polttoaineiden hinta Autoliitto

Liikenne Liikennepolitiikka Uutinen 8.12.2021

Autoliitto: päästökauppa voi nostaa polttoaineiden hintoja jopa 70 senttiä litralta

Autoilijoiden etujärjestö pitää päästöjen vähentämistä tärkeänä, mutta se olisi tehtävä oikeudenmukaisesti ja niin, että Suomi ja suomalaiset pystytään pitämään liikkeessä.

Suomen suurin autoilijoiden etujärjestö pitää liikenteen haitallisten päästöjen vähentämistä erittäin tärkeänä, mutta se pitää tehdä kestävällä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

EU:n harvimmin asutussa maassa tieliikenteen merkitys niin kotitalouksien kuin elinkeinoelämän toimintakyvylle ja toimeentulolle on korvaamaton nyt ja tulevaisuudessa, linjaa Autoliitto tuoreessa lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle, joka liittyy arviomuistioon tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Suomessa ei Autoliiton näkemyksen mukaan ole tarvetta kansalliselle päästökaupalle. Meillä on olemassa riittävät taloudelliset ohjauskeinot, eikä uutta verorahoja kuluttavaa byrokratiaa pitäisi rakentaa niiden päälle.

Eniten henkilöautoa käyttävät ihmiset ovat selvitysten mukaan työssäkäyviä, veroja maksavia henkilöitä, joiden liikkuminen tapahtuu selkeästä tarpeesta.

polttoaineiden hinta bensan hinta diesel hinta

Litrahinnan huikea nousupaine

Autoliiton mukaan kansallisen päästökaupan ”ennakoidaan nostavan polttoaineiden hintoja jopa yli 70 senttiä litralta.”

Autoliitto muistuttaa, että tämän lisäksi EU:n tasolta on suunnitteilla lukuisia polttoaineiden hintoja nostavia toimenpiteitä. Vaikka siirtymä sähköön ja sähköautoihin tapahtuu kiihtyvällä tahdilla, Suomen vanhassa autokannassa polttomoottoriautojen osuus säilyy suurena vielä hyvin pitkään.

Lausunto nostaa esiin huolen etenkin vähävaraisimmista kansalaisista: pienituloisemmat työssäkäyvät ihmiset kärsivät polttoaineiden hintojen noususta vielä senkin jälkeen, kun parempituloiset ovat siirtyneet sähköautojen käyttäjiksi.

Ojasta allikkoon?

Ministeriön päästökaupan arviomuistion yhteydessä pohditaan myös keinoja kompensoida polttoaineiden hinnannousun kustannuksia joko tulotasoon perustuen tai alueittain.

Seurauksena voi Autoliiton mukaan olla sekavuutta tavoitteissa ja toteutuksessa, ratkaisu voi viedä ojasta allikkoon.

”Päästökaupan perustavoitteet ovat vaarassa hukkua, jos liikkumisen kustannuksia kompensoidaan niille, jotka joutuvat kustannusten takia liikkumistaan vähentämään. Toisaalta ne, joiden on pakko liikkua esimerkiksi työnsä puolesta, liikkuvat jatkossakin niin kauan kuin työssäkäynti on kannattavaa ja hintojen nousu on pois muusta kulutuksesta.”

Autoliitto pitää arveluttavana kaavailuja alueellisesta jaosta esimerkiksi seitsemään alueeseen joukkoliikenteen toimivuuden ja henkilöauton välttämättömyyden mukaan.

”Kuka tällaisen jaon tekisi ja kuka määrittelisi ihmisten liikkumistarpeen? Suomen kaupunkialueetkin ovat hyvin harvaan asuttuja, eikä joukkoliikenne ole kattavaa ja sujuvaa kaikkialla edes kaupungeissa.”

Kulkutarpeet hyvin erilaisia

Autoliitto muistuttaa, että ihmisten liikkumistarpeet ovat hyvin erilaisia.

”Jo nyt päästöt ovat arviomuistioluonnoksen mukaan pienimmät sisemmällä kaupunkialueella. Ihmiset toimivat rationaalisesti ja valitsevat itselleen kulloinkin parhaan tavan liikkua. Sisemmällä kaupunkialueella voi kävellä ja liikkua hyvin toimivalla joukkoliikenteellä.”

Polttoaineiden hinnat jo korkealla

Autoliitto tuo esiin, että Suomessa polttoaineiden hinnat ovat Euroopan toiseksi korkeimmalla tasolla. ”Euroopan unionin harvimmin asutussa maassa oman auton käyttö on kaikkein perustelluinta koko unionin alueella.”

Taustaksi tuodaan esiin myös, että Suomessa hiilidioksidipäästöt on huomioitu jo polttoaineverossa, ajoneuvoverossa ja autoverossa.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan se, että poliittiset päättäjät eivät meidän olosuhteissa uskalla tai kehtaa enää nostaa liikkumisen kustannuksia esimerkiksi polttoaineveroa korottamalla on huono perustelu uuden kansallisen liikenteen päästökaupan käynnistämiselle.

– Tosiasiassa päästökaupan vaikutukset olisivat samanlaiset eli se nostaisi polttoaineiden hintoja. Kansalliseen päästökauppaan sisältyisi useita tekijöitä, joiden perusteella kansalaisten liikkumisen hinnoittelua eri alueilla kategorisesti hinnoiteltaisiin. Tämä malli ei ota kotitalouksien ja yritysten yksilöllisiä tarpeita huomioon, vaan on vaarassa johtaa näiden mielivaltaiseen ja satunnaiseen jaotteluun.

Mikä päästökauppa? Mitä päästötoimien kolmivaiheisuus tarkoittaa?

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen arviomuistiosta, jonka ministeriön poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä on valmistellut kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanosta. Lausuntoaika päättyi 3.12.2021.

Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Virkamiestyöryhmän valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen. Jos kahden ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ja EU-tason ratkaisut eivät yhdessä riitä, päästökauppa voisi tulla mukaan kolmannessa vaiheessa. Arviomuistio on selvitys päästökauppajärjestelmän ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä luotaisiin markkina tieliikenteessä käytettävien polttoaineiden aiheuttamille hiilidioksidipäästöille. Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaa päästöoikeuksia. Tarvittavien päästövähennysten määrä vaikuttaa päästöoikeuden hintaan.

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli