Bosch automatisoitu ajaminen

Liikenne Uutinen 2.2.2016

Bosch laajentaa automaattisen ajamisen testausta Japaniin

Ajoneuvojärjestelmien toimittajalle automaattisen ajamisen kehitystyö on luontaista jatkumoa.

Eräs maailman suurimmista autoteollisuuden toimittajista, Bosch, on ilmoittanut kehittävänsä automatisoitua ajamista nyt myös Japanissa. Yhtiölle automatisoidun ajamisen kehitystyö on loogista jatkumoa sille, että sillä on ulottuvillaan kaikki tarvittava teknologia, aina ohjaamiseen liittyvistä järjestelmistä antureihin ja verkottumisratkaisuihin.

Japanin kehitystiimi liittyy mukaan Boschin automaattisen ajamisen tutkimusryhmään, johon kuuluu lähes 2 500 insinööriä ympäri maailman. Testityö aloitettiin jo vuonna 2011.

–Japanin vasemmanpuoleinen liikenne ja haastavat liikenneolosuhteet tarjoavat meille runsaasti arvokasta palautetta automaattisen ajamisen edelleen kehittämiseksi, sanoo Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel.

Boschin testiajoneuvot kulkevat liikenteessä itsenäisesti kiihdyttäen, jarruttaen ja ohittaen. Ajoneuvot myös päättävät itse kaistan vaihtamisesta ja vilkun käyttämisestä. Yksityiskohtaista tietoa tarjoavien antureiden lisäksi ajoneuvo pohjaa päätöksensä yhteistyökumppani TomTomin tuottamaan karttatietoon. Järjestelmä pyrkii ennustamaan muiden kuljettajien käyttäytymistä ja valitsee sopivan strategian sen perusteella. Hoheiselin mukaan takana on jo yli 10 000 kilometriä ilman onnettomuuksia.

Bosch automatisoitu ajaminen

Yhtiölle automatisoidussa ajamisessa on ennen kaikkea kysymys tieliikenteen turvallisuudesta. YK arvioi, että liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain 1,25 miljoonaa ihmistä, ja että yhdeksänkymmentä prosenttia onnettomuuksista johtuu inhimillisestä erehdyksestä. Boschin tutkimukset ennustavat, että automaation lisääminen voi alentaa onnettomuuksien määrää jopa kolmanneksella pelkästään Saksassa.

–Kriittisissä tilanteissa oikeanlainen tuki voi pelastaa ihmishenkiä, Hoheisel sanoo.

Turvallisuuden lisäksi myös tehokkuus on automatisoidun ajamisen etuna. Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu, että ennakoivan ajamisen strategioiden avulla voidaan saavuttaa jopa 39 %:n polttoaineensäästö moottoritiellä ajettaessa.

Yksi automaattisen ajamisen seuraavista haasteista on lainsäädäntö, jonka täytyy muuttua ennen kuin järjestelmä voidaan ottaa tuotantoon asti. Wienin tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen on odotettavissa muutoksia huhtikuusta alkaen. Sopimuksen jäsenvaltioiden tulee sen jälkeen viedä muutokset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Säädökset mahdollistavat automatisoidun ajamisen, kunhan kuljettaja pystyy kytkemään pois tai ohittamaan automatisoidun ajamisen järjestelmän. Mitä ajoneuvojen rekisteröintiä koskevaan lakiin tulee, YK:n Euroopan talouskomission epävirallinen työryhmä tarkastelee asetusta R.79, joka mahdollistaa automaattisen ajamisen enintään 10 kilometrin tuntivauhdissa.

Toinen haaste järjestelmien tuotannon kannalta on automaattisen ajamisen järjestelmien validointi. Bosch kehittää uudenlaisia lähestymistapoja testaamiseen, jotta järjestelmien testimäärää saataisiin alennettua nykyisten menetelmien edellyttämistä useista miljoonista kilometreistä.

Lähde ja kuvat: Bosch

 

Jaa artikkeli