Liikenne | Uutinen | 10.12.2019

Liikenteenvalvonta ei kiinnosta poliisia – raskaan kaluston valvonta vähentynyt lähes neljänneksen viidessä vuodessa

Liikenteen valvonnan määrän koetaan kokeneen inflaatiota Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen, erityisesti raskaan kaluston valvonnan puolella, selviää Poliisin tutkimusraportista.

Jaa artikkeli

Poliisin liikenneturvallisuustyö sisältää valvonnan lisäksi valistusta, tiedotusta, liikennerikostutkintaa ja erilaista asiantuntijatyötä. Liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä liikennevalvontatyöhön on kohdistunut erilaisia epäilyksiä siitä, että liikenteen valvontatyön määrä on vähentynyt, eikä työrauhaa pelkästään siihen enää juurikaan ole, selviää tuoreesta Poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tila -raportista.

Erityisesti huolta tuntuu herättävän liikennevalvonnan erikoisosaamisen väheneminen. Uusien poliisimiesten halukkuus liikennevalvonnan parissa työskentelyyn ei mairittele, eikä aiemman kaltaista sitoutuneisuutta valvontatyöhön tunnu löytyvän. Muu valvonta- ja hälytystoiminta tuntuu olevan uudelle poliisisukupolvelle mieluisempaa työtä.

Huolestuttavuutta lisää pitkäaikaisten liikenteenvalvonnan ammattilaisten lähestyvä eläköityminen, joka tarkoittaa ison erityisosaamistaidon poistumista poliisihallinnosta heidän mukanaan.

Raskaan liikenteen valvonta vähenee jatkuvasti

Eriteltynä suurin häviäjä liikenteenvalvonnassa tuntuu olevan raskas liikenne, jonka toimintaan on raportin mukaan vaikuttanut erityisesti määrärahaleikkaukset. Raskaan liikenteen valvonnan osuus koko liikenteenvalvonnasta on ajallisesti ainoastaan 8–9 prosenttia.

Vuonna 2012 raskaan liikenteen valvontaan oli kohdennettu noin 52 henkilötyövuotta, kun vuonna 2017 vastaava lukema oli ainoastaan 44. Työmäärä oli siis vähentynyt lähes 23 prosenttia, ja vähenemisen kerrotaan jatkuneen myös vuoden 2018 puolella.

Keskeistä raskaan liikenteen valvonnassa on erityisosaaminen ja valvontavälineistön ylläpitäminen ja kehittäminen. Osaajien määrän kerrotaankin olleen laskussa, koska uusia poliiseja ei ole saatu kursseille.

Raskaan kaluston tarkastaminen vaatii hyvää erityissäädäntöjen osaamista, joka on kokenut rajua inflaatiota Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeisinä vuosina. Kun ammattitaito on heikentynyt, on myös poliisien puuttumiskynnys noussut ja suoritteiden määrät pudonneet, nykyisessä valvonnassa keskitytään raportin mukaan pitkälti perusasioihin.

Osaamisen puute johtaa helpompaan manipulointiin

Tämän myötä esimerkiksi raskaan kaluston laitteiden manipulointien kerrotaan jäävän mahdollisesti huomaamatta. Manipuloinnin uskotaan helpottuvan entisestään, kun manipulointitapoja kehitetään jatkuvasti, mutta samaan aikaan poliisin ammattitaito raskaan kaluston valvontaan heikkenee.

Parannusehdotuksena raportissa mainitaan muun muassa parempaa palkkausta, joka kannustaisi nuoria erikoistumaan raskaan liikenteen valvontaan. Myös työnantajaa kehotetaan osoittamaan arvostusta liikenteenvalvontatyöhön.

Ilman erikoistumista raskaan kaluston valvontaan, on ’’peruspoliisien’’ haastavampi pysyä ajan hermoilla jatkuvasti muuttuvassa lainsäädännössä. Raportissa mainitaankin:

”Muuttuva ja vaikeaselkoinen lainsäädäntö tuottaa poliisimiehille vaikeuksia pysyä mukana muutoksissa. Tämä aiheuttaa monissa tapauksissa epävarmuutta liikennevalvonnassa esille tulevien asioiden hoidossa ja aiheuttaa monissa tapauksissa puuttumiskynnyksen nousua. Muuttuva lainsäädäntö ei nykyisellään tavoita valvojia riittävästi, keskitetty tiedon jakelu – kuten ennen Pora 3:a Liikkuvassa poliisissa – oli hyvä ratkaisu. Tällä oli myönteistä vaikutusta myös siihen, että toiminta oli valtakunnassa yhdenmukaisempaa.”

Raskaan liikenteen valvontaa haluttaisiin myös helpottaa kiinteillä valvontapisteillä sellaisissa kohti tieverkostoa, että niiden kiertäminen pienempiä teitä pitkin olisi huomattavasti hitaampaa ja haastavampaa. Kiinteisiin valvontapisteisiin palkattaisiin raskaan liikenteen valvontaan motivoitunutta ja erikoistunutta henkilöstöä. Vastaavia pisteitä kerrotaan olevan jo käytössä muualla Euroopassa.

Jaa artikkeli

Keskustelu