Liikenne Uutinen 22.12.2021

Kysely vakuuttaa: 700 000 sähköisen auton tavoite saavutettavissa

Sähköautot houkuttavat – jos hankintatukisummat riittäviä ja julkiset latausjärjestelyt saadaan kuntoon.

Suomen kunnianhimoiseksikin arvioitu tavoite 700 000 ladattavasta ajoneuvosta vuoteen 2030 mennessä on saavutettavissa, jos on uskominen tuoreen kyselytutkimuksen tuloksia.

Rambollin Taloustutkimus Oy:llä teettämän kyselyn mukaan koko Suomen tasolla 42 prosenttia vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että sähkö- tai hybridiauto on omassa taloudessa liikkumisvälineenä vuoteen 2030 mennessä.

Samaisen kyselyn perusteella sähkö- tai hybridiautojen omistaminen keskittyy hyvin vahvasti pääkaupunkiseudulle, etenkin Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin, sekä muihin suurimpiin kaupunkeihin. Muualla Suomessa ajetaan edelleen lähes yksinomaan polttomoottoriautoilla.

Kysely antaa selkänojaa käynnissä olevalla liikenteen käyttövoimamurrokselle ja kansallisille liikenteen päästöjen vähentämistavoitteille.

‒ Tämän tutkimustuloksen nojalla voimme arvioida, että kansallinen tavoite 700 000 ladattavasta ajoneuvosta vuoteen 2030 mennessä olisi täysin saavutettavissa. Usein tavoitetta on kritisoitu jopa liian kunnianhimoiseksi, mutta suomalaiset ovat varsin halukkaita hankkimaan sähkö- tai hybridiauton, kunhan muutamat perusedellytykset täyttyvät, Rambollin älykkään liikenteen johtaja Markku Kivari arvioi.

Sähköajon edullisuus houkuttaa

Hybridi- tai sähköauton hankkineiden tärkeimpinä ostokriteereinä kyselyn mukaan korostuvat kokonaisedullisuus, hyvä ajokokemus sekä ilmastotekijät.

Epäluuloisuuttakin ilmenee. Hybridi- ja sähköauton kanssa koettuja haasteita ovat olleet etenkin julkisten latauspisteiden vähyys, markkinoilla oleva pienempi autovalikoima sekä vaivattoman latauspisteen puuttuminen kotoa tai työpaikalta.

Käytettävyyden helppous puhuttelee

Innostusta sähkö- tai hybridiauton ostamiseen lisää erityisesti juuri auton latausmahdollisuus: 55 prosenttia vastaajista valitsisi seuraavalla kerralla autoa ostaessaan sähkö- tai hybridiauton, mikäli auto olisi mahdollista ladata päivittäin kotona tai omalla pysäköintipaikalla. Auton akun toivotaan kuljettavan saman matkan kuin polttomoottoriauton tankillisen ja akun tulisi toimia mahdollisimman tasaisesti kesät talvet.

‒ Liikkumisen varmuus ja ajoneuvon käytettävyys ovat kyselyyn vastanneille tärkeimmät kriteerit, kun tehdään ostopäätöstä sähkö- tai hybridiautosta. Myös hintaan ja verotukseen liittyvillä asioilla on vaikutusta, mutta vähemmän kuin käytettävyydellä ja helppoudella, Kivari taustoittaa.

Toiveissa 9 000 euron hankintatuki

Auton hankintahinnalla on eniten merkitystä alle 35-vuotiaiden keskuudessa sekä talouksissa, jotka hankkivat seuraavan auton todennäköisesti hintaluokasta 15 000–30 000 euroa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, millainen sähkö- ja hybridiautojen hankinnan tukimalli olisi vastaajalle mieluisin. Kyselyn perusteella suomalaisia puhuttelee eniten Saksan malli eli suora enintään 9 000 euron tuki sähköauton hankintaan.

Kyselyyn vastanneista neljä viidestä (81 prosenttia) nosti suoran valtion tuen kolmen toimivimman keinon joukkoon tukea siirtymää sähköautoiluun. Hieman yli puolet eli 55 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kannatti myös tuontisähköautojen verottomuutta.

‒ Kyselyn perusteella sähköisen liikenteen yleistymiseen vaikuttaa vahvimmin käytettävyys ja helppous. Erityisesti naiset, opiskelijat, alle 35-vuotiaat, akateemiset ja kerrostaloissa asuvat vastaajat nostivat tukikeinona esiin 100 prosentin tuen julkisten latausasemien rakentamiseen, Kivari kertoo.

Julkinen liikenne ei palvele kaikkialla

Kyselyn tuloksista on kiteytettävissä, ettei julkisesta liikenteestä ole autoilun korvaajaksi koko Suomessa: valtaosa suomalaisista ei edelleenkään koe voivansa merkittävissä määrin korvata oman auton käyttöä julkisella liikenteellä.

Kyselyn mukaan Helsingissä, Turussa ja Tampereella julkinen liikenne nähdään muuta maata useammin mahdollisuutena korvata omalla autolla ajaminen. Sama koskee muita liikkumisvälineitä, kuten yhteiskäyttöautoja, polkupyöriä tai muita sähköavusteisia ajoneuvoja. Vain 18 prosenttia vastaajista uskoi, että ei tarvitse autoa päivittäisenä liikkumisvälineenä vuodesta 2030 eteenpäin.

Näin kysely tehtiin

Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka teetti sähkö- ja hybridiautoihin liittyvän Taloustutkimus Oy:llä, ja se toteutettiin Taloustutkimuksen online-paneelissa 10.–15.11.2021 välisenä aikana.

Kyselyyn vastasi 1 061 ajokortin omistavaa, 18–70-vuotiasta Manner-Suomessa asuvaa henkilöä väestöä edustavalla näytteellä. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän, ja asuinalueen perusteella

Lisää aiheesta

Jaa artikkeli