitenkin arkisinkin alaikäisten kuljettajien onnettomuuksista noin 15 % on tapahtunut yöaikaan. Laajentamalla yöajon rajoittaminen kaikkiin öihin on mahdollista saavuttaa positiivisia liikenneturvallisuusvaikutuksia.”

Rajoitukset eivät Liikenneturvan mukaan merkittävästi rajoittaisi nuorten opiskeluihin, töihin ja harrastuksiin liikkumista, koska ajokielto olisi voimassa kello 00–05.

Ajo-opetuksen kehittämistä

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta on hallituksen esityksen mukaan määrä kohentaa myös ajo-opetuksen kehittämisellä. Esityksessä kuljettajaopetusta täydennetään lisäämällä turvallisuuteen painottuvan riskientunnistamiskoulutuksen laajuutta. Lisäksi liukkaalla ajamisen opetus suoritettaisiin pääsääntöisesti ajoharjoitteluradalla.

Poikkeusluvista luovuttaisiin

Esityksellä mahdollistettaisiin henkilöauton rajoitetun ajo-oikeuden myöntäminen 17-vuotiaille huoltajan suostumuksella. Samalla luovuttaisiin poikkeuslupamenettelystä, jolla on voitu myöntää ajokortti 17-vuotiaille. Lisäksi luovuttaisiin ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevien 17-vuotiaiden poikkeusluvasta, joka koskee henkilöauton ja ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta.

Kuljettajantutkinnon teoriakokeessa vilppiin syyllistyneelle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voisi asettaa kuuden kuukauden mittaisen kiellon osallistua teoriakokeeseen tai toimia siinä tulkkina.

Uuden kuljettajan ajokieltoon liittyvä koulutus laajennettaisiin koskemaan mopon, kevyen nelipyörän ja traktorin ajo-oikeuksia sekä poliisin väliaikaiseen ajokieltoon määräämiä kuljettajia. Aiemmin koulutus on koskenut vain moottoripyörän ja henkilöauton ajo-oikeuksia.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi ensimmäisen ajokorttilakia koskevan seurantatutkimuksen osan 10.3.2021. Myöhemmin keväällä 2021 käynnistettiin hanke ajokorttilain muuttamiseksi.

Tänäisen lähetekeskustelun jälkeen lakiesitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Mahdolliset laajemmat muutokset ajokorttilakiin arvioidaan ja toteutetaan erikseen esimerkiksi tulevan EU:n ajokorttidirektiivin tarkistamisen myötä.

Ajokorttilakia muutettiin edellisen kerran vuonna 2018. Muutoksen tavoitteena oli selkeyttää ajokorttisääntelyä sekä erityisesti keventää ajokortin suoritusjärjestelmää, ja siten vaikuttaa muun muassa ajokortin hintaan. Eduskunta hyväksyi lain edellyttäen, että lakimuutosten toteutumista ja vaikutuksia seurataan.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli